,,Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju gminy Niedźwiedź."

master
dc.abstract.enKnowledge of the natural environment has a relevent impact on the development of a region. It helps to avoid conflicts in a relationship between human and natural enviroment. Analize of every part of geographical environment is very helpful in prepering local physical management plans. Relief as the one of this elements needs a particular attention. As well geomorphological proccesses activity. This elaboration describes barries and limitations in reflief of Niedzwiedz gmina (Wyspowy Beskid Mts and Gorce Mts) and also features which are beneficial to the human and development of gmina. The following possibilites in development were taken into consideration: land use, building capabilities, distribution of agricultural land and tourism.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy jest scharakteryzowanie wpływu geomorfologicznych uwarunkowań na rozwój gminy Niedźwiedź. Opracowanie ma na celu określenie barier i zagrożeń wynikających z rzeźby i procesów morfogenetycznych nań zachodzących, jak i wykazaniem tych cech rzeźby, które są korzystne dla gospodarki ludzkiej i rozwoju gminy Niedźwiedź. Ważnym elementem pracy jest poznanie uwarunkowań środowiska przyrodniczego gminy tj. budowy geologicznej, rzeźby tereny, klimatu, stosunków hydrologicznych, gleb i roślinności, które mają wspólnie wpływ na rozwój gospodarki. Po generalnej charakterystyce rzeźby oraz procesów morfogenetycznych na niej zachodzących, został poddany ocenie jej wpływ na gospodarkę człowieka z uwzględnieniem użytkowania ziemi, możliwości zabudowy, rozmieszczenia użytków rolnych, rozwoju turystyki. Celem oceny jakości terenu pod względem wartości użytkowej dla człowieka dokonana została bonitacja rzeźby. Dała ona możliwość sporządzenia oceny zagospodarowania terenu. Priorytetowe w mojej pracy jest przede wszystkim określenie jak ważną rolę odgrywa rzeźba terenu i procesy morfogenetyczne ją modelujące w planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu gminy. Gmina Niedźwiedź została wybrana spośród innych gmin karpackich ze względu na swoje ciekawe położenie, na pograniczu mezoregionów Beskidu Wyspowego i Gorców. Jest to również obszar w którym relatywnie niewiele zostało przeprowadzonych badań.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorKrzemień, Kazimierz - 129544 pl
dc.contributor.authorZięba, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerIzmaiłow, Bogdana - 128384 pl
dc.contributor.reviewerKrzemień, Kazimierz - 129544 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:21:10Z
dc.date.available2020-07-24T12:21:10Z
dc.date.submitted2012-11-06pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-70968-70924pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184065
dc.languagepolpl
dc.subject.engeomorphological conditionings development niedzwiedz gminapl
dc.subject.plgeomorfologiczne uwarunkowania rozwoju niedźwiedź gminapl
dc.title,,Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju gminy Niedźwiedź."pl
dc.title.alternativeGeomorphological conditionings of the development of the Niedzwiedz gminapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Knowledge of the natural environment has a relevent impact on the development of a region. It helps to avoid conflicts in a relationship between human and natural enviroment. Analize of every part of geographical environment is very helpful in prepering local physical management plans. Relief as the one of this elements needs a particular attention. As well geomorphological proccesses activity. This elaboration describes barries and limitations in reflief of Niedzwiedz gmina (Wyspowy Beskid Mts and Gorce Mts) and also features which are beneficial to the human and development of gmina. The following possibilites in development were taken into consideration: land use, building capabilities, distribution of agricultural land and tourism.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy jest scharakteryzowanie wpływu geomorfologicznych uwarunkowań na rozwój gminy Niedźwiedź. Opracowanie ma na celu określenie barier i zagrożeń wynikających z rzeźby i procesów morfogenetycznych nań zachodzących, jak i wykazaniem tych cech rzeźby, które są korzystne dla gospodarki ludzkiej i rozwoju gminy Niedźwiedź. Ważnym elementem pracy jest poznanie uwarunkowań środowiska przyrodniczego gminy tj. budowy geologicznej, rzeźby tereny, klimatu, stosunków hydrologicznych, gleb i roślinności, które mają wspólnie wpływ na rozwój gospodarki. Po generalnej charakterystyce rzeźby oraz procesów morfogenetycznych na niej zachodzących, został poddany ocenie jej wpływ na gospodarkę człowieka z uwzględnieniem użytkowania ziemi, możliwości zabudowy, rozmieszczenia użytków rolnych, rozwoju turystyki. Celem oceny jakości terenu pod względem wartości użytkowej dla człowieka dokonana została bonitacja rzeźby. Dała ona możliwość sporządzenia oceny zagospodarowania terenu. Priorytetowe w mojej pracy jest przede wszystkim określenie jak ważną rolę odgrywa rzeźba terenu i procesy morfogenetyczne ją modelujące w planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu gminy. Gmina Niedźwiedź została wybrana spośród innych gmin karpackich ze względu na swoje ciekawe położenie, na pograniczu mezoregionów Beskidu Wyspowego i Gorców. Jest to również obszar w którym relatywnie niewiele zostało przeprowadzonych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Krzemień, Kazimierz - 129544
dc.contributor.authorpl
Zięba, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Izmaiłow, Bogdana - 128384
dc.contributor.reviewerpl
Krzemień, Kazimierz - 129544
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:21:10Z
dc.date.available
2020-07-24T12:21:10Z
dc.date.submittedpl
2012-11-06
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-70968-70924
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184065
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
geomorphological conditionings development niedzwiedz gmina
dc.subject.plpl
geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju niedźwiedź gmina
dc.titlepl
,,Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju gminy Niedźwiedź."
dc.title.alternativepl
Geomorphological conditionings of the development of the Niedzwiedz gmina
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available