Administracyjnoprawny status obywatela

master
dc.abstract.enThe theme of this work has become administrative legal status of citizens. The main subject matter relates to the rights and duties of the citizen, designated by law. The work consists of three chapters and presents the legal regulations of the facilities in Poland. The first chapter discusses the concept of citizenship and citizens, and presents the development of citizenship in a historic Polish and Europe. Were also discussed of legal regulation of Polish citizenship. The last thing actuated in this section has become a characteristic of the citizen in the light of the European Convention on Nationality of 6 November 1997 year. The second section dealt with strictly administrative citizen status. Discusses the most important in the field of the currently valid law on Polish citizenship, were addressed as well in this section of the population records. It then describes the rules for determining the individual characteristics of a person that is the law of civil status. The last issue, which was in this chapter became official documents attesting to the constitutive elements of individualizing individual against other citizens, such as identity cards and passports. The third chapter was devoted to the presentation of citizen appointed by the right situations. Have been discussed in the constitutional rights and freedoms of individuals (personal, political, economic, social and cultural). Then dealt with civil rights and social responsibilities, such as the right to receive social assistance from the state, the procedure and conditions for obtaining it and the forms of aid. Presented as the right of public collections. In this chapter we discussed was very important from the point of view of the citizen, the right to freedom of association. Chapter I ended deliberations on the business environment of citizens and extent of state intervention in this area.pl
dc.abstract.plTematem tej pracy stał się administracyjnoprawny status obywatela. Główny przedmiot dotyczy uprawnień i obowiązków obywatela, wyznaczonych przepisami prawa. Praca składa się z trzech rozdziałów i przedstawia unormowania prawne dotyczące jednostek w Polsce. W pierwszym rozdziale omówiono pojęcie obywatelstwa i obywateli oraz przedstawiono rozwój obywatelstwa w perspektywie historycznej Polski i Europy. Zajęto się także kwestią regulacji prawnej obywatelstwa polskiego. Ostatnią rzeczą poruszaną w tym rozdziale stała się charakterystyka obywatela w świetle Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie z 6 listopada 1997 roku. W rozdziale drugim natomiast zajęto się stricte administracyjnoprawnym statusem obywatela. Omówiono najistotniejszą w tej dziedzinie aktualnie obowiązującą ustawę o obywatelstwie polskim, Zajęto się również w tym rozdziale ewidencją ludności. Następnie opisano przepisy pozwalające określić indywidualne cechy osoby czyli prawem o aktach stanu cywilnego. Ostatnią kwestią, która znalazła się w tym rozdziale stały się dokumenty urzędowe poświadczające konstytutywne elementy indywidualizujące osobę fizyczną na tle pozostałych obywateli, takie jak dowody osobiste i paszporty. Trzeci rozdział poświęcony został przedstawieniu obywatela w wyznaczonych przez prawo sytuacjach. Omówione w nim zostały konstytucyjne prawa i wolności jednostek ( osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturowe). Następnie zajęto się obywatelskimi prawami i obowiązkami społecznymi, takimi jak prawo do uzyskania pomocy społecznej od państwa, tryb i przesłanki jej uzyskania oraz formy przyznawania pomocy. Przedstawiono także prawo o zbiórkach publicznych. W rozdziale tym omówione zostało bardzo istotne, z punktu widzenia obywatela, prawo do zrzeszania się. Rozdział zakończyłam rozważaniami na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez obywatela i zakresu ingerencji państwa w tą dziedzinę.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.contributor.authorGłowacka, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerZimmermann, Jan - 132919 pl
dc.contributor.reviewerJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:04:51Z
dc.date.available2020-07-24T15:04:51Z
dc.date.submitted2013-06-26pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-73755-152159pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186615
dc.languagepolpl
dc.subject.encitizen, citizenship, administrative legal status, rights and duties of citizenspl
dc.subject.plobywatel, obywatelstwo, status administracyjnoprawny, prawa i obowiązki obywatelapl
dc.titleAdministracyjnoprawny status obywatelapl
