Częstość występowania wybranych cech niemetrycznych na czaszkach historycznych populacji Polski Południowej

master
dc.abstract.enThe study of non-metric features can be a rich source of information in analysis of relationships between populations and in determining individual variability.The aim of the study was to analyze non-metric features of human craniums (without children) in two places in Cracow (the 15th - 18th century): Plac Szczepański and Kościół Najświętszej Maryi Panny. The major aim was to examine possible differences between places and to determine if the characteristics show sex dimorphism.Based on the results obtained: differences between places were visible only in a few non-metric features. The mentioned differences were only 10% of traits between women groups and 6,6% between men groups. Analyzes in terms of sexual dimorphism, which in the case of Plac Szczepański were visible only in one case and in the Kościoła Najświętszej Maryi Panny in two, which represents a small percentage of all examined features.pl
dc.abstract.plAnaliza cech niemetrycznych może stanowić bogate źródło informacji w badaniach pokrewieństw między populacjami oraz przy określaniu zmienności indywidualnej.Celem pracy była analiza cech niemetrycznych czaszek ludzkich (z wyłączeniem dzieci) z dwóch krakowskich stanowisk (XV-XVIII w.): Placu Szczepańskiego i Kościoła Najświętszej Maryi Panny. Głównym zamierzeniem było sprawdzenie ewentualnych różnic między stanowiskami oraz określenie czy cechy wykazują dymorfizm płciowy.Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że stanowiska różnią się między sobą jedynie w przypadku kilku cech niemetrycznych. Wspomniane różnice występują zarówno pomiędzy kobietami na obydwu stanowiskach (10% wszystkich cech) jak i pomiędzy mężczyznami (6,6%). Analizy pod kątem dymorfizmu płciowego wykazały, że w przypadku Placu Szczepańskiego widoczny jest on w jednej cesze a w przypadku Kościoła Najświętszej Maryi Panny w dwóch, co stanowi nikły procent wszystkich badanych cech.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.contributor.authorGancarz, Elizapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerGłąb, Henryk - 128070 pl
dc.contributor.reviewerŻuwała, Krystyna - 132979 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T14:00:53Z
dc.date.available2020-08-05T14:00:53Z
dc.date.submitted2020-07-29pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-138848-210266pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243520
dc.languagepolpl
dc.subject.encranium, non-metric traits, epigenetic traits, Cracow, Plac Szczepański, Kościół NMPpl
dc.subject.plczaszka, cechy niemetryczne, cechy epigenetyczne, Kraków, Plac Szczepański, Kościół Najświętszej Maryi Pannypl
dc.titleCzęstość występowania wybranych cech niemetrycznych na czaszkach historycznych populacji Polski Południowejpl
dc.title.alternativeFrequency of selected non-metric traits on the craniums of the historical population of Southern Poland.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study of non-metric features can be a rich source of information in analysis of relationships between populations and in determining individual variability.The aim of the study was to analyze non-metric features of human craniums (without children) in two places in Cracow (the 15th - 18th century): Plac Szczepański and Kościół Najświętszej Maryi Panny. The major aim was to examine possible differences between places and to determine if the characteristics show sex dimorphism.Based on the results obtained: differences between places were visible only in a few non-metric features. The mentioned differences were only 10% of traits between women groups and 6,6% between men groups. Analyzes in terms of sexual dimorphism, which in the case of Plac Szczepański were visible only in one case and in the Kościoła Najświętszej Maryi Panny in two, which represents a small percentage of all examined features.
dc.abstract.plpl
Analiza cech niemetrycznych może stanowić bogate źródło informacji w badaniach pokrewieństw między populacjami oraz przy określaniu zmienności indywidualnej.Celem pracy była analiza cech niemetrycznych czaszek ludzkich (z wyłączeniem dzieci) z dwóch krakowskich stanowisk (XV-XVIII w.): Placu Szczepańskiego i Kościoła Najświętszej Maryi Panny. Głównym zamierzeniem było sprawdzenie ewentualnych różnic między stanowiskami oraz określenie czy cechy wykazują dymorfizm płciowy.Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że stanowiska różnią się między sobą jedynie w przypadku kilku cech niemetrycznych. Wspomniane różnice występują zarówno pomiędzy kobietami na obydwu stanowiskach (10% wszystkich cech) jak i pomiędzy mężczyznami (6,6%). Analizy pod kątem dymorfizmu płciowego wykazały, że w przypadku Placu Szczepańskiego widoczny jest on w jednej cesze a w przypadku Kościoła Najświętszej Maryi Panny w dwóch, co stanowi nikły procent wszystkich badanych cech.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.contributor.authorpl
Gancarz, Eliza
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Głąb, Henryk - 128070
dc.contributor.reviewerpl
Żuwała, Krystyna - 132979
dc.date.accessioned
2020-08-05T14:00:53Z
dc.date.available
2020-08-05T14:00:53Z
dc.date.submittedpl
2020-07-29
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-138848-210266
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243520
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cranium, non-metric traits, epigenetic traits, Cracow, Plac Szczepański, Kościół NMP
dc.subject.plpl
czaszka, cechy niemetryczne, cechy epigenetyczne, Kraków, Plac Szczepański, Kościół Najświętszej Maryi Panny
dc.titlepl
Częstość występowania wybranych cech niemetrycznych na czaszkach historycznych populacji Polski Południowej
dc.title.alternativepl
Frequency of selected non-metric traits on the craniums of the historical population of Southern Poland.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Katowice
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Des Moines
1
Dublin
1
Przemysl
1

No access

No Thumbnail Available