Blask Taboru : światło ikony : od bizantyjskiej mozaiki do Andrieja Rublowa

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe icon, having originally been an image, is not only a piece of art, but above all a visible sign of God. Such an interpretation of the icon was approved in the early Christian theological thought referring to the aesthetic theories of ancient Greece which linked beauty with the essence of the transcendent being revealed to mankind. A thorough overview of Byzantine mosaics and Old Russian iconic paintings, the preserved works of sacred art, shows that both of them developed under the infl uence of monastic hesychasm, the former shaped in the spirit of the Egyptian desert fathers, the latter formed by the impact of the Palamist doctrine. The belief in the potentiality of seeing God’s Light as a result of contemplative ascetic practices was not only refl ected, but also grounded in the biblical narrative of the Transfi guration. The Light revealed at Mount Tabor was the Light coming to humanity from without, which signifi ed a possibility of theosis: obtaining inner Light by the human soul and its resultant divinization. The theme recognized in the Byzantine mosaics, as well as in the icons by Theophanes the Greek and Andrei Rublev, can be seen not so much as the fulfi lment of didactic purposes, a plain illustration spreading religious content, but rather as a source of prayerful refl ection leading to inner metamorphosis.pl
dc.abstract.plIkona, czyli obraz, jest nie tylko dziełem sztuki, lecz przede wszystkim widomym znakiem Boga. Potwierdzają to nawiązujące do teorii estetycznych antycznej Grecji wczesnochrześcijańskie rozważania teologiczne, z objawiającym się człowiekowi bytem transcendentnym łączące kategorię piękna. Wnikliwy ogląd zachowanych zabytków sztuki sakralnej - bizantyńskiej mozaiki i staroruskiego malarstwa ikonowego - pozwala stwierdzić, że zarówno jedne, jak i drugie powstawały pod wpływem monastycznego hezychazmu: pierwsze kształtowane w duchu tradycji egipskich ojców pustyni, drugie zaś poprzez oddziaływanie doktryny św. Grzegorza Palamasa. Przekonanie o możliwości ujrzenia Bożej Światłości w wyniku kontemplacyjnych praktyk ascetycznych znajdowało nie tylko odbicie, lecz również uzasadnienie w przedstawieniu biblijnego Przemienienia. Motyw objawionego na górze Tabor światła symbolizował zewnętrzną względem człowieka światłość, będącą swoistym preludium do uczestnictwa w przebóstwieniu, czyli do wewnętrznej światłości duszy. Uwidoczniony na bizantyńskich mozaikach oraz na ikonach Teofanesa Greka i Andrieja Rublowa temat może być postrzegany nie tyle na poziomie dydaktycznym (jako przekazująca religijne treści ilustracja), ile jako sprzyjające wewnętrznej przemianie źródło modlitewnej zadumy.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniejpl
dc.contributor.authorBrążkiewicz, Bartłomiej - 159735 pl
dc.date.accessioned2018-01-24T15:23:55Z
dc.date.available2018-01-24T15:23:55Z
dc.date.issued2017pl
dc.description.number3 (119)pl
dc.description.physical59-74pl
dc.description.volume30pl
dc.identifier.doi10.12887/30-2017-3-119-05pl
dc.identifier.issn0860-8024pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49259
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enbyzantine artpl
dc.subject.enold russian artpl
dc.subject.enTheophanes the Greekpl
dc.subject.enAndrei Rublevpl
dc.subject.enhesychasmpl
dc.subject.plsztuka bizantyńskapl
dc.subject.plsztuka staroruskapl
dc.subject.plTeofanes Grekpl
dc.subject.plAndriej Rublowpl
dc.subject.plhezychazmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleBlask Taboru : światło ikony : od bizantyjskiej mozaiki do Andrieja Rublowapl
dc.title.alternativeThe Taboric light and the light of the Icon : from Byzantine Mosaics to Andrei Rublevpl
dc.title.journalEthospl
