Znaczenie cech sprawczych i wspólnotowych w kształtowaniu wizerunku osób publicznych

master
dc.abstract.enThesis presents the most important issues of agency and communalism and the influence of the characteristics associated with these dimensions on the perception of celebrities by other people. I based the research on the works of Wojciszke (2011, 2009, 2004), which inspired me to undertake the subject of the perception of others, especially the less known public person who has a status of celebrity. The aim of the study is to answer the question whether the agency and communalism do influence their perception and if the gender of the evaluating individual matters.To achieve the objectives, I did a study via an online platform Qualtrics. 190 people answered the questions (136 women and 54 men). I used “Scale to measure the orientation of the mover and communalism” (Wojciszke & Szlendak, 2010). The most significant results of my research shows that men, to a lesser extent than women, pay attention to the increase in the agent and communalist characteristics in a public figure, however, considering the decrease in the agent and communalist characteristics in a female public figure, the results for the male group have proven to be statistically significant.pl
dc.abstract.plPoniższa praca prezentuje najważniejsze kwestie na temat sprawczości i wspólnotowości oraz wpływ cech związanych z tymi wymiarami na postrzeganie celebrytek przez innych ludzi. Głównie opierałam się na pracach Wojciszke (2009, 2011, 2004), które zainspirowały mnie do badań na temat postrzegania innych, a w szczególności mniej znanych osób publicznych, które mają status celebryty. Celem pracy jest odpowiedź na pytania: czy sprawczość i wspólnotowość wpływają na ich spostrzeganie oraz czy natężenie tych cech będzie miało różne znaczenia, biorąc pod uwagę płeć osób oceniających.Aby dowiedzieć się czegoś na temat nurtujących mnie pytań, przeprowadziłam badanie za pośrednictwem platformy internetowej Qualtrics, wykonane na 190 osobach (uczestniczyło w nim 136 kobiet i 54 mężczyzn). Do badania wykorzystałam Skalę do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej (Wojciszke, Szlendak, 2010). Najważniejsze wnioski z moich badań wykazały, że mężczyźni mniej niż kobiety, zwracają uwagę na wzrost cech sprawczych i wspólnotowych u osoby publicznej. Z kolei badając spadek cech sprawczych i wspólnotowych u celebrytki, to właśnie dla mężczyzn wyniki okazały się istotne statystycznie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.authorJastrząb, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.reviewerMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:48:42Z
dc.date.available2020-07-27T12:48:42Z
dc.date.submitted2017-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-120050-98082pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225011
dc.languagepolpl
dc.subject.enagency, communalism, celebrities, public figurespl
dc.subject.plsprawczość, wspólnotowość, celebryci, osoby publicznepl
dc.titleZnaczenie cech sprawczych i wspólnotowych w kształtowaniu wizerunku osób publicznychpl
dc.title.alternativeThe significance of the agency and communalist characteristics in the creation of an image of public figures.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis presents the most important issues of agency and communalism and the influence of the characteristics associated with these dimensions on the perception of celebrities by other people. I based the research on the works of Wojciszke (2011, 2009, 2004), which inspired me to undertake the subject of the perception of others, especially the less known public person who has a status of celebrity. The aim of the study is to answer the question whether the agency and communalism do influence their perception and if the gender of the evaluating individual matters.To achieve the objectives, I did a study via an online platform Qualtrics. 190 people answered the questions (136 women and 54 men). I used “Scale to measure the orientation of the mover and communalism” (Wojciszke & Szlendak, 2010). The most significant results of my research shows that men, to a lesser extent than women, pay attention to the increase in the agent and communalist characteristics in a public figure, however, considering the decrease in the agent and communalist characteristics in a female public figure, the results for the male group have proven to be statistically significant.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca prezentuje najważniejsze kwestie na temat sprawczości i wspólnotowości oraz wpływ cech związanych z tymi wymiarami na postrzeganie celebrytek przez innych ludzi. Głównie opierałam się na pracach Wojciszke (2009, 2011, 2004), które zainspirowały mnie do badań na temat postrzegania innych, a w szczególności mniej znanych osób publicznych, które mają status celebryty. Celem pracy jest odpowiedź na pytania: czy sprawczość i wspólnotowość wpływają na ich spostrzeganie oraz czy natężenie tych cech będzie miało różne znaczenia, biorąc pod uwagę płeć osób oceniających.Aby dowiedzieć się czegoś na temat nurtujących mnie pytań, przeprowadziłam badanie za pośrednictwem platformy internetowej Qualtrics, wykonane na 190 osobach (uczestniczyło w nim 136 kobiet i 54 mężczyzn). Do badania wykorzystałam Skalę do pomiaru orientacji sprawczej i wspólnotowej (Wojciszke, Szlendak, 2010). Najważniejsze wnioski z moich badań wykazały, że mężczyźni mniej niż kobiety, zwracają uwagę na wzrost cech sprawczych i wspólnotowych u osoby publicznej. Z kolei badając spadek cech sprawczych i wspólnotowych u celebrytki, to właśnie dla mężczyzn wyniki okazały się istotne statystycznie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.authorpl
Jastrząb, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.reviewerpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:48:42Z
dc.date.available
2020-07-27T12:48:42Z
dc.date.submittedpl
2017-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-120050-98082
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225011
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
agency, communalism, celebrities, public figures
dc.subject.plpl
sprawczość, wspólnotowość, celebryci, osoby publiczne
dc.titlepl
Znaczenie cech sprawczych i wspólnotowych w kształtowaniu wizerunku osób publicznych
dc.title.alternativepl
The significance of the agency and communalist characteristics in the creation of an image of public figures.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
3
Warsaw
3
Poznan
2
Częstochowa
1
Lublin
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available