TYMCZASOWE ARESZTOWANIE W POLSCE. Stosowanie, wykonywanie i podwójny status osoby tymczasowo aresztowanej

master
dc.abstract.enPretrial detention is a tool employed during penal proceedings which significantly interferes with civil rights and liberties. During the analysis of pretrial detention, and focusing on the accompanying procedures, researchers highlight its oppressiveness involving the deprivation of liberty, isolation from the society and being held in a custody suite. This thesis is an attempt at answering three questions related to pretrial detention. Firstly, does the use of pretrial detention in Poland comply with the European Convention on Human Rights. Secondly, has the number of detainees changed over the last 10 years. Thirdly, is it, in the light of legal provisions, better to be a convict or a detainee, and is it possible to be both simultaneously.pl
dc.abstract.plTymczasowe aresztowanie jest instrumentem stosowanym w toku postępowania karnego, który silnie ingeruje w sferę praw i wolności obywatelskich. Analizując tymczasowe aresztowanie, szczególnie w przestrzeni jego wykonywania, podkreśla się jego dolegliwość polegającą na faktycznym pozbawieniu podejrzanego wolności, odizolowaniu go od społeczeństwa i osadzeniu w areszcie śledczym. Niniejsza praca stanowi próbę zbadania trzech kwestii związanych z tymczasowym aresztowaniem. Po pierwsze, czy praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce jest zgodna z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Po drugie, czy liczba osób tymczasowo aresztowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat zmieniała się. Po trzecie, czy w świetle obowiązujących przepisów, korzystniej posiadać status osoby skazanej, czy też tymczasowo aresztowanej oraz czy można posiadać równocześnie oba wspomniane statusy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.authorFlasza, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:15:56Z
dc.date.available2020-07-26T14:15:56Z
dc.date.submitted2015-07-02pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-97261-137591pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204675
dc.languagepolpl
dc.subject.enpretrial detention, preventive measures, deprivation of liberty, civil rights and liberties, executive criminal lawpl
dc.subject.pltymczasowe aresztowanie, środki zapobiegawcze, pozbawienie wolności, prawa i wolności obywatelskie, prawo karne wykonawczepl
dc.titleTYMCZASOWE ARESZTOWANIE W POLSCE. Stosowanie, wykonywanie i podwójny status osoby tymczasowo aresztowanejpl
dc.title.alternativePRETRIAL DETENTION IN POLAND. The use, procedures and the dual status of a detaineepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Pretrial detention is a tool employed during penal proceedings which significantly interferes with civil rights and liberties. During the analysis of pretrial detention, and focusing on the accompanying procedures, researchers highlight its oppressiveness involving the deprivation of liberty, isolation from the society and being held in a custody suite. This thesis is an attempt at answering three questions related to pretrial detention. Firstly, does the use of pretrial detention in Poland comply with the European Convention on Human Rights. Secondly, has the number of detainees changed over the last 10 years. Thirdly, is it, in the light of legal provisions, better to be a convict or a detainee, and is it possible to be both simultaneously.
dc.abstract.plpl
Tymczasowe aresztowanie jest instrumentem stosowanym w toku postępowania karnego, który silnie ingeruje w sferę praw i wolności obywatelskich. Analizując tymczasowe aresztowanie, szczególnie w przestrzeni jego wykonywania, podkreśla się jego dolegliwość polegającą na faktycznym pozbawieniu podejrzanego wolności, odizolowaniu go od społeczeństwa i osadzeniu w areszcie śledczym. Niniejsza praca stanowi próbę zbadania trzech kwestii związanych z tymczasowym aresztowaniem. Po pierwsze, czy praktyka stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce jest zgodna z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Po drugie, czy liczba osób tymczasowo aresztowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat zmieniała się. Po trzecie, czy w świetle obowiązujących przepisów, korzystniej posiadać status osoby skazanej, czy też tymczasowo aresztowanej oraz czy można posiadać równocześnie oba wspomniane statusy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.authorpl
Flasza, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:15:56Z
dc.date.available
2020-07-26T14:15:56Z
dc.date.submittedpl
2015-07-02
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-97261-137591
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204675
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pretrial detention, preventive measures, deprivation of liberty, civil rights and liberties, executive criminal law
dc.subject.plpl
tymczasowe aresztowanie, środki zapobiegawcze, pozbawienie wolności, prawa i wolności obywatelskie, prawo karne wykonawcze
dc.titlepl
TYMCZASOWE ARESZTOWANIE W POLSCE. Stosowanie, wykonywanie i podwójny status osoby tymczasowo aresztowanej
dc.title.alternativepl
PRETRIAL DETENTION IN POLAND. The use, procedures and the dual status of a detainee
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Poznan
5
Warsaw
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Jasło
2
Chandler
1
Gdansk
1
Gmina Kawęczyn
1
Kaunas
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available