Analiza telewizyjnych reklam politycznych w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku i w Polsce w 2010 roku w kontekście marketingu politycznego.

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to present and compare the marketing techniques of political advertising in television, used during the presidential election campaigns in the United States in 2008 and Poland in 2010. The choice is not accidental, since it is in the United States, we can observe the source of any significant change and innovation in organizations, political campaigns in the last quarter. It was in the American election campaign has raised a number of marketing techniques for communications, image building and market research. In Poland since the political changes after 1989 we observe the development of political marketing techniques that have become essential elements of the fight for the voice of voters. Comparison of progress in the use of political marketing political advertising on television in Poland, against the far more developed marketing campaigns in the United States should give an answer to whether and which copy elements from the Americans, and how to adapt them to the local market election.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest przedstawienie i porównanie technik marketingowych w telewizyjnej reklamie politycznej, stosowanych w trakcie prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych w roku 2008 oraz w Polsce w 2010 roku. Wybór nie jest przypadkowy, gdyż to w Stanach Zjednoczonych możemy obserwować źródła wszelkich istotnych zmian i innowacji w organizacjach kampanii politycznych w ostatnim ćwierćwieczu. To właśnie w amerykańskich kampaniach wyborczych zrodziło się wiele technik marketingowych dotyczących komunikacji, budowania wizerunku oraz badania rynku. Z kolei w Polsce od czasów zmian ustrojowych po 1989 roku obserwujemy rozwój technik marketingu politycznego, które stały się niezbędnymi elementami walki o głos wyborcy. Porównanie postępu w dziedzinie zastosowania marketingu politycznego w telewizyjnej reklamie politycznej w Polsce, na tle zdecydowanie bardziej rozwiniętych marketingowo kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych powinno dać odpowiedź czy i jakie elementy kopiujemy od amerykanów oraz jak dostosowujemy je do specyfiki lokalnego rynku wyborczego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.contributor.authorJob, Zbigniewpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.contributor.reviewerNowińska, Ewa - 131070 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:23:06Z
dc.date.available2020-07-21T23:23:06Z
dc.date.submitted2011-11-23pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-62741-41876pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176303
dc.subject.enadvertisement, marketing, politics, election campaignpl
dc.subject.otherreklama, marketing, polityka, spot, kampania wyborczapl
dc.titleAnaliza telewizyjnych reklam politycznych w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku i w Polsce w 2010 roku w kontekście marketingu politycznego.pl
dc.title.alternativeThe analysis of political television advertising in the presidential elections in the United States in 2008 and Poland in 2010 in the context of political marketing.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to present and compare the marketing techniques of political advertising in television, used during the presidential election campaigns in the United States in 2008 and Poland in 2010. The choice is not accidental, since it is in the United States, we can observe the source of any significant change and innovation in organizations, political campaigns in the last quarter. It was in the American election campaign has raised a number of marketing techniques for communications, image building and market research. In Poland since the political changes after 1989 we observe the development of political marketing techniques that have become essential elements of the fight for the voice of voters. Comparison of progress in the use of political marketing political advertising on television in Poland, against the far more developed marketing campaigns in the United States should give an answer to whether and which copy elements from the Americans, and how to adapt them to the local market election.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i porównanie technik marketingowych w telewizyjnej reklamie politycznej, stosowanych w trakcie prezydenckich kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych w roku 2008 oraz w Polsce w 2010 roku. Wybór nie jest przypadkowy, gdyż to w Stanach Zjednoczonych możemy obserwować źródła wszelkich istotnych zmian i innowacji w organizacjach kampanii politycznych w ostatnim ćwierćwieczu. To właśnie w amerykańskich kampaniach wyborczych zrodziło się wiele technik marketingowych dotyczących komunikacji, budowania wizerunku oraz badania rynku. Z kolei w Polsce od czasów zmian ustrojowych po 1989 roku obserwujemy rozwój technik marketingu politycznego, które stały się niezbędnymi elementami walki o głos wyborcy. Porównanie postępu w dziedzinie zastosowania marketingu politycznego w telewizyjnej reklamie politycznej w Polsce, na tle zdecydowanie bardziej rozwiniętych marketingowo kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych powinno dać odpowiedź czy i jakie elementy kopiujemy od amerykanów oraz jak dostosowujemy je do specyfiki lokalnego rynku wyborczego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.contributor.authorpl
Job, Zbigniew
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.contributor.reviewerpl
Nowińska, Ewa - 131070
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:23:06Z
dc.date.available
2020-07-21T23:23:06Z
dc.date.submittedpl
2011-11-23
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-62741-41876
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176303
dc.subject.enpl
advertisement, marketing, politics, election campaign
dc.subject.otherpl
reklama, marketing, polityka, spot, kampania wyborcza
dc.titlepl
Analiza telewizyjnych reklam politycznych w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku i w Polsce w 2010 roku w kontekście marketingu politycznego.
dc.title.alternativepl
The analysis of political television advertising in the presidential elections in the United States in 2008 and Poland in 2010 in the context of political marketing.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available