Przeobrażenia słownictwa odzwierciedlające zmianę postaw wobec zwierząt

licenciate
dc.abstract.enThe present study 'Changes in vocabulary reflecting a shift in attitute towards animals' deals with the problem of lexical and semantic growth of the vocabulary of contemporary Polish language, which highlights the change in attitude towards animals in relation to general social transformations. The aim of the analysis was to examine the thematic areas and the direction of the vocabulary changes taking place, and on their basis to deduce what tendencies the linguistic relation between man and animal is heading towards in comparison with the traditional image shaped by the linguistic image of the world and anthropocentrism. The theoretical part of the paper was written on the basis of the literature on the subject from a mainly linguistic perspective, covering the issues of the linguistic image of the world, anthropocentrism, human-animal relations and the latest observations in the field of linguistic transformations in relation to animals. The research material was extracted from the newest online dictionaries of the Polish language and selected websites containing utterance of language users, and then grouped into thematic areas. The selected examples were also analysed in terms of their frequency of occurrence in order to determine the dynamics of changes taking place - for this purpose online corpuses of the Polish language were used. On the basis of the research results, it turned out that noticeable changes are taking place in the language, which are indicative of a more subjective treatment of animals and the abolition of the man-animal opposition in favour of a more equal relationship between the two sides.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca „Przeobrażenia słownictwa odzwierciedlające zmianę postaw wobec zwierząt” zajmuje się problemem rozrostu leksykalnego i semantycznego słownictwa współczesnej polszczyzny, który uwypukla zmianę stosunku wobec zwierząt w związku z ogólnymi przemianami społecznymi. Celem analizy było zbadanie obszarów tematycznych i kierunku zachodzących przemian słownictwa, a na ich podstawie wywnioskowanie, ku jakim tendencjom zmierza językowa relacja człowieka i zwierzęcia w porównaniu do tradycyjnego obrazu ukształtowanego przez językowy obraz świata oraz antropocentryzm. Teoretyczna część pracy została napisana na podstawie literatury przedmiotu z perspektywy głównie językoznawczej, obejmującej zagadnienia językowego obrazu świata, antropocentryzmu, relacji człowiek-zwierzę oraz najnowszych obserwacji w zakresie przemian językowych w związku ze zwierzętami. Materiał badawczy został wyekscerpowany z najnowszych internetowych słowników języka polskiego oraz wybranych stron internetowych zawierających wypowiedzi użytkowników języka, a następnie pogrupowany na obszary tematyczne. Na wybranych przykładach został też zbadany pod względem częstotliwości występowania w celu określenia dynamiki zachodzących zmian – posłużyły w tym celu internetowe korpusy języka polskiego. Na podstawie wyników badań okazało się, że w języku zachodzą zauważalne przemiany świadczące o bardziej podmiotowym traktowaniu zwierząt i znoszeniu opozycji człowiek-zwierzę na rzecz bardziej równorzędnej relacji obu stron.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBatko-Tokarz, Barbara - 160064 pl
dc.contributor.authorBiedroń, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerRak, Maciej - 160153 pl
dc.contributor.reviewerBatko-Tokarz, Barbara - 160064 pl
dc.date.accessioned2022-07-06T22:12:16Z
dc.date.available2022-07-06T22:12:16Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudypolonistyka antropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-160426-252104pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295098
dc.languagepolpl
dc.subject.enattitude towards animals, changes in vocabulary, anthropocentrism, human-animal relation, animal lovers’ languagepl
dc.subject.plpostawa wobec zwierząt, przeobrażenia słownictwa, antropocentryzm, relacja człowiek-zwierzę, język miłośników zwierzątpl
dc.titlePrzeobrażenia słownictwa odzwierciedlające zmianę postaw wobec zwierzątpl
dc.title.alternativeChanges in vocabulary reflecting a shift in attitute towards animalspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present study 'Changes in vocabulary reflecting a shift in attitute towards animals' deals with the problem of lexical and semantic growth of the vocabulary of contemporary Polish language, which highlights the change in attitude towards animals in relation to general social transformations. The aim of the analysis was to examine the thematic areas and the direction of the vocabulary changes taking place, and on their basis to deduce what tendencies the linguistic relation between man and animal is heading towards in comparison with the traditional image shaped by the linguistic image of the world and anthropocentrism. The theoretical part of the paper was written on the basis of the literature on the subject from a mainly linguistic perspective, covering the issues of the linguistic image of the world, anthropocentrism, human-animal relations and the latest observations in the field of linguistic transformations in relation to animals. The research material was extracted from the newest online dictionaries of the Polish language and selected websites containing utterance of language users, and then grouped into thematic areas. The selected examples were also analysed in terms of their frequency of occurrence in order to determine the dynamics of changes taking place - for this purpose online corpuses of the Polish language were used. On the basis of the research results, it turned out that noticeable changes are taking place in the language, which are indicative of a more subjective treatment of animals and the abolition of the man-animal opposition in favour of a more equal relationship between the two sides.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca „Przeobrażenia słownictwa odzwierciedlające zmianę postaw wobec zwierząt” zajmuje się problemem rozrostu leksykalnego i semantycznego słownictwa współczesnej polszczyzny, który uwypukla zmianę stosunku wobec zwierząt w związku z ogólnymi przemianami społecznymi. Celem analizy było zbadanie obszarów tematycznych i kierunku zachodzących przemian słownictwa, a na ich podstawie wywnioskowanie, ku jakim tendencjom zmierza językowa relacja człowieka i zwierzęcia w porównaniu do tradycyjnego obrazu ukształtowanego przez językowy obraz świata oraz antropocentryzm. Teoretyczna część pracy została napisana na podstawie literatury przedmiotu z perspektywy głównie językoznawczej, obejmującej zagadnienia językowego obrazu świata, antropocentryzmu, relacji człowiek-zwierzę oraz najnowszych obserwacji w zakresie przemian językowych w związku ze zwierzętami. Materiał badawczy został wyekscerpowany z najnowszych internetowych słowników języka polskiego oraz wybranych stron internetowych zawierających wypowiedzi użytkowników języka, a następnie pogrupowany na obszary tematyczne. Na wybranych przykładach został też zbadany pod względem częstotliwości występowania w celu określenia dynamiki zachodzących zmian – posłużyły w tym celu internetowe korpusy języka polskiego. Na podstawie wyników badań okazało się, że w języku zachodzą zauważalne przemiany świadczące o bardziej podmiotowym traktowaniu zwierząt i znoszeniu opozycji człowiek-zwierzę na rzecz bardziej równorzędnej relacji obu stron.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Batko-Tokarz, Barbara - 160064
dc.contributor.authorpl
Biedroń, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Maciej - 160153
dc.contributor.reviewerpl
Batko-Tokarz, Barbara - 160064
dc.date.accessioned
2022-07-06T22:12:16Z
dc.date.available
2022-07-06T22:12:16Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
polonistyka antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-160426-252104
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295098
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
attitude towards animals, changes in vocabulary, anthropocentrism, human-animal relation, animal lovers’ language
dc.subject.plpl
postawa wobec zwierząt, przeobrażenia słownictwa, antropocentryzm, relacja człowiek-zwierzę, język miłośników zwierząt
dc.titlepl
Przeobrażenia słownictwa odzwierciedlające zmianę postaw wobec zwierząt
dc.title.alternativepl
Changes in vocabulary reflecting a shift in attitute towards animals
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available