Political and Legal Aspects of the Right to Bear Arms in Contemporary United States of America

licenciate
dc.abstract.enThe United States possesses many specific features that make its character unique in the international structure. One of the most famous of these features is the right of every American person to own a gun. This right is, naturally, limited to some extent by various existing criteria that a person should fulfill in order to own a weapon. Nonetheless, the right exists and it can be used by whoever is able to meet its conditions. This has been a source of consternation for decades in the United States. Especially in modern times, as rampant violence wreaks terror in society. This thesis will explore the main constitutional grounds for the right to bear arms- that is to say, the Second Amendment. The Second Amendment is a necessary, but controversial, part of the American Constitution that represents American freedoms to many citizens of the United States. Its role in current times requires careful consideration and the knowledge of it historical use in order to understand how it should be used in modern America. My intention in writing this thesis is for the reader to understand the historical significance of firearms in the United States; as well as its particular culture and the way in which American people perceive the issues surrounding it. I would like the reader to see how the firearms discussion is an integral part of the American legal life and discussion. It is representative of American freedom. And this freedom was so poignant to the Founding Fathers that they wrote it into the Second Amendment so that it would be untouchable.pl
dc.abstract.plStany Zjednoczone posiadają wiele specyficznych cech, które sprawiają, że ich charakter jest unikalny w międzynarodowej strukturze. Jedną z najbardziej znanych z tych cech jest prawo każdej amerykańskiej osoby do posiadania broni. To prawo jest naturalnie ograniczone do pewnego stopnia przez różne istniejące kryteria, które dana osoba powinna spełnić, aby posiadać broń. Niemniej jednak prawo istnieje i może być używane przez każdego, kto jest w stanie spełnić jego warunki. To było źródłem konsternacji od dziesięcioleci w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza w czasach współczesnych, ponieważ szalejąca przemoc powoduje terror w społeczeństwie. Ta teza zbada główne konstytucyjne podstawy prawa do noszenia broni - to znaczy Drugą Poprawkę. Druga poprawka jest konieczną, ale kontrowersyjną częścią amerykańskiej konstytucji, która reprezentuje wolności amerykańskie dla wielu obywateli Stanów Zjednoczonych. Jego rola w obecnych czasach wymaga starannego rozważenia i znajomości jej historycznego wykorzystania w celu zrozumienia, w jaki sposób powinna ona być stosowana we współczesnej Ameryce. Moją intencją napisania tej tezy jest dla czytelnika zrozumienie historycznego znaczenia broni palnej w Stanach Zjednoczonych; a także jego szczególna kultura i sposób, w jaki Amerykanie postrzegają otaczające ją zagadnienia. Chciałbym, aby czytelnik zobaczył, jak dyskusja na temat broni palnej jest integralną częścią amerykańskiego życia prawnego i dyskusji. Reprezentuje amerykańską wolność. Ta wolność była tak przejmująca dla Ojców Założycieli, że napisali ją do Drugiej Poprawki, aby była nietykalna.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.authorSloyko, Yuliyapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLaidler, Paweł - 129851 pl
dc.contributor.reviewerVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:31:04Z
dc.date.available2020-07-27T16:31:04Z
dc.date.submitted2018-06-27pl
dc.fieldofstudyInternational Relations and Area Studiespl
dc.identifier.apddiploma-123925-213004pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228237
dc.languageengpl
dc.subject.enSecond Amendment, Bill of Rights, Supreme Court, Gun Lobbying, Legislation, School Shootings, Federal Regulations, the Constitutional Convention, Firearms evolution, President, United Statespl
dc.subject.plDruga poprawka, Karta Praw, Sąd Najwyższy, Lobbing, Ustawodawstwo, Strzelanina w szkole, Przepisy federalne, Konwencja Konstytucyjna, Ewolucja broni palnej, Prezydent, Stany Zjednoczonepl
dc.titlePolitical and Legal Aspects of the Right to Bear Arms in Contemporary United States of Americapl
dc.title.alternativePolityczne i prawne aspekty prawa do posiadania broni we współczesnych Stanach Zjednoczonych Amerykipl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The United States possesses many specific features that make its character unique in the international structure. One of the most famous of these features is the right of every American person to own a gun. This right is, naturally, limited to some extent by various existing criteria that a person should fulfill in order to own a weapon. Nonetheless, the right exists and it can be used by whoever is able to meet its conditions. This has been a source of consternation for decades in the United States. Especially in modern times, as rampant violence wreaks terror in society. This thesis will explore the main constitutional grounds for the right to bear arms- that is to say, the Second Amendment. The Second Amendment is a necessary, but controversial, part of the American Constitution that represents American freedoms to many citizens of the United States. Its role in current times requires careful consideration and the knowledge of it historical use in order to understand how it should be used in modern America. My intention in writing this thesis is for the reader to understand the historical significance of firearms in the United States; as well as its particular culture and the way in which American people perceive the issues surrounding it. I would like the reader to see how the firearms discussion is an integral part of the American legal life and discussion. It is representative of American freedom. And this freedom was so poignant to the Founding Fathers that they wrote it into the Second Amendment so that it would be untouchable.