dc.title.alternativeAdministrative legal status of citizenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this work has become administrative legal status of citizens. The main subject matter relates to the rights and duties of the citizen, designated by law. The work consists of three chapters and presents the legal regulations of the facilities in Poland. The first chapter discusses the concept of citizenship and citizens, and presents the development of citizenship in a historic Polish and Europe. Were also discussed of legal regulation of Polish citizenship. The last thing actuated in this section has become a characteristic of the citizen in the light of the European Convention on Nationality of 6 November 1997 year. The second section dealt with strictly administrative citizen status. Discusses the most important in the field of the currently valid law on Polish citizenship, were addressed as well in this section of the population records. It then describes the rules for determining the individual characteristics of a person that is the law of civil status. The last issue, which was in this chapter became official documents attesting to the constitutive elements of individualizing individual against other citizens, such as identity cards and passports. The third chapter was devoted to the presentation of citizen appointed by the right situations. Have been discussed in the constitutional rights and freedoms of individuals (personal, political, economic, social and cultural). Then dealt with civil rights and social responsibilities, such as the right to receive social assistance from the state, the procedure and conditions for obtaining it and the forms of aid. Presented as the right of public collections. In this chapter we discussed was very important from the point of view of the citizen, the right to freedom of association. Chapter I ended deliberations on the business environment of citizens and extent of state intervention in this area.
dc.abstract.plpl
Tematem tej pracy stał się administracyjnoprawny status obywatela. Główny przedmiot dotyczy uprawnień i obowiązków obywatela, wyznaczonych przepisami prawa. Praca składa się z trzech rozdziałów i przedstawia unormowania prawne dotyczące jednostek w Polsce. W pierwszym rozdziale omówiono pojęcie obywatelstwa i obywateli oraz przedstawiono rozwój obywatelstwa w perspektywie historycznej Polski i Europy. Zajęto się także kwestią regulacji prawnej obywatelstwa polskiego. Ostatnią rzeczą poruszaną w tym rozdziale stała się charakterystyka obywatela w świetle Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie z 6 listopada 1997 roku. W rozdziale drugim natomiast zajęto się stricte administracyjnoprawnym statusem obywatela. Omówiono najistotniejszą w tej dziedzinie aktualnie obowiązującą ustawę o obywatelstwie polskim, Zajęto się również w tym rozdziale ewidencją ludności. Następnie opisano przepisy pozwalające określić indywidualne cechy osoby czyli prawem o aktach stanu cywilnego. Ostatnią kwestią, która znalazła się w tym rozdziale stały się dokumenty urzędowe poświadczające konstytutywne elementy indywidualizujące osobę fizyczną na tle pozostałych obywateli, takie jak dowody osobiste i paszporty. Trzeci rozdział poświęcony został przedstawieniu obywatela w wyznaczonych przez prawo sytuacjach. Omówione w nim zostały konstytucyjne prawa i wolności jednostek ( osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturowe). Następnie zajęto się obywatelskimi prawami i obowiązkami społecznymi, takimi jak prawo do uzyskania pomocy społecznej od państwa, tryb i przesłanki jej uzyskania oraz formy przyznawania pomocy. Przedstawiono także prawo o zbiórkach publicznych. W rozdziale tym omówione zostało bardzo istotne, z punktu widzenia obywatela, prawo do zrzeszania się. Rozdział zakończyłam rozważaniami na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez obywatela i zakresu ingerencji państwa w tą dziedzinę.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.contributor.authorpl
Głowacka, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Zimmermann, Jan - 132919
dc.contributor.reviewerpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:04:51Z
dc.date.available
2020-07-24T15:04:51Z
dc.date.submittedpl
2013-06-26
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-73755-152159
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186615
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
citizen, citizenship, administrative legal status, rights and duties of citizens
dc.subject.plpl
obywatel, obywatelstwo, status administracyjnoprawny, prawa i obowiązki obywatela
dc.titlepl
Administracyjnoprawny status obywatela
dc.title.alternativepl
Administrative legal status of citizen
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
103
Views per month
Views per city
Warsaw
47
Gmina Jędrzejów
7
Lodz
4
Krakow
3
Nowe Chechlo
3
Wołomin
3
Wroclaw
3
Bytom
2
Grodzisk Mazowiecki
2
Otwock
2

No access

No Thumbnail Available