Wykonawca zamówienia publicznego na roboty budowlane.

master
dc.abstract.enThe subject matter of this master’s is the role of construction works contractor in the light of public procurement. This thesis has been divided into three chapters.The first one explains general issues in the subject of public procurement. Chapter two and three indicate specificity of public procurement for construction work. Discussed matters: admission to proceedings’ conditions, description of the subject of the contract, time limits in the whole procedure and also construction works contract. This thesis has been based on comparable method research. There are - construction works contract and supply and service contract - comparisons. The whole thesis is concentrated on indication of these characteristict, which are peculiar to construction work and aims to answer the question: what is the role of construction works contractor? It is difficult to give a straightforward answer to that question. We should accede to a thesis that the award of a public works concession process is more formal than other kinds of public procurement. Nonetheless there are several good practices - in the matter of public procurement for construction works, which should be implemented in all kinds of public procurements due to measurable benefits for all contractors - such as: protection of subcontractor’s interests, the possibility of granting an advance and terms of the contract on the basis of the FIDIC procedure.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest pozycja wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy wyjaśnia zagadnienia ogólne występujące w zamówieniach publicznych. Rozdział drugi i trzeci wskazują na specyfikę zamówienia publicznego na robotę budowlaną. Omówione są: warunki udziału w postępowaniu, opis przedmiotu zamówienia, terminy występujące w całej procedurze a także umowa na robotę budowlaną. Praca jest wykonywana w oparciu o porównawczą metodę badawczą. Zestawiane są ze sobą zamówienia na roboty budowlane z zamówieniami odnoszącymi się do usług i dostaw. Cała praca skupiona jest na wskazaniu tych cech, które są charakterystyczne dla roboty budowlanej i zmierza do odpowiedzi na pytanie: jaka jest pozycja wykonawcy roboty budowlanej? Na pytanie to, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy przychylić się do tezy, że proces udzielenia zamówienia na robotę budowlaną jest bardziej sformalizowany od pozostałych rodzajów zamówień publicznych. Nie mniej jednak istnieje kilka dobrych praktyk przypisanych zamówieniom publicznym na roboty budowlane, których stosowanie na gruncie wszystkich rodzajów zamówień przyniosłoby wymierne korzyści wszystkim wykonawcom. Do takich należy: ochrona interesów podwykonawcy, możliwość udzielenia zaliczki oraz warunki udzielania zamówień w oparciu o procedurę FIDIC.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.contributor.authorCzubkowska, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.reviewerSmaga, Marcin - 131941 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:56:13Z
dc.date.available2020-07-24T12:56:13Z
dc.date.submitted2012-10-31pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-71538-133622pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184609
dc.languagepolpl
dc.subject.enperformer, employer, service contract, delivery, service, construction work, procedure, SIWZ, object of the contract, public procurement lawpl
dc.subject.plWykonawca, Zamawiający, Zamówienie publiczne, Dostawa, Usługa, Robota budowlana, Tryb postępowania, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiot zamówienia, Prawo zamówień publicznychpl
dc.titleWykonawca zamówienia publicznego na roboty budowlane.pl
dc.title.alternativecontractor of a public workspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject matter of this master’s is the role of construction works contractor in the light of public procurement. This thesis has been divided into three chapters.The first one explains general issues in the subject of public procurement. Chapter two and three indicate specificity of public procurement for construction work. Discussed matters: admission to proceedings’ conditions, description of the subject of the contract, time limits in the whole procedure and also construction works contract. This thesis has been based on comparable method research. There are - construction works contract and supply and service contract - comparisons. The whole thesis is concentrated on indication of these characteristict, which are peculiar to construction work and aims to answer the question: what is the role of construction works contractor? It is difficult to give a straightforward answer to that question. We should accede to a thesis that the award of a public works concession process is more formal than other kinds of public procurement. Nonetheless there are several good practices - in the matter of public procurement for construction works, which should be implemented in all kinds of public procurements due to measurable benefits for all contractors - such as: protection of subcontractor’s interests, the possibility of granting an advance and terms of the contract on the basis of the FIDIC procedure.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest pozycja wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy wyjaśnia zagadnienia ogólne występujące w zamówieniach publicznych. Rozdział drugi i trzeci wskazują na specyfikę zamówienia publicznego na robotę budowlaną. Omówione są: warunki udziału w postępowaniu, opis przedmiotu zamówienia, terminy występujące w całej procedurze a także umowa na robotę budowlaną. Praca jest wykonywana w oparciu o porównawczą metodę badawczą. Zestawiane są ze sobą zamówienia na roboty budowlane z zamówieniami odnoszącymi się do usług i dostaw. Cała praca skupiona jest na wskazaniu tych cech, które są charakterystyczne dla roboty budowlanej i zmierza do odpowiedzi na pytanie: jaka jest pozycja wykonawcy roboty budowlanej? Na pytanie to, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy przychylić się do tezy, że proces udzielenia zamówienia na robotę budowlaną jest bardziej sformalizowany od pozostałych rodzajów zamówień publicznych. Nie mniej jednak istnieje kilka dobrych praktyk przypisanych zamówieniom publicznym na roboty budowlane, których stosowanie na gruncie wszystkich rodzajów zamówień przyniosłoby wymierne korzyści wszystkim wykonawcom. Do takich należy: ochrona interesów podwykonawcy, możliwość udzielenia zaliczki oraz warunki udzielania zamówień w oparciu o procedurę FIDIC.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.contributor.authorpl
Czubkowska, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.reviewerpl
Smaga, Marcin - 131941
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:56:13Z
dc.date.available
2020-07-24T12:56:13Z
dc.date.submittedpl
2012-10-31
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-71538-133622
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184609
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
performer, employer, service contract, delivery, service, construction work, procedure, SIWZ, object of the contract, public procurement law
dc.subject.plpl
Wykonawca, Zamawiający, Zamówienie publiczne, Dostawa, Usługa, Robota budowlana, Tryb postępowania, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiot zamówienia, Prawo zamówień publicznych
dc.titlepl
Wykonawca zamówienia publicznego na roboty budowlane.
dc.title.alternativepl
contractor of a public works
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available