dc.abstract.plpl
Stany Zjednoczone posiadają wiele specyficznych cech, które sprawiają, że ich charakter jest unikalny w międzynarodowej strukturze. Jedną z najbardziej znanych z tych cech jest prawo każdej amerykańskiej osoby do posiadania broni. To prawo jest naturalnie ograniczone do pewnego stopnia przez różne istniejące kryteria, które dana osoba powinna spełnić, aby posiadać broń. Niemniej jednak prawo istnieje i może być używane przez każdego, kto jest w stanie spełnić jego warunki. To było źródłem konsternacji od dziesięcioleci w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza w czasach współczesnych, ponieważ szalejąca przemoc powoduje terror w społeczeństwie. Ta teza zbada główne konstytucyjne podstawy prawa do noszenia broni - to znaczy Drugą Poprawkę. Druga poprawka jest konieczną, ale kontrowersyjną częścią amerykańskiej konstytucji, która reprezentuje wolności amerykańskie dla wielu obywateli Stanów Zjednoczonych. Jego rola w obecnych czasach wymaga starannego rozważenia i znajomości jej historycznego wykorzystania w celu zrozumienia, w jaki sposób powinna ona być stosowana we współczesnej Ameryce. Moją intencją napisania tej tezy jest dla czytelnika zrozumienie historycznego znaczenia broni palnej w Stanach Zjednoczonych; a także jego szczególna kultura i sposób, w jaki Amerykanie postrzegają otaczające ją zagadnienia. Chciałbym, aby czytelnik zobaczył, jak dyskusja na temat broni palnej jest integralną częścią amerykańskiego życia prawnego i dyskusji. Reprezentuje amerykańską wolność. Ta wolność była tak przejmująca dla Ojców Założycieli, że napisali ją do Drugiej Poprawki, aby była nietykalna.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.authorpl
Sloyko, Yuliya
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Laidler, Paweł - 129851
dc.contributor.reviewerpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:31:04Z
dc.date.available
2020-07-27T16:31:04Z
dc.date.submittedpl
2018-06-27
dc.fieldofstudypl
International Relations and Area Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-123925-213004
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228237
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Second Amendment, Bill of Rights, Supreme Court, Gun Lobbying, Legislation, School Shootings, Federal Regulations, the Constitutional Convention, Firearms evolution, President, United States
dc.subject.plpl
Druga poprawka, Karta Praw, Sąd Najwyższy, Lobbing, Ustawodawstwo, Strzelanina w szkole, Przepisy federalne, Konwencja Konstytucyjna, Ewolucja broni palnej, Prezydent, Stany Zjednoczone
dc.titlepl
Political and Legal Aspects of the Right to Bear Arms in Contemporary United States of America
dc.title.alternativepl
Polityczne i prawne aspekty prawa do posiadania broni we współczesnych Stanach Zjednoczonych Ameryki
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available