Warunki biometeorologiczne w okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego

master
dc.abstract.enThe paper includes an evaluation of the biometeorological conditions that occurred in the period from January 1, 2015, to December 31, 2019, in the Arctowski Polish Antarctic Station. The master thesis presents general characteristics of the climatic conditions in the vicinity of Arctowski Station in the years 1977-1998 and compared with those from 2015-2019. In the main part of the paper, the biometeorological conditions were analyzed. The frequency of occurrence of individual stimuli was used to analyze human feelings related to the influence of the: air temperature, relative humidity, wind speed and changes in atmospheric pressure. The assessment of biometeorological conditions was also made using two biometeorological indicators such as: wind chill index (WCI) and predicted insulation of clothing (Iclp).It was found, among others, that the optimal time for people to stay in these areas are the summer months – from December to March – due to the least nuisance of perceptible meteorological conditions manifested in the smallest number of frosty days, much more stable weather than the rest of the year and the lowest values of wind speed.pl
dc.abstract.plPraca zawiera ocenę warunków biometeorologicznych jakie wystąpiły w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. w rejonie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki warunków klimatycznych w okolicy stacji Arctowskiego w wieloleciu 1977-1998 i porównano je z tymi z lat 2015-2019. W głównej części pracy analizie poddano warunki biometeorologiczne. Za pomocą częstości występowania poszczególnych bodźców przeanalizowano odczucia człowieka związane z oddziaływaniem: temperatury powietrza, wilgotności względnej, prędkości wiatru i zmian ciśnienia atmosferycznego. Dokonano również analizy wartości dwóch wskaźników biometeorologicznych: ochładzania wiatrem (WCI) i przewidywanej termoizolacyjności odzieży (Iclp). Stwierdzono m.in., że optymalnym terminem do przebywania osób na wolnym powietrzu w badanym regionie są miesiące letnie, czyli od grudnia do marca, ze względu na najmniejszą uciążliwość odczuwalnych warunków meteorologicznych przejawiającą się w najmniejszej liczbie dni mroźnych, znacznie stabilniejszą pogodą niż pozostała część roku oraz najmniejszymi wartościami prędkości wiatru.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorPiotrowicz, Katarzyna - 102529 pl
dc.contributor.authorWęglowska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerPiotrowicz, Katarzyna - 102529 pl
dc.contributor.reviewerTwardosz, Józef Robert - 102528 pl
dc.date.accessioned2021-12-07T22:33:12Z
dc.date.available2021-12-07T22:33:12Z
dc.date.submitted2021-09-22pl
dc.fieldofstudygeografiapl
dc.identifier.apddiploma-146255-227654pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284794
dc.languagepolpl
dc.subject.enbiometeorological conditions, meteorological conditions, Polish Antarctic Station, polar region, biometeorological indicatorspl
dc.subject.plwarunki biometeorologiczne, warunki meteorologiczne, Polska Stacja Antarktyczna, obszar polarny, wskaźniki biometeorologicznepl
dc.titleWarunki biometeorologiczne w okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiegopl
dc.title.alternativeCharacteristics of biometeorological conditions in the area of Arctowski Polish Antarctic Stationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper includes an evaluation of the biometeorological conditions that occurred in the period from January 1, 2015, to December 31, 2019, in the Arctowski Polish Antarctic Station. The master thesis presents general characteristics of the climatic conditions in the vicinity of Arctowski Station in the years 1977-1998 and compared with those from 2015-2019. In the main part of the paper, the biometeorological conditions were analyzed. The frequency of occurrence of individual stimuli was used to analyze human feelings related to the influence of the: air temperature, relative humidity, wind speed and changes in atmospheric pressure. The assessment of biometeorological conditions was also made using two biometeorological indicators such as: wind chill index (WCI) and predicted insulation of clothing (Iclp).It was found, among others, that the optimal time for people to stay in these areas are the summer months – from December to March – due to the least nuisance of perceptible meteorological conditions manifested in the smallest number of frosty days, much more stable weather than the rest of the year and the lowest values of wind speed.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera ocenę warunków biometeorologicznych jakie wystąpiły w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. w rejonie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. W opracowaniu dokonano ogólnej charakterystyki warunków klimatycznych w okolicy stacji Arctowskiego w wieloleciu 1977-1998 i porównano je z tymi z lat 2015-2019. W głównej części pracy analizie poddano warunki biometeorologiczne. Za pomocą częstości występowania poszczególnych bodźców przeanalizowano odczucia człowieka związane z oddziaływaniem: temperatury powietrza, wilgotności względnej, prędkości wiatru i zmian ciśnienia atmosferycznego. Dokonano również analizy wartości dwóch wskaźników biometeorologicznych: ochładzania wiatrem (WCI) i przewidywanej termoizolacyjności odzieży (Iclp). Stwierdzono m.in., że optymalnym terminem do przebywania osób na wolnym powietrzu w badanym regionie są miesiące letnie, czyli od grudnia do marca, ze względu na najmniejszą uciążliwość odczuwalnych warunków meteorologicznych przejawiającą się w najmniejszej liczbie dni mroźnych, znacznie stabilniejszą pogodą niż pozostała część roku oraz najmniejszymi wartościami prędkości wiatru.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Piotrowicz, Katarzyna - 102529
dc.contributor.authorpl
Węglowska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowicz, Katarzyna - 102529
dc.contributor.reviewerpl
Twardosz, Józef Robert - 102528
dc.date.accessioned
2021-12-07T22:33:12Z
dc.date.available
2021-12-07T22:33:12Z
dc.date.submittedpl
2021-09-22
dc.fieldofstudypl
geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-146255-227654
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/284794
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
biometeorological conditions, meteorological conditions, Polish Antarctic Station, polar region, biometeorological indicators
dc.subject.plpl
warunki biometeorologiczne, warunki meteorologiczne, Polska Stacja Antarktyczna, obszar polarny, wskaźniki biometeorologiczne
dc.titlepl
Warunki biometeorologiczne w okolicy Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego
dc.title.alternativepl
Characteristics of biometeorological conditions in the area of Arctowski Polish Antarctic Station
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
1
Poznan
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available
Collections