Jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2

master
dc.abstract.enAdmission: Type 2 diabetes is a disease that occurs in Poland and around the world. From year to year it can be seen an increasing number of people diagnosed with this disease. Type 2 diabetes occurs in all ages and in every human race. In Poland, 5% suffer from diabetes, which represents 2 million people. Type 2 diabetes often suffer from the elderly than younger people. According to epidemiological data suggest that in 20 years the number of patients will increase by 20% and the peak incidence occurs in people over 60 years old. Purpose: The aim of the study was to present the quality of life in patients with type 2 diabetes. Material and Methods: The study group consisted of 100 people aged from 17 to 91 years suffering from diabetes type 2. Studies have been carried out since August 2015. IV. The method of diagnostic survey and research technique was a survey. Standardized tool was a questionnaire WHOQOL-BREF. Results: The study made it possible to provide quality of life in patients with type 2 diabetes largest number of respondents assessed their quality of life as neither good nor bad 55%, 44% good and bad 1%. With age, the quality of life decreases, the oldest respondents (over 70 years) showed the lowest quality of life in the field of psychological (49.46), social (37.10), physical (44,93), environmental (50.50). It has been shown that people most actively professionally assessed their quality of life in the physical domain (70.54), psychological (69.90), environmental (69.22), social (67.50). Conclusions: Their quality of life better ratings professionally active, with higher education and located in the age group 31-50 years. Much lower quality of life showed people who have complications of the disease than those who were no complications.pl
dc.abstract.plWstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która występuje w Polsce i na całym świecie. Z roku na rok można zaobserwować coraz to większą liczbę osób, u których rozpoznano tę chorobę. Cukrzyca typu 2 występuje w każdym wieku i u każdej rasy ludzkiej. W Polsce na cukrzycę choruje 5%, co stanowi 2 mln osób. Na Cukrzycę typu 2 częściej chorują osoby w podeszłym wieku niż osoby młode. Według danych epidemiologicznych wynika, że za 20 lat liczba chorych wzrośnie o 20%, a największa zachorowalność wystąpi u osób po 60 roku życia. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie poziomu jakości życia u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiło 100 osób w wieku od 17 do 91 lat chorujących na cukrzycę typu 2. Badania były przeprowadzane od IV- VIII 2015r. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką badawczą była ankieta. Narzędziem wystandaryzowanym był kwestionariusz WHOQOL–BREF. Wyniki: Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić jakość życia u chorych na cukrzycę typu 2. Największa liczba badanych swoją jakość życia oceniła jako ani dobrą ani złą 55%, dobrą 44% i złą 1%. Wraz z wiekiem jakość życia zmniejsza się, najstarsi badani (powyżej 70 lat) wykazali najniższą jakość życia w dziedzinie psychologicznej (49,46), socjalnej (37,10), fizycznej (44,93), środowiskowej (50,50). Wykazano, ze osoby aktywnie zawodowo najwyżej oceniały swoją jakość życia w dziedzinie fizycznej (70,54), psychologicznej (69,90), środowiskowej (69,22), socjalnej (67,50). Wnioski: Swoją jakość życia lepiej oceniły osoby aktywne zawodowo, z wykształceniem wyższym oraz znajdujący się w przedziale wiekowym 31-50 lat. Znacznie mniejszą jakość życia wykazały osoby u których występują powikłania choroby, niż osoby u których nie wystąpiły powikłania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorJabrocka, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:38:46Z
dc.date.available2020-07-26T18:38:46Z
dc.date.submitted2015-10-22pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-101545-183411pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208536
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality of life, type 2 diabetespl
dc.subject.plJakość życia, cukrzyca typu 2.pl
dc.titleJakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2pl
