Ochrona inwestora indywidualnego na rynku kapitałowym

master
dc.abstract.enThe thesis consists of four separate chapters. The first one concerns relationships between investment companies and their clients, having regard to the new set of responsibilities introduced in accordance with the new MIFID II directive. In the second chapter the subject of the analysis are issues associated with providing and maintaining the sufficient level of market transparency, such as reporting issuers or prohibition of market manipulation. In the next part of this publication, the main focus is on the institutions concerned with the protection of an investor who simultaneously is a minority shareholder of a public company, with special regard to provisions of both - the European and domestic law, including the subject matter of a tender offer for shares and stock redemptions, as well as the right to appeal against any resolutions proposed by the general assembly of shareholders. The last chapter is a practical case study concerning the violations of the investor's rights shown by the example of public companies – Bumech S.A. And GetBack S.A..pl
dc.abstract.plPublikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy relacji firm inwestycyjnych z ich klientami, przy uwzględnieniu nowego katalogu obowiązków przewidzianego przez postanowienia dyrektywy MIFID II. W rozdziale drugim przedmiotem analizy są natomiast zagadnienie dotyczące zapewnienia właściwego poziomu transparentności rynku, takie jak sprawozdawczość emitentów czy zakaz manipulacji. W kolejnej części niniejszej publikacji przedstawione zostały instytucje dotyczące ochrony inwestora będącego akcjonariuszem mniejszościowym spółki publicznej. W szczególności omówiono przepisy prawa europejskiego i krajowego obejmujące tematykę wezwań oraz wykupów giełdowych, jak również możliwość zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Ostatni rozdział stanowi praktyczne studium przypadku, w którym badaniu zostały poddane przypadki naruszeń praw inwestorów na przykładzie kazusów spółek publicznych Bumech S.A. oraz GetBack S.A..pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.authorKwiecień, Hubertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.reviewerWoroniecki, Paweł - 199164 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:10:07Z
dc.date.available2020-07-27T19:10:07Z
dc.date.submitted2018-09-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-126693-176503pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230666
dc.languagepolpl
dc.subject.enInvestment company, investor, conflict of interests, confidential data, stock company, tender offer, appeal against a resolution, stock redemptionpl
dc.subject.plFirma inwestycyjna, inwestor, konflikt interesów, informacje poufne, spółka akcyjna, wezwanie, przymusowy wykup, zaskarżanie uchwałpl
dc.titleOchrona inwestora indywidualnego na rynku kapitałowympl
dc.title.alternativeProtection of individual investor(s) on the capital marketpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis consists of four separate chapters. The first one concerns relationships between investment companies and their clients, having regard to the new set of responsibilities introduced in accordance with the new MIFID II directive. In the second chapter the subject of the analysis are issues associated with providing and maintaining the sufficient level of market transparency, such as reporting issuers or prohibition of market manipulation. In the next part of this publication, the main focus is on the institutions concerned with the protection of an investor who simultaneously is a minority shareholder of a public company, with special regard to provisions of both - the European and domestic law, including the subject matter of a tender offer for shares and stock redemptions, as well as the right to appeal against any resolutions proposed by the general assembly of shareholders. The last chapter is a practical case study concerning the violations of the investor's rights shown by the example of public companies – Bumech S.A. And GetBack S.A..
dc.abstract.plpl
Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy relacji firm inwestycyjnych z ich klientami, przy uwzględnieniu nowego katalogu obowiązków przewidzianego przez postanowienia dyrektywy MIFID II. W rozdziale drugim przedmiotem analizy są natomiast zagadnienie dotyczące zapewnienia właściwego poziomu transparentności rynku, takie jak sprawozdawczość emitentów czy zakaz manipulacji. W kolejnej części niniejszej publikacji przedstawione zostały instytucje dotyczące ochrony inwestora będącego akcjonariuszem mniejszościowym spółki publicznej. W szczególności omówiono przepisy prawa europejskiego i krajowego obejmujące tematykę wezwań oraz wykupów giełdowych, jak również możliwość zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Ostatni rozdział stanowi praktyczne studium przypadku, w którym badaniu zostały poddane przypadki naruszeń praw inwestorów na przykładzie kazusów spółek publicznych Bumech S.A. oraz GetBack S.A..
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.authorpl
Kwiecień, Hubert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.reviewerpl
Woroniecki, Paweł - 199164
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:10:07Z
dc.date.available
2020-07-27T19:10:07Z
dc.date.submittedpl
2018-09-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-126693-176503
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230666
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Investment company, investor, conflict of interests, confidential data, stock company, tender offer, appeal against a resolution, stock redemption
dc.subject.plpl
Firma inwestycyjna, inwestor, konflikt interesów, informacje poufne, spółka akcyjna, wezwanie, przymusowy wykup, zaskarżanie uchwał
dc.titlepl
Ochrona inwestora indywidualnego na rynku kapitałowym
dc.title.alternativepl
Protection of individual investor(s) on the capital market
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Chrzanów
4
Gdansk
2
Krakow
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Como
1
Dublin
1
Gieraltowice
1
Goszczanow
1

No access

No Thumbnail Available