Rak jelita czy rak jajnika? : niejednoznaczne rozpoznanie i niestandardowe leczenie z dobrym efektem : studium przypadku

2016
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T00:27:40Z
dc.abstract.enThe treatment of patients with cancer has recently become more complex and challenging for oncologists. The paper presents a case of a 54-year-old woman treated due to small bowel adenocarcinoma, who underwent primary surgical procedure and adjuvant therapy, and who developed intra-abdominal cancer dissemination. Initially, XELOX regimen was administered, followed by multiorgan resection performed by an interdisciplinary team of gynecologists and surgeons as well as hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). The therapy was complicated by impaired wound healing and an enterocutaneous fistula. Currently, the patient is under a follow-up and shows no evidence of recurrence. The wounds after the surgery and fistulas are healed, normal gastrointestinal function is preserved.pl
dc.abstract.plLeczenie pacjentów z chorobą nowotworową staje się w ostatnich latach coraz bardziej skomplikowane i jest dla onkologów dużym wyzwaniem. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 54-letniej chorej leczonej z powodu raka gruczołowego jelita cienkiego – po pierwotnym zabiegu operacyjnym i chemioterapii uzupełniającej – u której stwierdzono rozsiew procesu nowotworowego w obrębie jamy brzusznej. Początkowo zastosowano chemioterapię według schematu XELOX, a następnie wykonano zabieg wielonarządowej resekcji w interdyscyplinarnym zespole chirurgiczno-ginekologicznym oraz wdrożono chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC). Leczenie było powikłane upośledzonym gojeniem rany i powstaniem przetoki skórno-jelitowej. Obecnie chora pozostaje w obserwacji, bez cech wznowy procesu nowotworowego. Rany po zabiegu i przetokach są zagojone, przewód pokarmowy funkcjonuje prawidłowo.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Onkologiipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id81005
dc.contributor.authorCybulska-Stopa, Bożena - 378657 pl
dc.contributor.authorKoper, Krzysztofpl
dc.contributor.authorStreb, Joanna - 200748 pl
dc.contributor.authorWysocki, Piotr - 357742 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:14:22Z
dc.date.available2020-01-17T09:14:22Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical178-182pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume14pl
dc.identifier.doi10.15557/CGO.2016.0022pl
dc.identifier.eissn2451-0750pl
dc.identifier.issn2081-1632pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139841
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licensespl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enHIPECpl
dc.subject.eninterdisciplinary therapypl
dc.subject.enovarian cancerpl
dc.subject.ensmall bowel cancerpl
dc.subject.plHIPECpl
dc.subject.plleczenie interdyscyplinarnepl
dc.subject.plrak jajnikapl
dc.subject.plrak jelita cienkiegopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRak jelita czy rak jajnika? : niejednoznaczne rozpoznanie i niestandardowe leczenie z dobrym efektem : studium przypadkupl
dc.title.alternativeBowel or ovarian cancer? : ambiguous diagnosis and non-standard treatment with good outcomes : a case reportpl
dc.title.journalCurrent Gynecologic Oncologypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T00:27:40Z
dc.abstract.enpl
The treatment of patients with cancer has recently become more complex and challenging for oncologists. The paper presents a case of a 54-year-old woman treated due to small bowel adenocarcinoma, who underwent primary surgical procedure and adjuvant therapy, and who developed intra-abdominal cancer dissemination. Initially, XELOX regimen was administered, followed by multiorgan resection performed by an interdisciplinary team of gynecologists and surgeons as well as hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). The therapy was complicated by impaired wound healing and an enterocutaneous fistula. Currently, the patient is under a follow-up and shows no evidence of recurrence. The wounds after the surgery and fistulas are healed, normal gastrointestinal function is preserved.
dc.abstract.plpl
Leczenie pacjentów z chorobą nowotworową staje się w ostatnich latach coraz bardziej skomplikowane i jest dla onkologów dużym wyzwaniem. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 54-letniej chorej leczonej z powodu raka gruczołowego jelita cienkiego – po pierwotnym zabiegu operacyjnym i chemioterapii uzupełniającej – u której stwierdzono rozsiew procesu nowotworowego w obrębie jamy brzusznej. Początkowo zastosowano chemioterapię według schematu XELOX, a następnie wykonano zabieg wielonarządowej resekcji w interdyscyplinarnym zespole chirurgiczno-ginekologicznym oraz wdrożono chemioterapię dootrzewnową w hipertermii (HIPEC). Leczenie było powikłane upośledzonym gojeniem rany i powstaniem przetoki skórno-jelitowej. Obecnie chora pozostaje w obserwacji, bez cech wznowy procesu nowotworowego. Rany po zabiegu i przetokach są zagojone, przewód pokarmowy funkcjonuje prawidłowo.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Onkologii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
81005
dc.contributor.authorpl
Cybulska-Stopa, Bożena - 378657
dc.contributor.authorpl
Koper, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Streb, Joanna - 200748
dc.contributor.authorpl
Wysocki, Piotr - 357742
dc.date.accessioned
2020-01-17T09:14:22Z
dc.date.available
2020-01-17T09:14:22Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
178-182
dc.description.pointspl
11
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
14
dc.identifier.doipl
10.15557/CGO.2016.0022
dc.identifier.eissnpl
2451-0750
dc.identifier.issnpl
2081-1632
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139841
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uripl
http://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
HIPEC
dc.subject.enpl
interdisciplinary therapy
dc.subject.enpl
ovarian cancer
dc.subject.enpl
small bowel cancer
dc.subject.plpl
HIPEC
dc.subject.plpl
leczenie interdyscyplinarne
dc.subject.plpl
rak jajnika
dc.subject.plpl
rak jelita cienkiego
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Rak jelita czy rak jajnika? : niejednoznaczne rozpoznanie i niestandardowe leczenie z dobrym efektem : studium przypadku
dc.title.alternativepl
Bowel or ovarian cancer? : ambiguous diagnosis and non-standard treatment with good outcomes : a case report
dc.title.journalpl
Current Gynecologic Oncology
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Des Moines
2
Koszalin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Kielce
1
Lublin
1
Raczki
1
Szczecin
1
Downloads
cybulska-stopa_et-al_rak_jelita_czy_rak_jajnika_2016.pdf
6