Zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych źródeł w masywie Miedzianego (Tatry Wysokie)

master
dc.abstract.enAbstract: The investigation included 9 springs and 2 mountain streams in Miedziane area (The High Tatra mountains) located in Marchwiczny, Urwany and Szeroki Gullies. The aim of this investigation is characterized the physico-chemical properties of waters in springs and mountain stream with included changing during the period 1961 – 2013. The spring discharge, stream flow measurements and physico-chemical properties (pH, temperature and electric conductivity) of water were measured once a month from June to November 2013. The result of the hydro-chemicals studies in the 60’s of the XX century were taken into consideration in this research. The samples are characterized by a relatively low of the springs discharge and the water of springs belong to snowmelt-rain hydrological regime discharge. The average total discharge of the examined 9 springs wasamounted 0, 42 L•s-1, and thetotal flow of the examined 2 streams was amounted 6 L•s-1. The water of springs in the catchment of the Marchwiczny Gully, according to the Szczukariev-Prikłoński classification belongs to the SO42- - Ca2+ the SO42- - Ca2+ - Na+ types. The water of springs in Szeroki and Urwany Gullies and also the water of streams in Szeroki and Marchwiczny Gullies belongs to the HCO3- - Ca2+ type. The examined waters have very low mineralization, which hasn’t been exceeding 42,7 mg·L-1. According to temperatures the water belongs to the normal waters, and according to pH – to the acidic, and the alkaline waters. Studies have shown, that the springs and streams which are located in close vicinity can be differentiated according to the physico-chemical properties. Varied spatial of physico-chemical properties of springs and streams water and stream flow, are connected with spatial variability of geology, tectolonics and lithology. Temporal variability of physico-chemical properties springs discharge and also stream flow is determinated by the meteorological conditions (precipitation, air temperature and less - hydrogeological conditions). When compared, the result of earlier study (1960 and 2012) and study conducted in 2013, total dissolved solids measured in 2011 were different than in 1960 and one should pay attention to higher concentrations of the sulfates.pl
dc.abstract.plBadaniami objęto 9 źródeł oraz 2 potoki położone w obrębie Masywu Miedziane (Tatry Wysokie) leżące w żlebach Marchwicznym, Urwanym i Szerokim. Celem pracy jest charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych wód źródlanych oraz potoków z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w latach 1961 – 2013. W okresie od lipca do listopada 2013 r. raz w miesiącu dokonywano pomiaru wydajności źródeł i natężenia przepływu w potokach, pomiaru odczynu pH i temperatury wody oraz przewodności elektrolitycznej właściwej a także pobierano próby wody w celu poddania ich analizie chemicznej. Uwzględniono także wyniki badań hydrochemicznych, jakie prowadzono w Tatrach od lat 60. XX stulecia. Badane źródła odznaczają się niewielką zmiennością wydajności i charakteryzują się roztopowo-opadowym reżimem wydajności. Przepływy potoków charakteryzują się małą zmiennością. Łączna średnia wydajność 9 źródeł wynosi 0,42 L•s-1, natomiast łączny przepływ dwóch potoków 6 L•s-1. Wody źródlane w zlewni potoku w Marchwicznym Żlebie są wodami dwujonowymi typu SO42- - Ca2+ oraz wodami trzytonowymi, tj. SO42- - Ca2+ - Na+. Źródła w Szerokim Żlebie i Urwanym Żlebie oraz woda w potokach w Szerokimi Żlebie oraz Marchwicznym Żlebie należą do wód dwujonowych HCO3- - Ca2+. Badane wody należą do wód miękkich o skrajnie niskiej mineralizacji, która nie przekracza 42,7 mg·L-1. Pod względem temperatury należą do wód zwykłych, zaś odczynu pH – do wód słabo kwaśnych, obojętnych oraz słabo zasadowych. Badania wykazały, że źródła i potoki leżące w niedalekiej odległości od siebie mogą się znacznie różnić pod względem cech fizyczno-chemicznych. Zróżnicowanie przestrzenne cech fizyczno-chemicznych oraz wydajność źródeł i przepływy w potokach są uwarunkowane przede wszystkim budową geologiczno – tektoniczną i litologią. Skład chemiczny badanych wód odznacza się zmiennością cech w czasie. Zmienność cech fizyczno-chemicznych oraz wydajność źródeł i przepływy potoków wiążą się z warunkami meteorologicznymi, tj. opadami deszczu oraz temperaturą powietrza, która warunkuje roztopy, a także z warunkami hydrogeologicznymi. Porównując wyniki wcześniejszych badań (1961 r.) z przeprowadzonymi w 2013 r. należy zwrócić uwagę na podwyższone koncentracje siarczanów.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPociask-Karteczka, Joanna - 131463 pl
dc.contributor.authorBochenek, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPociask-Karteczka, Joanna - 131463 pl
dc.contributor.reviewerBalon, Jarosław - 127178 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:59:39Z
dc.date.available2020-07-24T13:59:39Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-72650-113563pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185597
dc.languagepolpl
dc.subject.ensprings, surface waters, high mountains, Carpathianspl
dc.subject.plźródła, wody powierzchniowe, góry wysokie, Karpatypl
dc.titleZróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych źródeł w masywie Miedzianego (Tatry Wysokie)pl
