WPŁYW ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ – ANALIZA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI „AGJAT S.J” W LATACH 2009-2011.

licenciate
dc.abstract.enThe paper describes decisions related to working capital management and the evaluating of its strategy. Aim of this study is to analyze the impact of working capital management strategies on return on equity. In order to confirm the occurrence of the defined relativity to were used characteristics the theoretical and empirical study was conducted on the example of “AGJAT S.J.” company. One of the company's businesses is production activity. The theoretical part has been done on the basis of literature in the field of financial management (37 items). The analysis was conducted of the company based on the financial reports from the years 2009-2011. The existence of the influence on ROE strategy has been confirmed.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono decyzje związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym oraz wyznaczaniem jego strategii. Celem pracy jest analiza wpływu strategii zarządzania kapitałem obrotowym na rentowność kapitału własnego. W celu potwierdzenia występowania podanej zależności zastosowano charakterystykę teoretyczną oraz przeprowadzono empiryczne badanie na przykładzie przedsiębiorstwa „AGJAT S.J”. Jedną z działalności spółki jest działalność produkcyjna. Część teoretyczna została wykonana w oparciu o literaturę przedmiotu przede wszystkim z dziedziny zarządzania finansami (37 pozycji). Analiza spółki została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe z lat 2009-2011. Istnienie wpływu strategii na wskaźnik ROE zostało potwierdzone.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.authorLudynia, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:25:26Z
dc.date.available2020-07-24T09:25:26Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-68034-116638pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181400
dc.languagepolpl
dc.subject.enworking capital - management - current assets - current liabilities - strategypl
dc.subject.plkapitał obrotowy – zarządzanie – aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe - strategiapl
dc.titleWPŁYW ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ – ANALIZA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI „AGJAT S.J” W LATACH 2009-2011.pl
dc.title.alternativeEffect of working capital management on profitability of an executing production activity - analysis on the example of "AGJAT" in 2009-2011.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper describes decisions related to working capital management and the evaluating of its strategy. Aim of this study is to analyze the impact of working capital management strategies on return on equity. In order to confirm the occurrence of the defined relativity to were used characteristics the theoretical and empirical study was conducted on the example of “AGJAT S.J.” company. One of the company's businesses is production activity. The theoretical part has been done on the basis of literature in the field of financial management (37 items). The analysis was conducted of the company based on the financial reports from the years 2009-2011. The existence of the influence on ROE strategy has been confirmed.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono decyzje związane z zarządzaniem kapitałem obrotowym oraz wyznaczaniem jego strategii. Celem pracy jest analiza wpływu strategii zarządzania kapitałem obrotowym na rentowność kapitału własnego. W celu potwierdzenia występowania podanej zależności zastosowano charakterystykę teoretyczną oraz przeprowadzono empiryczne badanie na przykładzie przedsiębiorstwa „AGJAT S.J”. Jedną z działalności spółki jest działalność produkcyjna. Część teoretyczna została wykonana w oparciu o literaturę przedmiotu przede wszystkim z dziedziny zarządzania finansami (37 pozycji). Analiza spółki została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe z lat 2009-2011. Istnienie wpływu strategii na wskaźnik ROE zostało potwierdzone.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.authorpl
Ludynia, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:25:26Z
dc.date.available
2020-07-24T09:25:26Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-68034-116638
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181400
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
working capital - management - current assets - current liabilities - strategy
dc.subject.plpl
kapitał obrotowy – zarządzanie – aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe - strategia
dc.titlepl
WPŁYW ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NA RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ – ANALIZA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI „AGJAT S.J” W LATACH 2009-2011.
dc.title.alternativepl
Effect of working capital management on profitability of an executing production activity - analysis on the example of "AGJAT" in 2009-2011.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Lodz
7
Warsaw
7
Krakow
6
Wroclaw
3
Lublin
2
Szczekociny
2
Bremerhaven
1
Brzeziny
1
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available