Bliskie czy odległe? Tematyka historyczna w twórczości literackiej i naukowej Joanny Papuzińskiej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is to discuss the historical theme in works of Joanna Papuzińska. The analysis included literary and scientific pieces of writer. The first chapter, which presents the general characteristics of the works on historical themes is the theoretical basis for further discussion. Become familiar with the available literature on the subject, allowed to demonstrate what content were banned censor and thus eliminated from circulation readership. In the next part presents the figure of Joanna Papuzińska. Are given the most important features, themes and scope of his works. Approximated these scientific texts of researcher, which takes historical subjects and texts evokes forgotten, but very important from the educational point of view. In detail discussed the reminiscences book of the writer, devoted to the times of childhood, which coincided with the period of the war and the first years after the liberation. Overview literary achievements and scientific works of Joanna Papuzińska allowed to see the writer's role in promoting historical education of children and youth.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest omówienie tematyki historycznej w twórczości Joanny Papuzińskiej. Analizie poddane zostały utwory literackie i naukowe pisarki. Pierwszy rozdział, w którym przedstawiona została ogólna charakterystyka utworów o tematyce historycznej, stanowi bazę teoretyczną dla dalszych rozważań. Zapoznanie się z dostępną literaturą przedmiotu pozwoliło wykazać, jakie treści były objęte zakazem cenzorskim i tym samym eliminowane z obiegu czytelniczego. W dalszej części zaprezentowano sylwetkę Joanny Papuzińskiej. Podane zostały najważniejsze cechy, tematy oraz zakres jej twórczości. Przybliżono te teksty naukowe badaczki, w których podejmuje tematykę historyczną i przywołuje teksty zapomniane, ale jakże cenne z wychowawczego punktu widzenia. Szczegółowo omówiono książki wspomnieniowe pisarki, poświęcone czasom dzieciństwa, które przypadło na okres wojny i pierwsze lata po wyzwoleniu. Przegląd dorobku literackiego i naukowego Joanny Papuzińskiej pozwolił dostrzec rolę pisarki w propagowaniu edukacji historycznej dzieci i młodzieży.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRusek, Marta - 131725 pl
dc.contributor.authorGawłowicz, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerRusek, Marta - 131725 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:28:27Z
dc.date.available2020-07-26T23:28:27Z
dc.date.submitted2016-07-06pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-106721-176685pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213037
dc.languagepolpl
dc.subject.enhistorical theme, historical novel, literary work, scientific work, Joanna Papuzińskapl
dc.subject.pltematyka historyczna, powieść historyczna, twórczość literacka, twórczość naukowa, Joanna Papuzińskapl
dc.titleBliskie czy odległe? Tematyka historyczna w twórczości literackiej i naukowej Joanny Papuzińskiejpl
dc.title.alternativeClose or distant? Historical theme in the literary and scientific works of Joanna Papuzińskapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to discuss the historical theme in works of Joanna Papuzińska. The analysis included literary and scientific pieces of writer. The first chapter, which presents the general characteristics of the works on historical themes is the theoretical basis for further discussion. Become familiar with the available literature on the subject, allowed to demonstrate what content were banned censor and thus eliminated from circulation readership. In the next part presents the figure of Joanna Papuzińska. Are given the most important features, themes and scope of his works. Approximated these scientific texts of researcher, which takes historical subjects and texts evokes forgotten, but very important from the educational point of view. In detail discussed the reminiscences book of the writer, devoted to the times of childhood, which coincided with the period of the war and the first years after the liberation. Overview literary achievements and scientific works of Joanna Papuzińska allowed to see the writer's role in promoting historical education of children and youth.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest omówienie tematyki historycznej w twórczości Joanny Papuzińskiej. Analizie poddane zostały utwory literackie i naukowe pisarki. Pierwszy rozdział, w którym przedstawiona została ogólna charakterystyka utworów o tematyce historycznej, stanowi bazę teoretyczną dla dalszych rozważań. Zapoznanie się z dostępną literaturą przedmiotu pozwoliło wykazać, jakie treści były objęte zakazem cenzorskim i tym samym eliminowane z obiegu czytelniczego. W dalszej części zaprezentowano sylwetkę Joanny Papuzińskiej. Podane zostały najważniejsze cechy, tematy oraz zakres jej twórczości. Przybliżono te teksty naukowe badaczki, w których podejmuje tematykę historyczną i przywołuje teksty zapomniane, ale jakże cenne z wychowawczego punktu widzenia. Szczegółowo omówiono książki wspomnieniowe pisarki, poświęcone czasom dzieciństwa, które przypadło na okres wojny i pierwsze lata po wyzwoleniu. Przegląd dorobku literackiego i naukowego Joanny Papuzińskiej pozwolił dostrzec rolę pisarki w propagowaniu edukacji historycznej dzieci i młodzieży.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rusek, Marta - 131725
dc.contributor.authorpl
Gawłowicz, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Rusek, Marta - 131725
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:28:27Z
dc.date.available
2020-07-26T23:28:27Z
dc.date.submittedpl
2016-07-06
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-106721-176685
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213037
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
historical theme, historical novel, literary work, scientific work, Joanna Papuzińska
dc.subject.plpl
tematyka historyczna, powieść historyczna, twórczość literacka, twórczość naukowa, Joanna Papuzińska
dc.titlepl
Bliskie czy odległe? Tematyka historyczna w twórczości literackiej i naukowej Joanny Papuzińskiej
dc.title.alternativepl
Close or distant? Historical theme in the literary and scientific works of Joanna Papuzińska
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available