dc.title.alternativeThe diversity of physico-chemical properties of waters in the Miedziane area (The High Tatra mountains)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abstract: The investigation included 9 springs and 2 mountain streams in Miedziane area (The High Tatra mountains) located in Marchwiczny, Urwany and Szeroki Gullies. The aim of this investigation is characterized the physico-chemical properties of waters in springs and mountain stream with included changing during the period 1961 – 2013. The spring discharge, stream flow measurements and physico-chemical properties (pH, temperature and electric conductivity) of water were measured once a month from June to November 2013. The result of the hydro-chemicals studies in the 60’s of the XX century were taken into consideration in this research. The samples are characterized by a relatively low of the springs discharge and the water of springs belong to snowmelt-rain hydrological regime discharge. The average total discharge of the examined 9 springs wasamounted 0, 42 L•s-1, and thetotal flow of the examined 2 streams was amounted 6 L•s-1. The water of springs in the catchment of the Marchwiczny Gully, according to the Szczukariev-Prikłoński classification belongs to the SO42- - Ca2+ the SO42- - Ca2+ - Na+ types. The water of springs in Szeroki and Urwany Gullies and also the water of streams in Szeroki and Marchwiczny Gullies belongs to the HCO3- - Ca2+ type. The examined waters have very low mineralization, which hasn’t been exceeding 42,7 mg·L-1. According to temperatures the water belongs to the normal waters, and according to pH – to the acidic, and the alkaline waters. Studies have shown, that the springs and streams which are located in close vicinity can be differentiated according to the physico-chemical properties. Varied spatial of physico-chemical properties of springs and streams water and stream flow, are connected with spatial variability of geology, tectolonics and lithology. Temporal variability of physico-chemical properties springs discharge and also stream flow is determinated by the meteorological conditions (precipitation, air temperature and less - hydrogeological conditions). When compared, the result of earlier study (1960 and 2012) and study conducted in 2013, total dissolved solids measured in 2011 were different than in 1960 and one should pay attention to higher concentrations of the sulfates.
dc.abstract.plpl
Badaniami objęto 9 źródeł oraz 2 potoki położone w obrębie Masywu Miedziane (Tatry Wysokie) leżące w żlebach Marchwicznym, Urwanym i Szerokim. Celem pracy jest charakterystyka właściwości fizyczno-chemicznych wód źródlanych oraz potoków z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w latach 1961 – 2013. W okresie od lipca do listopada 2013 r. raz w miesiącu dokonywano pomiaru wydajności źródeł i natężenia przepływu w potokach, pomiaru odczynu pH i temperatury wody oraz przewodności elektrolitycznej właściwej a także pobierano próby wody w celu poddania ich analizie chemicznej. Uwzględniono także wyniki badań hydrochemicznych, jakie prowadzono w Tatrach od lat 60. XX stulecia. Badane źródła odznaczają się niewielką zmiennością wydajności i charakteryzują się roztopowo-opadowym reżimem wydajności. Przepływy potoków charakteryzują się małą zmiennością. Łączna średnia wydajność 9 źródeł wynosi 0,42 L•s-1, natomiast łączny przepływ dwóch potoków 6 L•s-1. Wody źródlane w zlewni potoku w Marchwicznym Żlebie są wodami dwujonowymi typu SO42- - Ca2+ oraz wodami trzytonowymi, tj. SO42- - Ca2+ - Na+. Źródła w Szerokim Żlebie i Urwanym Żlebie oraz woda w potokach w Szerokimi Żlebie oraz Marchwicznym Żlebie należą do wód dwujonowych HCO3- - Ca2+. Badane wody należą do wód miękkich o skrajnie niskiej mineralizacji, która nie przekracza 42,7 mg·L-1. Pod względem temperatury należą do wód zwykłych, zaś odczynu pH – do wód słabo kwaśnych, obojętnych oraz słabo zasadowych. Badania wykazały, że źródła i potoki leżące w niedalekiej odległości od siebie mogą się znacznie różnić pod względem cech fizyczno-chemicznych. Zróżnicowanie przestrzenne cech fizyczno-chemicznych oraz wydajność źródeł i przepływy w potokach są uwarunkowane przede wszystkim budową geologiczno – tektoniczną i litologią. Skład chemiczny badanych wód odznacza się zmiennością cech w czasie. Zmienność cech fizyczno-chemicznych oraz wydajność źródeł i przepływy potoków wiążą się z warunkami meteorologicznymi, tj. opadami deszczu oraz temperaturą powietrza, która warunkuje roztopy, a także z warunkami hydrogeologicznymi. Porównując wyniki wcześniejszych badań (1961 r.) z przeprowadzonymi w 2013 r. należy zwrócić uwagę na podwyższone koncentracje siarczanów.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Pociask-Karteczka, Joanna - 131463
dc.contributor.authorpl
Bochenek, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pociask-Karteczka, Joanna - 131463
dc.contributor.reviewerpl
Balon, Jarosław - 127178
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:59:39Z
dc.date.available
2020-07-24T13:59:39Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-72650-113563
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185597
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
springs, surface waters, high mountains, Carpathians
dc.subject.plpl
źródła, wody powierzchniowe, góry wysokie, Karpaty
dc.titlepl
Zróżnicowanie cech fizyczno-chemicznych źródeł w masywie Miedzianego (Tatry Wysokie)
dc.title.alternativepl
The diversity of physico-chemical properties of waters in the Miedziane area (The High Tatra mountains)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Dobczyce
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available