Kognitywny obraz świata w literaturze dziecięcej na podstawie polskiego przekładu książki Michaela Bonda "A Bear Called Paddington"

master
dc.abstract.enThe aim of this Master thesis was to examine the equivalence of two texts of children’s literature on the surface of the cognitive imaging and to study the influence of children’s individual cognitive abilities on the creation of mental (conceptual) schemes. The analysis was carried out on the basis of Michael Bond’s book “A Bear Called Paddington” and its Polish translation by Kazimierz Piotrowski. The analysis was conducted using a multi-level analytical tool such as cognitive methodology proposed by Langacker. The first chapter focuses on a child and its place in cognitive sciences. The author discusses a role of children’s literature in the social system and the impact of a translator on the shape of the literature. The second chapter consists of a discussion on the imaging parameters proposed by representatives of cognitive linguistics. In the third chapter there is a multi-level analysis of the original and its translation into Polish. The author decided to support the analysis with some illustrations of certain excerpts from the book made by children. The last part poses a summary of the analytical work.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie przystawalności tekstów literatury dziecięcej na płaszczyźnie obrazowania kognitywnego oraz wpływu indywidualnych umiejętności poznawczych dzieci na powstające w umyśle schematy wyobrażeniowe. Za materiał empiryczny posłużyła mi książka Michaela Bonda „A Bear Called Paddington” i jej przekład na język polski w wykonaniu Kazimierza Piotrowskiego. Głównym narzędziem analitycznym była zaproponowana przez Langackera metodologia kognitywna. Pierwszy rozdział koncentruje się wokół dziecka i jego miejsca w naukach kognitywnych. Omawiam w nim również rolę literatury dziecięcej w systemie społecznym oraz wpływ tłumacza na kształt literatury. Na drugi rozdział składa się omówienie postulowanych przez językoznawstwo kognitywne parametrów obrazowania. W rozdziale trzecim dokonuję wielopoziomowej analizy fragmentów oryginału i ich przekładu na język polski wspartych wykonanymi przez dzieci ilustracjami. We wnioskach opisuję rezultaty wykonanej pracy analitycznej.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTyupa, Sergiypl
dc.contributor.authorPaprocka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerTyupa, Sergiypl
dc.contributor.reviewerGórski, Rafał - 199117 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:40:42Z
dc.date.available2020-07-27T00:40:42Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudylingwistykapl
dc.identifier.apddiploma-107921-126595pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214166
dc.languagepolpl
dc.subject.enChildren – language – children’s literature – translation – cognitive linguistics – imagingpl
dc.subject.plDziecko – język – literatura dziecięca – przekład – językoznawstwo kognitywne – obrazowaniepl
dc.titleKognitywny obraz świata w literaturze dziecięcej na podstawie polskiego przekładu książki Michaela Bonda "A Bear Called Paddington"pl
dc.title.alternativeCognitive construal of the world in children's literature on the basis of the Polish translation of Michael Bond's book "A Bear Called Paddington"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this Master thesis was to examine the equivalence of two texts of children’s literature on the surface of the cognitive imaging and to study the influence of children’s individual cognitive abilities on the creation of mental (conceptual) schemes. The analysis was carried out on the basis of Michael Bond’s book “A Bear Called Paddington” and its Polish translation by Kazimierz Piotrowski. The analysis was conducted using a multi-level analytical tool such as cognitive methodology proposed by Langacker. The first chapter focuses on a child and its place in cognitive sciences. The author discusses a role of children’s literature in the social system and the impact of a translator on the shape of the literature. The second chapter consists of a discussion on the imaging parameters proposed by representatives of cognitive linguistics. In the third chapter there is a multi-level analysis of the original and its translation into Polish. The author decided to support the analysis with some illustrations of certain excerpts from the book made by children. The last part poses a summary of the analytical work.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie przystawalności tekstów literatury dziecięcej na płaszczyźnie obrazowania kognitywnego oraz wpływu indywidualnych umiejętności poznawczych dzieci na powstające w umyśle schematy wyobrażeniowe. Za materiał empiryczny posłużyła mi książka Michaela Bonda „A Bear Called Paddington” i jej przekład na język polski w wykonaniu Kazimierza Piotrowskiego. Głównym narzędziem analitycznym była zaproponowana przez Langackera metodologia kognitywna. Pierwszy rozdział koncentruje się wokół dziecka i jego miejsca w naukach kognitywnych. Omawiam w nim również rolę literatury dziecięcej w systemie społecznym oraz wpływ tłumacza na kształt literatury. Na drugi rozdział składa się omówienie postulowanych przez językoznawstwo kognitywne parametrów obrazowania. W rozdziale trzecim dokonuję wielopoziomowej analizy fragmentów oryginału i ich przekładu na język polski wspartych wykonanymi przez dzieci ilustracjami. We wnioskach opisuję rezultaty wykonanej pracy analitycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Tyupa, Sergiy
dc.contributor.authorpl
Paprocka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Tyupa, Sergiy
dc.contributor.reviewerpl
Górski, Rafał - 199117
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:40:42Z
dc.date.available
2020-07-27T00:40:42Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
lingwistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-107921-126595
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214166
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Children – language – children’s literature – translation – cognitive linguistics – imaging
dc.subject.plpl
Dziecko – język – literatura dziecięca – przekład – językoznawstwo kognitywne – obrazowanie
dc.titlepl
Kognitywny obraz świata w literaturze dziecięcej na podstawie polskiego przekładu książki Michaela Bonda "A Bear Called Paddington"
dc.title.alternativepl
Cognitive construal of the world in children's literature on the basis of the Polish translation of Michael Bond's book "A Bear Called Paddington"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wołomin
3
Gdansk
2
Paris
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Busko-Zdrój
1
Dublin
1
Ożarów
1

No access

No Thumbnail Available