Skład gatunkowy i aktywność nietoperzy (Chiroptera) w rezerwacie Skamieniałe Miasto.

master
dc.abstract.enUsing mist-netting and acoustic surveys 15 species of bats were identified in the Nature Reserve Stone City. The most numerous was Natterer’s bat (Myotis nattereri), followed by Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) and brown long-eared bat (Plecotus auritus), which were also common. The moderate number of Bechstein’s bat (Myotis bechsteinii) and also the presence of barbastelle (Barbastella barbastellus) and lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) is worth to mention. These species are listed on the II Appendix of the European Union Habitats Directive. Reserve’s area was used as a foraging site as well as for social purposes in spring and autumn. While the foraging activity predominated in spring, the social one was observed mostly during autumn. Open and semi-open habitats were preferred for foraging activity. Autumnal social activity was the highest in the surroundings of Skamieniala cave. This cave was proved to be a swarming site used annually by Natterer’s bat. Phenomenon of swarming is thought to be a mating event, however determination of its function in Skamieniala cave needs further studies. Skamieniale Miasto seems to be an important area of activity in spring and autumn for individuals from greater distance. Management of reserve’s area should therefore be conducted with particular emphasis on improving migration corridors, preserving the current state of the Biała River’s valley as the main feeding area, and also Skamieniala cave as mating site, by exposure and protection of its entrance. These protective actions would support to mantain the Skamieniale Miasto species richness.pl
dc.abstract.plNa podstawie odłowów oraz nasłuchów detektorowych w rezerwacie Skamieniałe Miasto wykazano występowanie 15 gatunków nietoperzy. Najliczniejszym gatunkiem był nocek Natterera (Myotis nattereri), jak również nocek rudy (Myotis daubentonii) i gacek brunatny (Plecotus auritus). Warto podkreślić dosyć liczne występowanie nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii), a także obecność mopka (Barbastella barbastellus) i podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) – gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej W ciągu wiosny i jesieni nietoperze użytkowały obszar rezerwatu do celów żerowiskowych i socjalnych. Aktywność żerowiskowa przeważała wiosną, a socjalna jesienią. Najintensywniejsze żerowanie miało miejsce na obszarach otwartych i półotwartych rezerwatu, zwłaszcza w dolinie rzeki Białej. Miejscem najwyraźniejszej aktywności socjalnej jesienią było otoczenie jaskini Skamieniałej. Tu wykazano rojenie nocka Natterera, zjawiska, które najprawdopodobniej służy zachowaniom godowym. Weryfikacja kontekstu tej aktywności wymaga dalszych badań. Wydaje się, że rezerwat jest jednym z ważniejszych miejsc aktywności wiosennej i jesiennej dla osobników z większego obszaru. Zarządzanie obszarem rezerwatu powinno być zatem prowadzone ze szczególnym naciskiem na poprawę stanu korytarzy migracyjnych, zachowanie aktualnego stanu doliny rzeki Białej jako głównego żerowiska, a także ochronę jaskini Skamieniałej jako prawdopodobnego miejsca godów poprzez odsłonięcie i zabezpieczenie jej otworu. Działania te pozwolą na utrzymanie bogactwa gatunkowego tego terenu.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorCichoń, Mariusz - 127571 pl
dc.contributor.authorBury, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWierzbowska, Izabela - 132623 pl
dc.contributor.reviewerCichoń, Mariusz - 127571 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:11:00Z
dc.date.available2020-07-23T22:11:00Z
dc.date.submitted2013-02-13pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-63895-78811pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177497
dc.languagepolpl
dc.subject.enForaging activity, swarming, Natterer's bat, forest reservepl
dc.subject.plAktywność żerowiskowa, swarming, nocek Natterera, rezerwat leśnypl
dc.titleSkład gatunkowy i aktywność nietoperzy (Chiroptera) w rezerwacie Skamieniałe Miasto.pl
