Doskonalenie zawodowe pielęgniarek jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im.Ludwika Rydygiera w Krakowie

licenciate
dc.abstract.enProfessional training for nurses is an inseparable element of the management of the human resources. The human resources are an important determinant of success or failure of a company. Additional training and professional development for nurses contribute both to their personal and professional development. They are an important element inscribed into the strategy of development of health care institutions. They influence the formation of the high quality medical services rendered to people. Possessing the knowledge of professional potential of employees, i.e. their qualifications, abilities of development and their abilities for taking decisions, one gets information of expected work effects.The aim of this thesis is the description of the role of professional training in the process of the management of human resources. The thesis is also aimed at showing the necessity of realization of additional professional training for nurses in the health care institutions. It also draws attention to the present possibilities and difficulties in organization of such training in hospitals. Finally, it shows the benefits for the employee and the employer due to the participation of nurses in the training process.The first part of the thesis is devoted to the consideration of the essence and origin of the case of management of human resources. It also concentrates on definitions concerning the topic. In chapter two the issue of the employee additional professional training is being presented. The final part of the thesis shows the system of additional training which takes place in Ludwik Rydygier Specialistic Hospital in Krakow, together with the estimation of the system.pl
dc.abstract.otherDoskonalenie zawodowe pielęgniarek, jest nieodłącznym element zarządzania zasobami ludzkimi. Ważnym wyznacznikiem sukcesu lub niepowodzenia w organizacji są zasoby ludzkie. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek przyczynia się zarówno do ich rozwoju osobistego jak również zawodowego. Jest ważnym elementem wpisanym w strategię rozwoju zakładów opieki zdrowotnej kształtując wysoką, jakość świadczonych usług medycznych. Posiadając wiedzę o potencjale zawodowym pracowników, czyli o kwalifikacjach, możliwościach rozwoju oraz zdolnościach do podejmowania decyzji otrzymujemy informację, jakie osiągniemy efekty pracy.Celem pracy jest opisanie, jaką rolę odgrywa doskonalenie zawodowe w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, zrozumienie potrzeby realizacji szkoleń w zakładzie opieki zdrowotnej, wskazanie występujących możliwości i trudności szkolenia pielęgniarek w szpitalu, oraz korzyści, jakie osiąga pracownik i organizacja w związku z uczestnictwem w procesie szkolenia. Pracę rozpoczynają rozważania na temat istoty i genezy zarządzania zasobami ludzkimi oraz związane z tymi obszarami definicje. W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienia dotyczące szkoleń pracowniczych. Kolejna część pracy przedstawia system szkoleń, realizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz ocenę jego funkcjonowania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.contributor.authorParada, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerOskędra, Iwona - 133050 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Genowefa - 129458 pl
dc.date.accessioned2020-07-13T20:57:32Z
dc.date.available2020-07-13T20:57:32Z
dc.date.submitted2011-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-53938-125563pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169195
dc.subject.enNurse, professional training, human resources, training, professional developmentpl
dc.subject.otherpielęgniarka, doskonalenie zawodowe, zasoby ludzkie, szkolenie, rozwój zawodowypl
dc.titleDoskonalenie zawodowe pielęgniarek jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im.Ludwika Rydygiera w Krakowiepl
dc.title.alternativeProfessional training of nurses as element of the management of the human resources on the example of the Specialist Hospital in Krakow im.Ludwika Rydygierapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Professional training for nurses is an inseparable element of the management of the human resources. The human resources are an important determinant of success or failure of a company. Additional training and professional development for nurses contribute both to their personal and professional development. They are an important element inscribed into the strategy of development of health care institutions. They influence the formation of the high quality medical services rendered to people. Possessing the knowledge of professional potential of employees, i.e. their qualifications, abilities of development and their abilities for taking decisions, one gets information of expected work effects.The aim of this thesis is the description of the role of professional training in the process of the management of human resources. The thesis is also aimed at showing the necessity of realization of additional professional training for nurses in the health care institutions. It also draws attention to the present possibilities and difficulties in organization of such training in hospitals. Finally, it shows the benefits for the employee and the employer due to the participation of nurses in the training process.The first part of the thesis is devoted to the consideration of the essence and origin of the case of management of human resources. It also concentrates on definitions concerning the topic. In chapter two the issue of the employee additional professional training is being presented. The final part of the thesis shows the system of additional training which takes place in Ludwik Rydygier Specialistic Hospital in Krakow, together with the estimation of the system.
dc.abstract.otherpl
Doskonalenie zawodowe pielęgniarek, jest nieodłącznym element zarządzania zasobami ludzkimi. Ważnym wyznacznikiem sukcesu lub niepowodzenia w organizacji są zasoby ludzkie. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pielęgniarek przyczynia się zarówno do ich rozwoju osobistego jak również zawodowego. Jest ważnym elementem wpisanym w strategię rozwoju zakładów opieki zdrowotnej kształtując wysoką, jakość świadczonych usług medycznych. Posiadając wiedzę o potencjale zawodowym pracowników, czyli o kwalifikacjach, możliwościach rozwoju oraz zdolnościach do podejmowania decyzji otrzymujemy informację, jakie osiągniemy efekty pracy.Celem pracy jest opisanie, jaką rolę odgrywa doskonalenie zawodowe w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, zrozumienie potrzeby realizacji szkoleń w zakładzie opieki zdrowotnej, wskazanie występujących możliwości i trudności szkolenia pielęgniarek w szpitalu, oraz korzyści, jakie osiąga pracownik i organizacja w związku z uczestnictwem w procesie szkolenia. Pracę rozpoczynają rozważania na temat istoty i genezy zarządzania zasobami ludzkimi oraz związane z tymi obszarami definicje. W rozdziale drugim przedstawiono zagadnienia dotyczące szkoleń pracowniczych. Kolejna część pracy przedstawia system szkoleń, realizowanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oraz ocenę jego funkcjonowania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.contributor.authorpl
Parada, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Oskędra, Iwona - 133050
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Genowefa - 129458
dc.date.accessioned
2020-07-13T20:57:32Z
dc.date.available
2020-07-13T20:57:32Z
dc.date.submittedpl
2011-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-53938-125563
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169195
dc.subject.enpl
Nurse, professional training, human resources, training, professional development
dc.subject.otherpl
pielęgniarka, doskonalenie zawodowe, zasoby ludzkie, szkolenie, rozwój zawodowy
dc.titlepl
Doskonalenie zawodowe pielęgniarek jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im.Ludwika Rydygiera w Krakowie
dc.title.alternativepl
Professional training of nurses as element of the management of the human resources on the example of the Specialist Hospital in Krakow im.Ludwika Rydygiera
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Bialystok
2
Bytom
2
Krakow
2
Lublin
2
Poznan
2
Radomsko
2
Athens
1
Borowno
1

No access

No Thumbnail Available