Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej wpływ na wizerunek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.

licenciate
dc.abstract.enThis Bachelor's thesis aims to examine the impact of corporate social responsibility activities implemented by Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. on its image. The first chapter is devoted to the theoretical approach to corporate social responsibility. It analyses issues related to the CSR concept, presents its genesis, shows the importance of the concept as an element of management, and describes strategies in the context of CSR. The second chapter of the thesis comprehensively analyses the image of the enterprise in the contemporary market. It describes the notions and functions of corporate image, the elements as well as the types and tools used to create image, and the image benefits resulting from CSR activities. The third chapter, the empirical one, includes: the aim, method and organisation of research, characteristics of the studied enterprise, documentation of actions taken within the CSR concept placed on the company's website, presentation of the results of research conducted among the enterprise's external and internal stakeholders, and a description of own conclusions drawn during the analysis of the conducted research. These results allow for the bold thesis that activities implemented as part of Corporate Social Responsibility have a real impact on the image of the surveyed company.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka ma na celu zbadanie wpływu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. na jego wizerunek. Pierwszy rozdział poświęcony został teoretycznemu ujęciu społecznej odpowiedzialności biznesu. Analizuje on związane z koncepcją CSR zagadnienia, przedstawia jej genezę, ukazuje znaczenie koncepcji jako elementu zarządzania oraz opisuje strategie w kontekście CSR. Rozdział drugi pracy kompleksowo analizuje wizerunek przedsiębiorstwa na współczesnym rynku. Opisuje pojęcia i funkcje wizerunku przedsiębiorstwa, elementy oraz rodzaje i narzędzia służące kreowaniu wizerunku oraz korzyści wizerunkowe wynikające z działań CSR. Rozdział trzeci, empiryczny, uwzględnia: cel, metodę i organizację badań, charakterystykę badanego przedsiębiorstwa, dokumentację działań podjętych w ramach koncepcji CSR umieszczoną na stronie internetowej spółki, prezentację wyników badań przeprowadzonych wśród interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz opis wniosków własnych wysnutych w trakcie analizy przeprowadzonego badania. Ów wyniki pozwalają wysnuć śmiałą tezę, iż działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mają realny wpływ na wizerunek badanego przedsiębiorstwa.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorTeczke, Maciejpl
dc.contributor.authorKorczyński, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerTeczke, Maciejpl
dc.date.accessioned2023-07-13T21:47:40Z
dc.date.available2023-07-13T21:47:40Z
dc.date.submitted2023-07-13pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-164956-294319pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316248
dc.languagepolpl
dc.subject.enCorporate social responsibility, CSR, Image, Stakeholderpl
dc.subject.plCSR, Interesariusz, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunekpl
dc.titleSpołeczna odpowiedzialność biznesu i jej wpływ na wizerunek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.pl
dc.title.alternativeCorporate social responsibility and its impact on the image of Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Bachelor's thesis aims to examine the impact of corporate social responsibility activities implemented by Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. on its image. The first chapter is devoted to the theoretical approach to corporate social responsibility. It analyses issues related to the CSR concept, presents its genesis, shows the importance of the concept as an element of management, and describes strategies in the context of CSR. The second chapter of the thesis comprehensively analyses the image of the enterprise in the contemporary market. It describes the notions and functions of corporate image, the elements as well as the types and tools used to create image, and the image benefits resulting from CSR activities. The third chapter, the empirical one, includes: the aim, method and organisation of research, characteristics of the studied enterprise, documentation of actions taken within the CSR concept placed on the company's website, presentation of the results of research conducted among the enterprise's external and internal stakeholders, and a description of own conclusions drawn during the analysis of the conducted research. These results allow for the bold thesis that activities implemented as part of Corporate Social Responsibility have a real impact on the image of the surveyed company.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka ma na celu zbadanie wpływu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. na jego wizerunek. Pierwszy rozdział poświęcony został teoretycznemu ujęciu społecznej odpowiedzialności biznesu. Analizuje on związane z koncepcją CSR zagadnienia, przedstawia jej genezę, ukazuje znaczenie koncepcji jako elementu zarządzania oraz opisuje strategie w kontekście CSR. Rozdział drugi pracy kompleksowo analizuje wizerunek przedsiębiorstwa na współczesnym rynku. Opisuje pojęcia i funkcje wizerunku przedsiębiorstwa, elementy oraz rodzaje i narzędzia służące kreowaniu wizerunku oraz korzyści wizerunkowe wynikające z działań CSR. Rozdział trzeci, empiryczny, uwzględnia: cel, metodę i organizację badań, charakterystykę badanego przedsiębiorstwa, dokumentację działań podjętych w ramach koncepcji CSR umieszczoną na stronie internetowej spółki, prezentację wyników badań przeprowadzonych wśród interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz opis wniosków własnych wysnutych w trakcie analizy przeprowadzonego badania. Ów wyniki pozwalają wysnuć śmiałą tezę, iż działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mają realny wpływ na wizerunek badanego przedsiębiorstwa.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Teczke, Maciej
dc.contributor.authorpl
Korczyński, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Teczke, Maciej
dc.date.accessioned
2023-07-13T21:47:40Z
dc.date.available
2023-07-13T21:47:40Z
dc.date.submittedpl
2023-07-13
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-164956-294319
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/316248
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Corporate social responsibility, CSR, Image, Stakeholder
dc.subject.plpl
CSR, Interesariusz, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek
dc.titlepl
Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej wpływ na wizerunek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
dc.title.alternativepl
Corporate social responsibility and its impact on the image of Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Coesfeld
6
Warsaw
2
Bialystok
1
Gliwice
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available