Konstytucyjna koncepcja ochrony prawa do życia

master
dc.abstract.enThe need to clearly define temporal framework of humanity is a pressing problem facing developing medical science. This has a direct impact on the understanding of the principle of protection of life and the formation on the basis of legal regulations concerning the admissibility of abortion or in vitro fertilization surgeries. Proposed by theorists various criteria relating to human prenatal period are a clear confirmation of the need to legitimize the status of man. The scope of the right to life should be a starting point for discussions about the legal status of a human being. Currently, the vast majority of countries in the world recognizes the legal personality of the unborn child, and legal - ethical considerations on the origin of the right to life, moved from the moment of birth to the moment of fertilization of the ovum. The work is therefore to analyze the Polish legislation on the concept of the right to life. For a deeper understanding of the idea that power is discussed briefly the history and evolution of human rights. The starting point of considerations relating to the protection of life in Poland is the Polish Constitution of 2 April 1997. Historic path was traced to the formation of the constitutional principle of protection of life and carried out a detailed legal interpretation of the wording of Article 38 of the Constitution. The foundation of the analysis was the decision of the Constitutional Court of 28 May 1997, which strongly influenced the current way of taking early protection of life in Poland. In order to understand the existing legal analysis included previous constitutional regulations, as well as criminal and anti-abortion legislation in force in the Polish market since 1918 As mentioned in chapter IV brought to the attention of conformity with the constitutional provisions in force legislation affecting downstream issues the right to life. In the attempt was made to answer the question whether in force in Poland, the protection of the right to life is able to meet the demands of the newly established bioethical dilemmas and the need to enact laws regulating the in vitro fertilization?pl
dc.abstract.plPotrzeba wyraźnego określenia temporalnych ram człowieczeństwa stanowi palący problem w obliczu rozwijających się nauk medycznych. Ma to bezpośredni wpływ na rozumienie zasady ochrony życia oraz kształtowanie się na jej podstawie regulacji prawnych dotyczących dopuszczalności przerywania ciąży czy przeprowadzania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego. Proponowane przez teoretyków różne kryteria człowieczeństwa odnoszące się do okresu prenatalnego stanowią potwierdzenie konieczności wyraźnego usankcjonowania statusu człowieka. Zakres obowiązywania prawa do życia powinien stanowić punkt wyjścia w dyskusjach na temat statusu prawnego istoty ludzkiej. Obecnie zdecydowana większość państw świata uznaje podmiotowość prawną dziecka poczętego, zaś prawno - etyczne rozważania na temat początku obowiązywania prawa do życia przesunęły się z momentu narodzin na moment zapłodnienia komórki jajowej. Praca ma zatem na celu analizę polskiego ustawodawstwa w zakresie koncepcji prawa do życia. Dla głębszego zrozumienia idei tego uprawnienia omówiono pokrótce historię i ewolucję praw człowieka. Punkt wyjścia rozważań dotyczących ochrony życia w Polsce stanowi Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Należało poddać wnikliwej analizie art. 38 ustawy zasadniczej. Prześledzona została historyczna droga do ukształtowania się konstytucyjnej zasady ochrony życia oraz przeprowadzona szczegółowa wykładnia prawna brzmienia artykułu 38 Konstytucji. Fundament analizy stanowiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., które dobitnie wpłynęło na obecny sposób przyjmowanie początku ochrony życia w Polsce. W celu zrozumienia istniejącego stanu prawnego analizie poddane zostały poprzednie regulacje konstytucyjne, jak również ustawodawstwo karne i antyaborcyjne obowiązujące na terenie Polski od 1918 r. Jak już wspomniano w IV rozdziale pracy zwrócono uwagę na zgodność z normą konstytucyjną będących w mocy przepisów prawnych niższego rzędu dotykających problematyki prawa do życia. W zakończeniu podjęto próby odpowiedzi na pytanie czy obowiązująca w Polsce zasada ochrony prawa do życia jest w stanie sprostać wymaganiom związanym z nowo powstałymi dylematami bioetycznymi i potrzebą uchwalenia przepisów regulujących problematykę zapłodnienia pozaustrojowego?pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.authorGóra, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerFlorczak-Wątor, Monika - 127931 pl
dc.contributor.reviewerTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:47:49Z
dc.date.available2020-07-24T17:47:49Z
dc.date.submitted2013-07-19pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-76506-79217pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189155
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe right to life, legal subjectivity of humanpl
dc.subject.plprawo do życia, podmiotowość prawna człowiekapl
dc.titleKonstytucyjna koncepcja ochrony prawa do życiapl
dc.title.alternativeThe constitutional concept of protection of the right to lifepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The need to clearly define temporal framework of humanity is a pressing problem facing developing medical science. This has a direct impact on the understanding of the principle of protection of life and the formation on the basis of legal regulations concerning the admissibility of abortion or in vitro fertilization surgeries. Proposed by theorists various criteria relating to human prenatal period are a clear confirmation of the need to legitimize the status of man. The scope of the right to life should be a starting point for discussions about the legal status of a human being. Currently, the vast majority of countries in the world recognizes the legal personality of the unborn child, and legal - ethical considerations on the origin of the right to life, moved from the moment of birth to the moment of fertilization of the ovum. The work is therefore to analyze the Polish legislation on the concept of the right to life. For a deeper understanding of the idea that power is discussed briefly the history and evolution of human rights. The starting point of considerations relating to the protection of life in Poland is the Polish Constitution of 2 April 1997. Historic path was traced to the formation of the constitutional principle of protection of life and carried out a detailed legal interpretation of the wording of Article 38 of the Constitution. The foundation of the analysis was the decision of the Constitutional Court of 28 May 1997, which strongly influenced the current way of taking early protection of life in Poland. In order to understand the existing legal analysis included previous constitutional regulations, as well as criminal and anti-abortion legislation in force in the Polish market since 1918 As mentioned in chapter IV brought to the attention of conformity with the constitutional provisions in force legislation affecting downstream issues the right to life. In the attempt was made to answer the question whether in force in Poland, the protection of the right to life is able to meet the demands of the newly established bioethical dilemmas and the need to enact laws regulating the in vitro fertilization?
dc.abstract.plpl
Potrzeba wyraźnego określenia temporalnych ram człowieczeństwa stanowi palący problem w obliczu rozwijających się nauk medycznych. Ma to bezpośredni wpływ na rozumienie zasady ochrony życia oraz kształtowanie się na jej podstawie regulacji prawnych dotyczących dopuszczalności przerywania ciąży czy przeprowadzania zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego. Proponowane przez teoretyków różne kryteria człowieczeństwa odnoszące się do okresu prenatalnego stanowią potwierdzenie konieczności wyraźnego usankcjonowania statusu człowieka. Zakres obowiązywania prawa do życia powinien stanowić punkt wyjścia w dyskusjach na temat statusu prawnego istoty ludzkiej. Obecnie zdecydowana większość państw świata uznaje podmiotowość prawną dziecka poczętego, zaś prawno - etyczne rozważania na temat początku obowiązywania prawa do życia przesunęły się z momentu narodzin na moment zapłodnienia komórki jajowej. Praca ma zatem na celu analizę polskiego ustawodawstwa w zakresie koncepcji prawa do życia. Dla głębszego zrozumienia idei tego uprawnienia omówiono pokrótce historię i ewolucję praw człowieka. Punkt wyjścia rozważań dotyczących ochrony życia w Polsce stanowi Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Należało poddać wnikliwej analizie art. 38 ustawy zasadniczej. Prześledzona została historyczna droga do ukształtowania się konstytucyjnej zasady ochrony życia oraz przeprowadzona szczegółowa wykładnia prawna brzmienia artykułu 38 Konstytucji. Fundament analizy stanowiło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., które dobitnie wpłynęło na obecny sposób przyjmowanie początku ochrony życia w Polsce. W celu zrozumienia istniejącego stanu prawnego analizie poddane zostały poprzednie regulacje konstytucyjne, jak również ustawodawstwo karne i antyaborcyjne obowiązujące na terenie Polski od 1918 r. Jak już wspomniano w IV rozdziale pracy zwrócono uwagę na zgodność z normą konstytucyjną będących w mocy przepisów prawnych niższego rzędu dotykających problematyki prawa do życia. W zakończeniu podjęto próby odpowiedzi na pytanie czy obowiązująca w Polsce zasada ochrony prawa do życia jest w stanie sprostać wymaganiom związanym z nowo powstałymi dylematami bioetycznymi i potrzebą uchwalenia przepisów regulujących problematykę zapłodnienia pozaustrojowego?
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.authorpl
Góra, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Florczak-Wątor, Monika - 127931
dc.contributor.reviewerpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:47:49Z
dc.date.available
2020-07-24T17:47:49Z
dc.date.submittedpl
2013-07-19
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-76506-79217
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189155
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the right to life, legal subjectivity of human
dc.subject.plpl
prawo do życia, podmiotowość prawna człowieka
dc.titlepl
Konstytucyjna koncepcja ochrony prawa do życia
dc.title.alternativepl
The constitutional concept of protection of the right to life
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Strzyzow
5
Dublin
3
Krakow
3
Rzeszów
3
Wroclaw
3
Warsaw
2
Dąbrowa Górnicza
1
Grudziądz
1
Klaudyn
1
Nysa
1

No access

No Thumbnail Available