Recepcja wizerunku Matki Boskiej w typie Salus Populi Romani w kręgu greckokatolickiej sztuki cerkiewnej.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is devoted to the issue of the reception of the image of the Virgin Mary in the type of Salus Populi Romani in Greek Catholic Church art. In the literature on the subject, this problem was only mentioned, therefore the aim of the work was an attempt to expand the theses existing in the scientific discourse. The thesis consists of four chapters, a summary, an annex with a catalog of works. There is also a bibliographic list, list of illustrations and illustrations included. In the first chapter, the image of Salus Populi Romani and the outlining of the scientific discourse were presented. Next, the individual elements of the icons were analysed. In the third chapter, the role of the icons in the decoration and furnishings of the church was described. The last chapter aimed at the factors that may have influenced the appearance of icons in Greek Catholic churches. The thesis proves that not only was the discussed pattern copied, but also some artists introduced elements characteristic of icon painting. In the case of several icons, it was also possible to indicate possible direct reasons for placing them in the churches.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca jest poświęcona zagadnieniu recepcji wizerunku Matki Boskiej w typie Salus Populi Romani w kręgu greckokatolickiej sztuki cerkiewnej. W literaturze przedmiotu problem ten był jedynie wzmiankowany, dlatego też celem pracy była próba rozszerzenia tez obecnych w dyskursie naukowym. Praca składa się z czterech rozdziałów, podsumowania, aneksu z katalogiem dzieł. Na końcu znalazł się wykaz bibliograficzny, spis ilustracji oraz ilustracje. Pierwszy rozdział poświęcono wizerunkowi Salus Populi Romani oraz zarysowaniu dyskursu naukowego. Kolejno poddano analizie poszczególne elementy obecne w ikonach. Trzeci rozdział opisuje rolę omawianych ikon w dekoracji i wyposażeniu cerkwi. Ostatni rozdział poświęcono omówieniu czynników, które mogły wpłynąć na pojawienie się ikon w cerkwiach greckokatolickich. W pracy wykazano, że nie tylko kopiowano omawiany wzór, ale też niektórzy artyści wprowadzali elementy charakterystyczne dla malarstwa ikonowego. W przypadku kilku ikon udało się również wskazać możliwe bezpośrednie przyczyny umieszenia ich w cerkwiach.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSmorąg-Różycka, Małgorzata - 131952 pl
dc.contributor.authorZięba, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerSmorąg-Różycka, Małgorzata - 131952 pl
dc.contributor.reviewerDworzak, Agatapl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:39:41Z
dc.date.available2021-10-14T04:39:41Z
dc.date.submitted2021-09-21pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-153729-260501pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280009
dc.languagepolpl
dc.subject.enSalus Populi Romani, Madonna of the Snows, icon, Greek Catholic Churchpl
dc.subject.plSalus Populi Romani, Matka Boska Śnieżna, ikona, Cerkiew Greckokatolickapl
dc.titleRecepcja wizerunku Matki Boskiej w typie Salus Populi Romani w kręgu greckokatolickiej sztuki cerkiewnej.pl
dc.title.alternativeReception of the image of the Virgin Mary in the type of Salus Populi Romani in Greek Catholic Church art.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to the issue of the reception of the image of the Virgin Mary in the type of Salus Populi Romani in Greek Catholic Church art. In the literature on the subject, this problem was only mentioned, therefore the aim of the work was an attempt to expand the theses existing in the scientific discourse. The thesis consists of four chapters, a summary, an annex with a catalog of works. There is also a bibliographic list, list of illustrations and illustrations included. In the first chapter, the image of Salus Populi Romani and the outlining of the scientific discourse were presented. Next, the individual elements of the icons were analysed. In the third chapter, the role of the icons in the decoration and furnishings of the church was described. The last chapter aimed at the factors that may have influenced the appearance of icons in Greek Catholic churches. The thesis proves that not only was the discussed pattern copied, but also some artists introduced elements characteristic of icon painting. In the case of several icons, it was also possible to indicate possible direct reasons for placing them in the churches.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniu recepcji wizerunku Matki Boskiej w typie Salus Populi Romani w kręgu greckokatolickiej sztuki cerkiewnej. W literaturze przedmiotu problem ten był jedynie wzmiankowany, dlatego też celem pracy była próba rozszerzenia tez obecnych w dyskursie naukowym. Praca składa się z czterech rozdziałów, podsumowania, aneksu z katalogiem dzieł. Na końcu znalazł się wykaz bibliograficzny, spis ilustracji oraz ilustracje. Pierwszy rozdział poświęcono wizerunkowi Salus Populi Romani oraz zarysowaniu dyskursu naukowego. Kolejno poddano analizie poszczególne elementy obecne w ikonach. Trzeci rozdział opisuje rolę omawianych ikon w dekoracji i wyposażeniu cerkwi. Ostatni rozdział poświęcono omówieniu czynników, które mogły wpłynąć na pojawienie się ikon w cerkwiach greckokatolickich. W pracy wykazano, że nie tylko kopiowano omawiany wzór, ale też niektórzy artyści wprowadzali elementy charakterystyczne dla malarstwa ikonowego. W przypadku kilku ikon udało się również wskazać możliwe bezpośrednie przyczyny umieszenia ich w cerkwiach.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Smorąg-Różycka, Małgorzata - 131952
dc.contributor.authorpl
Zięba, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Smorąg-Różycka, Małgorzata - 131952
dc.contributor.reviewerpl
Dworzak, Agata
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:39:41Z
dc.date.available
2021-10-14T04:39:41Z
dc.date.submittedpl
2021-09-21
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-153729-260501
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280009
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Salus Populi Romani, Madonna of the Snows, icon, Greek Catholic Church
dc.subject.plpl
Salus Populi Romani, Matka Boska Śnieżna, ikona, Cerkiew Greckokatolicka
dc.titlepl
Recepcja wizerunku Matki Boskiej w typie Salus Populi Romani w kręgu greckokatolickiej sztuki cerkiewnej.
dc.title.alternativepl
Reception of the image of the Virgin Mary in the type of Salus Populi Romani in Greek Catholic Church art.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
7
Kalisz
4
Mielec
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Neuchatel
1
Przeworsk
1

No access

No Thumbnail Available