dc.title.volumeEthos światłapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The icon, having originally been an image, is not only a piece of art, but above all a visible sign of God. Such an interpretation of the icon was approved in the early Christian theological thought referring to the aesthetic theories of ancient Greece which linked beauty with the essence of the transcendent being revealed to mankind. A thorough overview of Byzantine mosaics and Old Russian iconic paintings, the preserved works of sacred art, shows that both of them developed under the infl uence of monastic hesychasm, the former shaped in the spirit of the Egyptian desert fathers, the latter formed by the impact of the Palamist doctrine. The belief in the potentiality of seeing God’s Light as a result of contemplative ascetic practices was not only refl ected, but also grounded in the biblical narrative of the Transfi guration. The Light revealed at Mount Tabor was the Light coming to humanity from without, which signifi ed a possibility of theosis: obtaining inner Light by the human soul and its resultant divinization. The theme recognized in the Byzantine mosaics, as well as in the icons by Theophanes the Greek and Andrei Rublev, can be seen not so much as the fulfi lment of didactic purposes, a plain illustration spreading religious content, but rather as a source of prayerful refl ection leading to inner metamorphosis.
dc.abstract.plpl
Ikona, czyli obraz, jest nie tylko dziełem sztuki, lecz przede wszystkim widomym znakiem Boga. Potwierdzają to nawiązujące do teorii estetycznych antycznej Grecji wczesnochrześcijańskie rozważania teologiczne, z objawiającym się człowiekowi bytem transcendentnym łączące kategorię piękna. Wnikliwy ogląd zachowanych zabytków sztuki sakralnej - bizantyńskiej mozaiki i staroruskiego malarstwa ikonowego - pozwala stwierdzić, że zarówno jedne, jak i drugie powstawały pod wpływem monastycznego hezychazmu: pierwsze kształtowane w duchu tradycji egipskich ojców pustyni, drugie zaś poprzez oddziaływanie doktryny św. Grzegorza Palamasa. Przekonanie o możliwości ujrzenia Bożej Światłości w wyniku kontemplacyjnych praktyk ascetycznych znajdowało nie tylko odbicie, lecz również uzasadnienie w przedstawieniu biblijnego Przemienienia. Motyw objawionego na górze Tabor światła symbolizował zewnętrzną względem człowieka światłość, będącą swoistym preludium do uczestnictwa w przebóstwieniu, czyli do wewnętrznej światłości duszy. Uwidoczniony na bizantyńskich mozaikach oraz na ikonach Teofanesa Greka i Andrieja Rublowa temat może być postrzegany nie tyle na poziomie dydaktycznym (jako przekazująca religijne treści ilustracja), ile jako sprzyjające wewnętrznej przemianie źródło modlitewnej zadumy.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej
dc.contributor.authorpl
Brążkiewicz, Bartłomiej - 159735
dc.date.accessioned
2018-01-24T15:23:55Z
dc.date.available
2018-01-24T15:23:55Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.description.numberpl
3 (119)
dc.description.physicalpl
59-74
dc.description.volumepl
30
dc.identifier.doipl
10.12887/30-2017-3-119-05
dc.identifier.issnpl
0860-8024
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/49259
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
byzantine art
dc.subject.enpl
old russian art
dc.subject.enpl
Theophanes the Greek
dc.subject.enpl
Andrei Rublev
dc.subject.enpl
hesychasm
dc.subject.plpl
sztuka bizantyńska
dc.subject.plpl
sztuka staroruska
dc.subject.plpl
Teofanes Grek
dc.subject.plpl
Andriej Rublow
dc.subject.plpl
hezychazm
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Blask Taboru : światło ikony : od bizantyjskiej mozaiki do Andrieja Rublowa
dc.title.alternativepl
The Taboric light and the light of the Icon : from Byzantine Mosaics to Andrei Rublev
dc.title.journalpl
Ethos
dc.title.volumepl
Ethos światła
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Beijing
1

No access

No Thumbnail Available