Postawy studentów wobec konsumpcji turystycznej w kontekście zrównoważenia

master
dc.abstract.enThe aim of the work is to illustrate the attitude of students of the Institute of Geography and Geology of the Jagiellonian University towards tourism consumption in the context of the idea of sustainability. In addition, the work also includes a critique of the concept of harmonious development based on scientific literature. The last chapter of the work is the presentation of the results of a survey on a group of geography students from the Institute of Geography and Geology of the Jagiellonian University on the self-limitation of their tourist consumption. The study was performed in June 2020.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zilustrowanie postawy studentów Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec konsumpcji turystycznej w kontekście idei zrównoważenia. Ponadto praca zawiera również krytykę koncepcji harmonijnego rozwoju w oparciu o literaturę naukową. Ostatnim rozdziałem pracy jest przedstawienie wyników badania ankietowego na grupie studentów geografii Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące samoograniczania ich konsumpcji turystycznej. Badanie zostało wykonane w czerwcu 2020 roku.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorMika, Mirosław - 130592 pl
dc.contributor.authorSewiołło, Jacekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerMika, Mirosław - 130592 pl
dc.contributor.reviewerPawlusiński, Robert - 131315 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T18:29:01Z
dc.date.available2020-10-20T18:29:01Z
dc.date.submitted2020-10-16pl
dc.fieldofstudygeografia społeczno-ekonomicznapl
dc.identifier.apddiploma-129849-213346pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248591
dc.languagepolpl
dc.subject.enself-limitation of tourist consumption, ecological paradigm, student tourist consumption, the concept of harmonious developmentpl
dc.subject.plsamoograniczanie konsumpcji turystycznej, paradygmat ekologiczny, konsumpcja turystyczna studentów, koncepcja harmonijnego rozwojupl
dc.titlePostawy studentów wobec konsumpcji turystycznej w kontekście zrównoważeniapl
dc.title.alternativeStudents' attitudes towards tourism consumption in the context of sustainabilitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to illustrate the attitude of students of the Institute of Geography and Geology of the Jagiellonian University towards tourism consumption in the context of the idea of sustainability. In addition, the work also includes a critique of the concept of harmonious development based on scientific literature. The last chapter of the work is the presentation of the results of a survey on a group of geography students from the Institute of Geography and Geology of the Jagiellonian University on the self-limitation of their tourist consumption. The study was performed in June 2020.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zilustrowanie postawy studentów Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec konsumpcji turystycznej w kontekście idei zrównoważenia. Ponadto praca zawiera również krytykę koncepcji harmonijnego rozwoju w oparciu o literaturę naukową. Ostatnim rozdziałem pracy jest przedstawienie wyników badania ankietowego na grupie studentów geografii Instytutu Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczące samoograniczania ich konsumpcji turystycznej. Badanie zostało wykonane w czerwcu 2020 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Mika, Mirosław - 130592
dc.contributor.authorpl
Sewiołło, Jacek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Mika, Mirosław - 130592
dc.contributor.reviewerpl
Pawlusiński, Robert - 131315
dc.date.accessioned
2020-10-20T18:29:01Z
dc.date.available
2020-10-20T18:29:01Z
dc.date.submittedpl
2020-10-16
dc.fieldofstudypl
geografia społeczno-ekonomiczna
dc.identifier.apdpl
diploma-129849-213346
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248591
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
self-limitation of tourist consumption, ecological paradigm, student tourist consumption, the concept of harmonious development
dc.subject.plpl
samoograniczanie konsumpcji turystycznej, paradygmat ekologiczny, konsumpcja turystyczna studentów, koncepcja harmonijnego rozwoju
dc.titlepl
Postawy studentów wobec konsumpcji turystycznej w kontekście zrównoważenia
dc.title.alternativepl
Students' attitudes towards tourism consumption in the context of sustainability
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available