Synteza i badania fizykochemiczne w grupie nowych pochodnych aminoalkanoli o spodziewanej aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej.

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to synthesize aminoalkanol derivatives with potential antiepileptic activity and analgesic effect in neuropathic pain.In the theoretical part the role of σ receptors and selected elements of serotonergic system in neuropathic pain pathomechanism was presented. The results of receptor studies suggest that structures mentioned above may be involved in the analgesic activity of compounds previously synthesized in the Department of Bioorganic Chemistry, JUMC.In the experimental part the synthesis of new aminoalkanol derivatives was presented. The choice of synthesized structures based on the results of pharmacological studies for several compounds formerly obtained in the Department. Conducted work resulted in obtaining phenoxyethyl or phenoxyacethyl derivatives of aminoalkanols (2-aminobutan-1-ol, piperidin-4-ol, 4-aminocyclohexan-1-ol). Furthermore, the compound previously obtained in the Department has been resynthesized and its potential metabolite has been achieved within this work. Their purity and identities have been confirmed with use of physicochemical tests and 1H NMR spectral analysis.The synthesized compounds will be primarily examined for anticonvulsant activity and subsequently for the analgesic activity. The most potent structures will be submitted to receptor binding studies.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy była synteza związków z grupy pochodnych aminoalkanoli o spodziewanej aktywności przeciwdrgawkowej i analgetycznej w bólu neuropatycznym.W części teoretycznej została opisana rola receptorów sigma oraz wybranych elementów układu serotoninergicznego w patomechanizmie bólu neuropatycznego. Badania receptorowe związków uprzednio otrzymanych w Zakładzie Chemii Bioorganicznej CMUJ wykazały prawdopodobny udział wymienionych wyżej struktur w mechanizmie działania analgetycznego.W części doświadczalnej zaprezentowano syntezę pochodnych aminoalkanoli, dla której przesłankę stanowiły korzystne wyniki badań farmakologicznych dla związków uprzednio otrzymanych w Zakładzie. Uzyskano fenoksyetylo- lub fenoksyacetylopochodne odpowiednich aminoalkanoli: 2-aminobutan-1-olu, piperydyn-4-olu, 4-aminocykloheksan-1-olu. Podjęto również resyntezę i modyfikację poprzez utlenienie jednej z otrzymanych wcześniej w Zakładzie struktur. Czystość oraz tożsamość połączeń zostały potwierdzone badaniami fizykochemicznymi, rejestracją i interpretacją widm 1H NMR.Otrzymane związki zostaną przekazane do badań farmakologicznych pod kątem aktywności przeciwdrgawkowej, a następnie analgetycznej w bólu neuropatycznym. Najaktywniejsze połączenia zostaną poddane także badaniom receptorowym.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMarona, Henryk - 200513 pl
dc.contributor.advisorWaszkielewicz, Annapl
dc.contributor.authorPańczyk, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWaszkielewicz, Annapl
dc.contributor.reviewerMarona, Henryk - 200513 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:02:57Z
dc.date.available2020-07-24T15:02:57Z
dc.date.submitted2013-06-19pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-73722-95408pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186585
dc.languagepolpl
dc.subject.ensynthesis, aminoalkanol derivativespl
dc.subject.plsynteza, pochodne aminoalkanolipl
dc.titleSynteza i badania fizykochemiczne w grupie nowych pochodnych aminoalkanoli o spodziewanej aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej.pl
dc.title.alternativeSynthesis and physicochemical tests in a group of new aminoalkanol derivatives with expected activity of cell membrane potential stabilization.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to synthesize aminoalkanol derivatives with potential antiepileptic activity and analgesic effect in neuropathic pain.In the theoretical part the role of σ receptors and selected elements of serotonergic system in neuropathic pain pathomechanism was presented. The results of receptor studies suggest that structures mentioned above may be involved in the analgesic activity of compounds previously synthesized in the Department of Bioorganic Chemistry, JUMC.In the experimental part the synthesis of new aminoalkanol derivatives was presented. The choice of synthesized structures based on the results of pharmacological studies for several compounds formerly obtained in the Department. Conducted work resulted in obtaining phenoxyethyl or phenoxyacethyl derivatives of aminoalkanols (2-aminobutan-1-ol, piperidin-4-ol, 4-aminocyclohexan-1-ol). Furthermore, the compound previously obtained in the Department has been resynthesized and its potential metabolite has been achieved within this work. Their purity and identities have been confirmed with use of physicochemical tests and 1H NMR spectral analysis.The synthesized compounds will be primarily examined for anticonvulsant activity and subsequently for the analgesic activity. The most potent structures will be submitted to receptor binding studies.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy była synteza związków z grupy pochodnych aminoalkanoli o spodziewanej aktywności przeciwdrgawkowej i analgetycznej w bólu neuropatycznym.W części teoretycznej została opisana rola receptorów sigma oraz wybranych elementów układu serotoninergicznego w patomechanizmie bólu neuropatycznego. Badania receptorowe związków uprzednio otrzymanych w Zakładzie Chemii Bioorganicznej CMUJ wykazały prawdopodobny udział wymienionych wyżej struktur w mechanizmie działania analgetycznego.W części doświadczalnej zaprezentowano syntezę pochodnych aminoalkanoli, dla której przesłankę stanowiły korzystne wyniki badań farmakologicznych dla związków uprzednio otrzymanych w Zakładzie. Uzyskano fenoksyetylo- lub fenoksyacetylopochodne odpowiednich aminoalkanoli: 2-aminobutan-1-olu, piperydyn-4-olu, 4-aminocykloheksan-1-olu. Podjęto również resyntezę i modyfikację poprzez utlenienie jednej z otrzymanych wcześniej w Zakładzie struktur. Czystość oraz tożsamość połączeń zostały potwierdzone badaniami fizykochemicznymi, rejestracją i interpretacją widm 1H NMR.Otrzymane związki zostaną przekazane do badań farmakologicznych pod kątem aktywności przeciwdrgawkowej, a następnie analgetycznej w bólu neuropatycznym. Najaktywniejsze połączenia zostaną poddane także badaniom receptorowym.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Marona, Henryk - 200513
dc.contributor.advisorpl
Waszkielewicz, Anna
dc.contributor.authorpl
Pańczyk, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Waszkielewicz, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Marona, Henryk - 200513
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:02:57Z
dc.date.available
2020-07-24T15:02:57Z
dc.date.submittedpl
2013-06-19
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-73722-95408
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186585
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
synthesis, aminoalkanol derivatives
dc.subject.plpl
synteza, pochodne aminoalkanoli
dc.titlepl
Synteza i badania fizykochemiczne w grupie nowych pochodnych aminoalkanoli o spodziewanej aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej.
dc.title.alternativepl
Synthesis and physicochemical tests in a group of new aminoalkanol derivatives with expected activity of cell membrane potential stabilization.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available