Zarządzanie treścią w portalach społecznościowych oraz jej wpływ na odbiorców na przykładzie platformy YouTube

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this Diploma Thesis is to examine the influence of content management and YouTubers techniques on decisions of the Internet users and to determinate which of them are most important. Author consider following research question as fundamental: Does YouTuber's content management really affect consumer decisions? It was assumed that the appropriate selection of tools and techniques in the process of managing the content could affects the purchase decisions of users. Two types of surveys were used by author as research technique: for Youtubers and for users of YouTube platform. Content management on YouTube is an interesting subject in humanistic management, primarily aimed at human beings and understanding human perception, motivation, attitudes and feelings. In this case, it is crucial to understand the motives of the purchase decisions made by Internet users, and the influence of content management on this activity. This Diploma Thesis fills a research gap that exist on this field according to the lack of comprehensive elaboration in both Polish and foreign literature.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest sprawdzenie w jakim stopniu zarządzanie treścią oraz techniki wykorzystywane przez YouTuberów wpływają na decyzje pro zakupowe internautów oraz które z nich zajmują wiodącą pozycję. Za podstawowe uznano udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Czy zarządzanie treścią przez YouTuberów ma realny wpływ na decyzje pro zakupowe konsumentów? Założono, że odpowiedni dobór narzędzi i technik w procesie zarządzania treścią adresowaną do odbiorców ma wpływ na decyzje zakupowe użytkowników. Pomocną w konstruowaniu pracy okazała się metoda sondażu diagnostycznego. Zastosowano następujące techniki badawcze: ankiety przeprowadzane wśród Youtuberów oraz potencjalnych konsumentów korzystających z platformy YouTube. Zarządzanie treścią w YouTube jest interesującym tematem znajdującym swoje uzasadnienie w zarządzaniu humanistycznym, której celem jest przede wszystkim człowiek oraz zrozumienie ludzkich percepcji, motywacji, postaw i uczuć. W tym przypadku kluczowe staje się zrozumienie motywów decyzji zakupowych podejmowanych przez internautów oraz znaczenia jakie przypisywane jest w tym działaniu zarządzaniu treścią. Praca wypełnia lukę badawczą dotyczącą analizowanego zagadnienia ze względu na brak kompleksowego opracowania problemu zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBarańska, Marzenapl
dc.contributor.authorKrzywda, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:05:05Z
dc.date.available2020-07-27T08:05:05Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-115585-196029pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220927
dc.languagepolpl
dc.subject.enINTERNET – YOUTUBE – SOCIAL NETWORK – CONTENT MANAGEMENT – MARKETINGpl
dc.subject.plINTERNET - YOUTUBE – SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE - ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ – MARKETINGpl
dc.titleZarządzanie treścią w portalach społecznościowych oraz jej wpływ na odbiorców na przykładzie platformy YouTubepl
dc.title.alternativeContent management in social network and its impact on audiences exemplified by YouTube platformpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this Diploma Thesis is to examine the influence of content management and YouTubers techniques on decisions of the Internet users and to determinate which of them are most important. Author consider following research question as fundamental: Does YouTuber's content management really affect consumer decisions? It was assumed that the appropriate selection of tools and techniques in the process of managing the content could affects the purchase decisions of users. Two types of surveys were used by author as research technique: for Youtubers and for users of YouTube platform. Content management on YouTube is an interesting subject in humanistic management, primarily aimed at human beings and understanding human perception, motivation, attitudes and feelings. In this case, it is crucial to understand the motives of the purchase decisions made by Internet users, and the influence of content management on this activity. This Diploma Thesis fills a research gap that exist on this field according to the lack of comprehensive elaboration in both Polish and foreign literature.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest sprawdzenie w jakim stopniu zarządzanie treścią oraz techniki wykorzystywane przez YouTuberów wpływają na decyzje pro zakupowe internautów oraz które z nich zajmują wiodącą pozycję. Za podstawowe uznano udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Czy zarządzanie treścią przez YouTuberów ma realny wpływ na decyzje pro zakupowe konsumentów? Założono, że odpowiedni dobór narzędzi i technik w procesie zarządzania treścią adresowaną do odbiorców ma wpływ na decyzje zakupowe użytkowników. Pomocną w konstruowaniu pracy okazała się metoda sondażu diagnostycznego. Zastosowano następujące techniki badawcze: ankiety przeprowadzane wśród Youtuberów oraz potencjalnych konsumentów korzystających z platformy YouTube. Zarządzanie treścią w YouTube jest interesującym tematem znajdującym swoje uzasadnienie w zarządzaniu humanistycznym, której celem jest przede wszystkim człowiek oraz zrozumienie ludzkich percepcji, motywacji, postaw i uczuć. W tym przypadku kluczowe staje się zrozumienie motywów decyzji zakupowych podejmowanych przez internautów oraz znaczenia jakie przypisywane jest w tym działaniu zarządzaniu treścią. Praca wypełnia lukę badawczą dotyczącą analizowanego zagadnienia ze względu na brak kompleksowego opracowania problemu zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.authorpl
Krzywda, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:05:05Z
dc.date.available
2020-07-27T08:05:05Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-115585-196029
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220927
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INTERNET – YOUTUBE – SOCIAL NETWORK – CONTENT MANAGEMENT – MARKETING
dc.subject.plpl
INTERNET - YOUTUBE – SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE - ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ – MARKETING
dc.titlepl
Zarządzanie treścią w portalach społecznościowych oraz jej wpływ na odbiorców na przykładzie platformy YouTube
dc.title.alternativepl
Content management in social network and its impact on audiences exemplified by YouTube platform
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Kielce
7
Lodz
4
Braniewo
3
Warsaw
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available