dc.title.alternativeSpecies composition and activity of bats (Chiroptera) in the Stone City nature reserve.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Using mist-netting and acoustic surveys 15 species of bats were identified in the Nature Reserve Stone City. The most numerous was Natterer’s bat (Myotis nattereri), followed by Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) and brown long-eared bat (Plecotus auritus), which were also common. The moderate number of Bechstein’s bat (Myotis bechsteinii) and also the presence of barbastelle (Barbastella barbastellus) and lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) is worth to mention. These species are listed on the II Appendix of the European Union Habitats Directive. Reserve’s area was used as a foraging site as well as for social purposes in spring and autumn. While the foraging activity predominated in spring, the social one was observed mostly during autumn. Open and semi-open habitats were preferred for foraging activity. Autumnal social activity was the highest in the surroundings of Skamieniala cave. This cave was proved to be a swarming site used annually by Natterer’s bat. Phenomenon of swarming is thought to be a mating event, however determination of its function in Skamieniala cave needs further studies. Skamieniale Miasto seems to be an important area of activity in spring and autumn for individuals from greater distance. Management of reserve’s area should therefore be conducted with particular emphasis on improving migration corridors, preserving the current state of the Biała River’s valley as the main feeding area, and also Skamieniala cave as mating site, by exposure and protection of its entrance. These protective actions would support to mantain the Skamieniale Miasto species richness.
dc.abstract.plpl
Na podstawie odłowów oraz nasłuchów detektorowych w rezerwacie Skamieniałe Miasto wykazano występowanie 15 gatunków nietoperzy. Najliczniejszym gatunkiem był nocek Natterera (Myotis nattereri), jak również nocek rudy (Myotis daubentonii) i gacek brunatny (Plecotus auritus). Warto podkreślić dosyć liczne występowanie nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii), a także obecność mopka (Barbastella barbastellus) i podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) – gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej W ciągu wiosny i jesieni nietoperze użytkowały obszar rezerwatu do celów żerowiskowych i socjalnych. Aktywność żerowiskowa przeważała wiosną, a socjalna jesienią. Najintensywniejsze żerowanie miało miejsce na obszarach otwartych i półotwartych rezerwatu, zwłaszcza w dolinie rzeki Białej. Miejscem najwyraźniejszej aktywności socjalnej jesienią było otoczenie jaskini Skamieniałej. Tu wykazano rojenie nocka Natterera, zjawiska, które najprawdopodobniej służy zachowaniom godowym. Weryfikacja kontekstu tej aktywności wymaga dalszych badań. Wydaje się, że rezerwat jest jednym z ważniejszych miejsc aktywności wiosennej i jesiennej dla osobników z większego obszaru. Zarządzanie obszarem rezerwatu powinno być zatem prowadzone ze szczególnym naciskiem na poprawę stanu korytarzy migracyjnych, zachowanie aktualnego stanu doliny rzeki Białej jako głównego żerowiska, a także ochronę jaskini Skamieniałej jako prawdopodobnego miejsca godów poprzez odsłonięcie i zabezpieczenie jej otworu. Działania te pozwolą na utrzymanie bogactwa gatunkowego tego terenu.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Cichoń, Mariusz - 127571
dc.contributor.authorpl
Bury, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wierzbowska, Izabela - 132623
dc.contributor.reviewerpl
Cichoń, Mariusz - 127571
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:11:00Z
dc.date.available
2020-07-23T22:11:00Z
dc.date.submittedpl
2013-02-13
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-63895-78811
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177497
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Foraging activity, swarming, Natterer's bat, forest reserve
dc.subject.plpl
Aktywność żerowiskowa, swarming, nocek Natterera, rezerwat leśny
dc.titlepl
Skład gatunkowy i aktywność nietoperzy (Chiroptera) w rezerwacie Skamieniałe Miasto.
dc.title.alternativepl
Species composition and activity of bats (Chiroptera) in the Stone City nature reserve.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Poznan
5
Bydgoszcz
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Katowice
1
Suwałki
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available