Badania nad rolą odpowiedzi antyoksydacyjnej w aklimatyzacji Chlamydomonas reinhardtii do stresu wywołanego przez jony miedzi: pomiary zawartości askorbinianu i dehydroaskorbinianu oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej

licenciate
dc.abstract.enPlants organisms are sensitive to high concentrations of heavy metals. The negative impact of these microelements is manifested in the generation of reactive oxygen species (ROS), that lead to the occurrence of oxidative stress. Plants have developed an antioxidant system that works to neutralize ROS. In this study it has been measured how the unicellular algae Chlamydomonas reinhardtii defense system works against high copper concentrations (20 μM and 25 μM). The differences in the level of synthesized compounds depending on the age of the culture were also analyzed. The defense system contains low-molecular-weight antioxidants, such as ascorbate (Asc) and various enzymes, such as superoxide dismutase (SOD), which was measured in this work. Algae cells that were exposed to high concentrations of Cu2+, showed an increased content of Asc, while younger cultures defended themselves more effectively than older ones. Oxidative stress caused oxidation of Asc and formation of a derivative - DHA. Too high a concentration of copper led to a decrease in SOD activity in algae cells.pl
dc.abstract.plOrganizmy roślinne są wrażliwe na wysokie stężenia metali ciężkich, które toksycznie działają na ich metabolizm. Negatywny wpływ tych mikroelementów przejawia się w generowaniu reaktywnych form tlenu (ROS), które prowadzą do wystąpienia stanu stresu oksydacyjnego. Rośliny wytworzyły system przeciwutleniający, którego działanie ma na celu neutralizację ROS. W niniejszej pracy zbadano jak funkcjonuje system obrony jednokomórkowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii przed wysokim stężeniem soli miedzi (20 μM i 25 μM). Analizowano także różnice w poziomie syntetyzowanach związków w zależności od wieku hodowli. W skład systemu obronnego wchodzą drobnocząsteczkowe związki antyutleniające, np. askorbinian (Asc) oraz różnorodne enzymy, między innymi badana w niniejszej pracy dysmutaza ponadtlenkowa (SOD). Komórki glonów trute wysokimi stężeniami Cu2+ wykazywały zwiększoną zawartość Asc, przy czym młodsze hodowle broniły się skuteczniej od starszych. Stres oksydacyjny prowadził do utleniania Asc i powstawania jego pochodnej - DHA. Zbyt wysokie stężenie miedzi prowadziło do spadku aktywności SOD w komórkach glonów.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorNowicka, Beatryczepl
dc.contributor.authorKapsiak, Majapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerNowicka, Beatryczepl
dc.contributor.reviewerStrzałka, Wojciechpl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:19:35Z
dc.date.available2020-07-28T07:19:35Z
dc.date.submitted2020-07-14pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-142460-248517pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241795
dc.languagepolpl
dc.subject.enoxidative stress, heavy metals, Chlamydomonas reinhardtii, ascorbate, superoxide dismutasepl
dc.subject.plstres oksydacyjny, metale ciężkie, Chlamydomonas reinhardtii, askorbinian, dysmutaza ponadtlenkowapl
dc.titleBadania nad rolą odpowiedzi antyoksydacyjnej w aklimatyzacji Chlamydomonas reinhardtii do stresu wywołanego przez jony miedzi: pomiary zawartości askorbinianu i dehydroaskorbinianu oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowejpl
dc.title.alternativeRole of antioxidant defense in acclimation of microalga Chlamydomonas reinhardtii to copper-induced stress: the measurements of ascorbate and dehydroascorbate content and activity of superoxide dismutasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Plants organisms are sensitive to high concentrations of heavy metals. The negative impact of these microelements is manifested in the generation of reactive oxygen species (ROS), that lead to the occurrence of oxidative stress. Plants have developed an antioxidant system that works to neutralize ROS. In this study it has been measured how the unicellular algae Chlamydomonas reinhardtii defense system works against high copper concentrations (20 μM and 25 μM). The differences in the level of synthesized compounds depending on the age of the culture were also analyzed. The defense system contains low-molecular-weight antioxidants, such as ascorbate (Asc) and various enzymes, such as superoxide dismutase (SOD), which was measured in this work. Algae cells that were exposed to high concentrations of Cu2+, showed an increased content of Asc, while younger cultures defended themselves more effectively than older ones. Oxidative stress caused oxidation of Asc and formation of a derivative - DHA. Too high a concentration of copper led to a decrease in SOD activity in algae cells.
dc.abstract.plpl
Organizmy roślinne są wrażliwe na wysokie stężenia metali ciężkich, które toksycznie działają na ich metabolizm. Negatywny wpływ tych mikroelementów przejawia się w generowaniu reaktywnych form tlenu (ROS), które prowadzą do wystąpienia stanu stresu oksydacyjnego. Rośliny wytworzyły system przeciwutleniający, którego działanie ma na celu neutralizację ROS. W niniejszej pracy zbadano jak funkcjonuje system obrony jednokomórkowej zielenicy Chlamydomonas reinhardtii przed wysokim stężeniem soli miedzi (20 μM i 25 μM). Analizowano także różnice w poziomie syntetyzowanach związków w zależności od wieku hodowli. W skład systemu obronnego wchodzą drobnocząsteczkowe związki antyutleniające, np. askorbinian (Asc) oraz różnorodne enzymy, między innymi badana w niniejszej pracy dysmutaza ponadtlenkowa (SOD). Komórki glonów trute wysokimi stężeniami Cu2+ wykazywały zwiększoną zawartość Asc, przy czym młodsze hodowle broniły się skuteczniej od starszych. Stres oksydacyjny prowadził do utleniania Asc i powstawania jego pochodnej - DHA. Zbyt wysokie stężenie miedzi prowadziło do spadku aktywności SOD w komórkach glonów.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Nowicka, Beatrycze
dc.contributor.authorpl
Kapsiak, Maja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Nowicka, Beatrycze
dc.contributor.reviewerpl
Strzałka, Wojciech
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:19:35Z
dc.date.available
2020-07-28T07:19:35Z
dc.date.submittedpl
2020-07-14
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-142460-248517
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241795
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
oxidative stress, heavy metals, Chlamydomonas reinhardtii, ascorbate, superoxide dismutase
dc.subject.plpl
stres oksydacyjny, metale ciężkie, Chlamydomonas reinhardtii, askorbinian, dysmutaza ponadtlenkowa
dc.titlepl
Badania nad rolą odpowiedzi antyoksydacyjnej w aklimatyzacji Chlamydomonas reinhardtii do stresu wywołanego przez jony miedzi: pomiary zawartości askorbinianu i dehydroaskorbinianu oraz aktywności dysmutazy ponadtlenkowej
dc.title.alternativepl
Role of antioxidant defense in acclimation of microalga Chlamydomonas reinhardtii to copper-induced stress: the measurements of ascorbate and dehydroascorbate content and activity of superoxide dismutase
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Krakow
3
Fałków
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available