dc.title.alternativeThe quality of life in patients with type 2 diabetespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Admission: Type 2 diabetes is a disease that occurs in Poland and around the world. From year to year it can be seen an increasing number of people diagnosed with this disease. Type 2 diabetes occurs in all ages and in every human race. In Poland, 5% suffer from diabetes, which represents 2 million people. Type 2 diabetes often suffer from the elderly than younger people. According to epidemiological data suggest that in 20 years the number of patients will increase by 20% and the peak incidence occurs in people over 60 years old. Purpose: The aim of the study was to present the quality of life in patients with type 2 diabetes. Material and Methods: The study group consisted of 100 people aged from 17 to 91 years suffering from diabetes type 2. Studies have been carried out since August 2015. IV. The method of diagnostic survey and research technique was a survey. Standardized tool was a questionnaire WHOQOL-BREF. Results: The study made it possible to provide quality of life in patients with type 2 diabetes largest number of respondents assessed their quality of life as neither good nor bad 55%, 44% good and bad 1%. With age, the quality of life decreases, the oldest respondents (over 70 years) showed the lowest quality of life in the field of psychological (49.46), social (37.10), physical (44,93), environmental (50.50). It has been shown that people most actively professionally assessed their quality of life in the physical domain (70.54), psychological (69.90), environmental (69.22), social (67.50). Conclusions: Their quality of life better ratings professionally active, with higher education and located in the age group 31-50 years. Much lower quality of life showed people who have complications of the disease than those who were no complications.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która występuje w Polsce i na całym świecie. Z roku na rok można zaobserwować coraz to większą liczbę osób, u których rozpoznano tę chorobę. Cukrzyca typu 2 występuje w każdym wieku i u każdej rasy ludzkiej. W Polsce na cukrzycę choruje 5%, co stanowi 2 mln osób. Na Cukrzycę typu 2 częściej chorują osoby w podeszłym wieku niż osoby młode. Według danych epidemiologicznych wynika, że za 20 lat liczba chorych wzrośnie o 20%, a największa zachorowalność wystąpi u osób po 60 roku życia. Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie poziomu jakości życia u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiło 100 osób w wieku od 17 do 91 lat chorujących na cukrzycę typu 2. Badania były przeprowadzane od IV- VIII 2015r. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką badawczą była ankieta. Narzędziem wystandaryzowanym był kwestionariusz WHOQOL–BREF. Wyniki: Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić jakość życia u chorych na cukrzycę typu 2. Największa liczba badanych swoją jakość życia oceniła jako ani dobrą ani złą 55%, dobrą 44% i złą 1%. Wraz z wiekiem jakość życia zmniejsza się, najstarsi badani (powyżej 70 lat) wykazali najniższą jakość życia w dziedzinie psychologicznej (49,46), socjalnej (37,10), fizycznej (44,93), środowiskowej (50,50). Wykazano, ze osoby aktywnie zawodowo najwyżej oceniały swoją jakość życia w dziedzinie fizycznej (70,54), psychologicznej (69,90), środowiskowej (69,22), socjalnej (67,50). Wnioski: Swoją jakość życia lepiej oceniły osoby aktywne zawodowo, z wykształceniem wyższym oraz znajdujący się w przedziale wiekowym 31-50 lat. Znacznie mniejszą jakość życia wykazały osoby u których występują powikłania choroby, niż osoby u których nie wystąpiły powikłania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Jabrocka, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:38:46Z
dc.date.available
2020-07-26T18:38:46Z
dc.date.submittedpl
2015-10-22
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-101545-183411
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208536
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality of life, type 2 diabetes
dc.subject.plpl
Jakość życia, cukrzyca typu 2.
dc.titlepl
Jakość życia pacjentów z cukrzycą typu 2
dc.title.alternativepl
The quality of life in patients with type 2 diabetes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
557
Views per month
Views per city
Warsaw
103
Krakow
21
Lublin
21
Lodz
18
Poznan
16
Wroclaw
13
Gdansk
8
Gdynia
7
Krosno
7
Siemianowice Śląskie
7

No access

No Thumbnail Available