Teaching the vocabulary of English as a foreign language in cultural contex

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this paper is to examine effectiveness of a foreign language vocabulary teaching in cultural context. This work consists of introduction, theoretical part, practical part and conclusions. In the introduction the main aim of this work is briefly described. The theoretical part presents leading theories on a foreign language acquisition and methods used in vocabulary teaching in primary school. What is more, the theoretical part validates significance of vocabulary teaching in cultural context. The practical part consists of five original lesson plans. Language level of those lesson plans was adjusted to classes 5-6 in primary school. Conclusions drawn from those lessons are included in the evaluation at the end of each lesson plan. The concluding part presents analysis and summary of the whole paper.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy jest rozpatrzenie wpływy nauczania słownictwa w kontekście kulturowym na efektywność przyswajania języka obcego. Praca składa się ze wstępu, części teoretycznej, rozdziału praktycznego oraz części poświęconej na analizę i podsumowanie. We wstępie został krótko opisany cel pracy. Rozdział teoretyczny zawiera omówienie przewodnich teorii dotyczących przyswajania języka obcego przez dzieci oraz metody nauczania słownictwa w szkole podstawowej. Ponadto część teoretyczna uzasadnia słuszność nauki słownictwa poprzez kontekst kulturowy.Rozdział praktyczny składa się z pięciu autorskich planów lekcji, dostosowanych poziomem do klas V-VI szkoły podstawowej. Wnioski z przeprowadzonych na ich podstawie zajęć zawarte są w ewaluacjach na koniec każdego z planów. W zakończeniu ujęta jest analiza oraz podsumowanie całej pracy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrzyszpień, Jerzy - 129564 pl
dc.contributor.authorGolonka, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKowalewska, Dagmara - 129266 pl
dc.contributor.reviewerKrzyszpień, Jerzy - 129564 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:00:22Z
dc.date.available2020-07-26T15:00:22Z
dc.date.submitted2015-07-01pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-98018-161575pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205370
dc.languageengpl
dc.subject.envocabulary teaching, primary school, cultural context, foreign language acquisition, foreign language teachingpl
dc.subject.plnauczanie słownictwa, szkoła podstawowa, kontekst kulturowy, przyswajanie języka obcego, nauczanie języka obcegopl
dc.titleTeaching the vocabulary of English as a foreign language in cultural contexpl
dc.title.alternativeNauczanie słownictwa języka angielskiego jako obcego w kontekście kulturowympl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this paper is to examine effectiveness of a foreign language vocabulary teaching in cultural context. This work consists of introduction, theoretical part, practical part and conclusions. In the introduction the main aim of this work is briefly described. The theoretical part presents leading theories on a foreign language acquisition and methods used in vocabulary teaching in primary school. What is more, the theoretical part validates significance of vocabulary teaching in cultural context. The practical part consists of five original lesson plans. Language level of those lesson plans was adjusted to classes 5-6 in primary school. Conclusions drawn from those lessons are included in the evaluation at the end of each lesson plan. The concluding part presents analysis and summary of the whole paper.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy jest rozpatrzenie wpływy nauczania słownictwa w kontekście kulturowym na efektywność przyswajania języka obcego. Praca składa się ze wstępu, części teoretycznej, rozdziału praktycznego oraz części poświęconej na analizę i podsumowanie. We wstępie został krótko opisany cel pracy. Rozdział teoretyczny zawiera omówienie przewodnich teorii dotyczących przyswajania języka obcego przez dzieci oraz metody nauczania słownictwa w szkole podstawowej. Ponadto część teoretyczna uzasadnia słuszność nauki słownictwa poprzez kontekst kulturowy.Rozdział praktyczny składa się z pięciu autorskich planów lekcji, dostosowanych poziomem do klas V-VI szkoły podstawowej. Wnioski z przeprowadzonych na ich podstawie zajęć zawarte są w ewaluacjach na koniec każdego z planów. W zakończeniu ujęta jest analiza oraz podsumowanie całej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krzyszpień, Jerzy - 129564
dc.contributor.authorpl
Golonka, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kowalewska, Dagmara - 129266
dc.contributor.reviewerpl
Krzyszpień, Jerzy - 129564
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:00:22Z
dc.date.available
2020-07-26T15:00:22Z
dc.date.submittedpl
2015-07-01
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-98018-161575
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205370
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
vocabulary teaching, primary school, cultural context, foreign language acquisition, foreign language teaching
dc.subject.plpl
nauczanie słownictwa, szkoła podstawowa, kontekst kulturowy, przyswajanie języka obcego, nauczanie języka obcego
dc.titlepl
Teaching the vocabulary of English as a foreign language in cultural contex
dc.title.alternativepl
Nauczanie słownictwa języka angielskiego jako obcego w kontekście kulturowym
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Chiang Mai
1
Poznan
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Zakopane
1

No access

No Thumbnail Available