Zapis na sąd polubowny w sporach uchwałowych

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the institution of arbitration clause in resolution disputes. An arbitration clause constitutes a basis for bring a dispute before an arbitration court, which is why the appropriate wording of the arbitration clause is so important. The analysis contained in the thesis is therefore aimed at indicating the requirements as to the form and content of an arbitration clause in the context of resolution disputes. The paper is divided into four chapters. The first chapter indicates general terminological issues, as well as historical issues and issues related to the arbitrability of resolution disputes. The second chapter deals with the legal regulation of resolution disputes, the form and content of the arbitration clause in foreign legal systems. The third chapter is devoted to issues concerning the form of the arbitration clause in resolution disputes. The subject of the last, fourth chapter is the indication of the detailed content requirements of the arbitration clause in resolution disputes. In addiction, the thesis discusses model arbitration clauses and provisions of the rules of procedure of Polish and foreign permanent arbitration courts regulating important procedural rules that may also be included in an arbitration clause. At the end of the thesis, there is formulated a sample arbitration clause that meets all the relevant requirements for resolution disputes.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest instytucja zapisu na sąd polubowny w sporach uchwałowych. Zapis na sąd polubowny stanowi podstawę poddania danego sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, dlatego tak istotnym jest odpowiednie sformułowanie zapisu na sąd polubowny. Analiza zawarta w pracy jest więc ukierunkowana na wskazanie wymogów co do formy i treści zapisu na sąd polubowny w kontekście sporów uchwałowych. Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale wskazane zostały ogólne zagadnienia terminologiczne, a także zagadnienia historyczne i kwestie związane ze zdatnością arbitrażową sporów uchwałowych. W rozdziale drugim poruszone zostały kwestie związane z regulacją prawną sporów uchwałowych, formą i treścią zapisu na sąd polubowny w zagranicznych porządkach prawnych. Rozdział trzeci został poświęcony zagadnieniom dotyczącym formy zapisu na sąd polubowny w sporach uchwałowych. Przedmiotem ostatniego, czwartego rozdziału jest wskazanie szczegółowych wymogów treściowych zapisu na sąd polubowny w sporach uchwałowych. Dodatkowo, w pracy omówione zostały modelowe klauzule arbitrażowe oraz postanowienia regulaminów polskich i zagranicznych stałych sądów polubownych regulujące istotne zasady proceduralne, które mogą być także zawarte w klauzuli arbitrażowej. Na końcu pracy został sformułowany przykładowy zapis na sąd polubowny spełniający wszelkie istotne wymogi w odniesieniu do sporów uchwałowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorMatrejek, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.reviewerPyka, Michałpl
dc.date.accessioned2022-06-22T21:35:16Z
dc.date.available2022-06-22T21:35:16Z
dc.date.submitted2022-06-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-158775-243963pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293287
dc.languagepolpl
dc.subject.enarbitration, arbitration clause, resolution disputes, commercial arbitration, arbitrability, arbitration rulespl
dc.subject.plarbitraż, zapis na sąd polubowny, spory uchwałowe, arbitraż handlowy, zdatność arbitrażowa, regulamin arbitrażowypl
dc.titleZapis na sąd polubowny w sporach uchwałowychpl
dc.title.alternativeArbitration clause in resolution disputespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the institution of arbitration clause in resolution disputes. An arbitration clause constitutes a basis for bring a dispute before an arbitration court, which is why the appropriate wording of the arbitration clause is so important. The analysis contained in the thesis is therefore aimed at indicating the requirements as to the form and content of an arbitration clause in the context of resolution disputes. The paper is divided into four chapters. The first chapter indicates general terminological issues, as well as historical issues and issues related to the arbitrability of resolution disputes. The second chapter deals with the legal regulation of resolution disputes, the form and content of the arbitration clause in foreign legal systems. The third chapter is devoted to issues concerning the form of the arbitration clause in resolution disputes. The subject of the last, fourth chapter is the indication of the detailed content requirements of the arbitration clause in resolution disputes. In addiction, the thesis discusses model arbitration clauses and provisions of the rules of procedure of Polish and foreign permanent arbitration courts regulating important procedural rules that may also be included in an arbitration clause. At the end of the thesis, there is formulated a sample arbitration clause that meets all the relevant requirements for resolution disputes.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest instytucja zapisu na sąd polubowny w sporach uchwałowych. Zapis na sąd polubowny stanowi podstawę poddania danego sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, dlatego tak istotnym jest odpowiednie sformułowanie zapisu na sąd polubowny. Analiza zawarta w pracy jest więc ukierunkowana na wskazanie wymogów co do formy i treści zapisu na sąd polubowny w kontekście sporów uchwałowych. Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale wskazane zostały ogólne zagadnienia terminologiczne, a także zagadnienia historyczne i kwestie związane ze zdatnością arbitrażową sporów uchwałowych. W rozdziale drugim poruszone zostały kwestie związane z regulacją prawną sporów uchwałowych, formą i treścią zapisu na sąd polubowny w zagranicznych porządkach prawnych. Rozdział trzeci został poświęcony zagadnieniom dotyczącym formy zapisu na sąd polubowny w sporach uchwałowych. Przedmiotem ostatniego, czwartego rozdziału jest wskazanie szczegółowych wymogów treściowych zapisu na sąd polubowny w sporach uchwałowych. Dodatkowo, w pracy omówione zostały modelowe klauzule arbitrażowe oraz postanowienia regulaminów polskich i zagranicznych stałych sądów polubownych regulujące istotne zasady proceduralne, które mogą być także zawarte w klauzuli arbitrażowej. Na końcu pracy został sformułowany przykładowy zapis na sąd polubowny spełniający wszelkie istotne wymogi w odniesieniu do sporów uchwałowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Matrejek, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.reviewerpl
Pyka, Michał
dc.date.accessioned
2022-06-22T21:35:16Z
dc.date.available
2022-06-22T21:35:16Z
dc.date.submittedpl
2022-06-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-158775-243963
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293287
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
arbitration, arbitration clause, resolution disputes, commercial arbitration, arbitrability, arbitration rules
dc.subject.plpl
arbitraż, zapis na sąd polubowny, spory uchwałowe, arbitraż handlowy, zdatność arbitrażowa, regulamin arbitrażowy
dc.titlepl
Zapis na sąd polubowny w sporach uchwałowych
dc.title.alternativepl
Arbitration clause in resolution disputes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections