Działalność Seweryny Mikuckiej na rzecz doskonalenia i kształcenia pielęgniarek oraz jej wkład w rozwój pielęgniarstwa zawodowego.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The forerunners of the originating and development of professional nursing in Poland were the female activists of Saint Vincent de Paul Association of Charity Ladies, of intelligentsia background and comprehensively educated themselves. Their great work was continued with a lot of devotion by the following generations of nurses, to whom we owe our current position in society. It is as well contemporary nurses, for example, Seweryna Mikucka, that play a significant role in activity for the benefit of the development of nursing.The objective of the paper: The objective of the paper was to present the comprehensive activity of S. Mikucka for the benefit of the education of nurses, and also her contribution to the development of nursing. Methods: In the paper, the following methods were used: a diagnostic survey with the use of the interview technique, and also researching documents with the tools in the form of the minutes of the meetings of the Supervisory Board of the School of Professional Nurses from the period: 1911-17, publications in nursing periodicals from the period: 1971-88, and also documents which can be found in the private collections of S. Mikucka. The basis for writing the paper were interviews with S. Mikucka and her co-workers and students.Results: Seweryna Mikucka performed her professional duties of a nursing teacher with a lot of dedication, devotion, passion and responsibility. Her experience and constant further education were the basis for undertaking innovative action in the system of the education of nurses. Taking advantage of international collaboration, she introduced changes to documenting a sick child care. Participating actively in the professional in-service training of teachers, she popularized the model of care process in Polish nursing. It constituted a significant progress in the development of this profession.pl
dc.abstract.plWstęp: Prekursorkami powstania i rozwoju pielęgniarstwa zawodowego w Polsce były pochodzące z inteligenckich rodzin, wszechstronnie wykształcone, działaczki Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Ich wielkie dzieło kontynuowane było z wielkim poświęceniem przez następnie pokolenia pielęgniarek, którym zawdzięczamy obecną pozycję w społeczeństwie. W działalności na rzecz rozwoju pielęgniarstwa znaczący udział przypada także współczesnym pielęgniarkom, m.in. Sewerynie Mikuckiej.Cel pracy: Celem pracy było ukazanie wszechstronnej działalności Seweryny Mikuckiej na rzecz kształcenia pielęgniarek oraz jej wkładu w rozwój pielęgniarstwa. Metody: W pracy zastosowano metody: sondażu diagnostycznego z techniką wywiadu oraz badania dokumentów z narzędziami w postaci protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Szkoły Zawodowych Pielęgniarek z lat 1911-1917, publikacji zamieszczanych w czasopismach pielęgniarskich z lat 1971-1988 oraz dokumentów znajdujących się w prywatnych zbiorach Seweryny Mikuckiej. Podstawę napisania pracy stanowiły wywiady przeprowadzone z Seweryną Mikucką, Jej współpracowniczkami i uczniami. Wyniki: Seweryna Mikucka wykonywała zawód nauczyciela pielęgniarstwa z wielkim zaangażowaniem, oddaniem, pasją i odpowiedzialnością. Doświadczenie i ustawiczne dokształcanie było podstawą do podejmowania działań innowacyjnych w zakresie kształcenia pielęgniarek. Korzystając ze współpracy międzynarodowej, wprowadziła zmiany w dokumentowaniu opieki nad chorym dzieckiem. Uczestnicząc aktywnie w doskonaleniu nauczycieli, upowszechniła model procesu pielęgnowania w pielęgniarstwie polskim. Stanowiło to znaczący postęp w rozwoju zawodu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorKruszka, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMajda, Anna - 130794 pl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:04:18Z
dc.date.available2020-07-24T23:04:18Z
dc.date.submitted2014-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-85262-178271pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194079
dc.languagepolpl
dc.subject.eneducation of nurses, Seweryna Mikucka, professional developmentpl
dc.subject.plkształcenie pielęgniarek, Seweryna Mikucka, rozwój zawodowypl
dc.titleDziałalność Seweryny Mikuckiej na rzecz doskonalenia i kształcenia pielęgniarek oraz jej wkład w rozwój pielęgniarstwa zawodowego.pl
dc.title.alternativeThe activity of Seweryna Mikucka for the benefit of the in-service training and education of nurses and her contribution to the development of professional nursing.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The forerunners of the originating and development of professional nursing in Poland were the female activists of Saint Vincent de Paul Association of Charity Ladies, of intelligentsia background and comprehensively educated themselves. Their great work was continued with a lot of devotion by the following generations of nurses, to whom we owe our current position in society. It is as well contemporary nurses, for example, Seweryna Mikucka, that play a significant role in activity for the benefit of the development of nursing.The objective of the paper: The objective of the paper was to present the comprehensive activity of S. Mikucka for the benefit of the education of nurses, and also her contribution to the development of nursing. Methods: In the paper, the following methods were used: a diagnostic survey with the use of the interview technique, and also researching documents with the tools in the form of the minutes of the meetings of the Supervisory Board of the School of Professional Nurses from the period: 1911-17, publications in nursing periodicals from the period: 1971-88, and also documents which can be found in the private collections of S. Mikucka. The basis for writing the paper were interviews with S. Mikucka and her co-workers and students.Results: Seweryna Mikucka performed her professional duties of a nursing teacher with a lot of dedication, devotion, passion and responsibility. Her experience and constant further education were the basis for undertaking innovative action in the system of the education of nurses. Taking advantage of international collaboration, she introduced changes to documenting a sick child care. Participating actively in the professional in-service training of teachers, she popularized the model of care process in Polish nursing. It constituted a significant progress in the development of this profession.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Prekursorkami powstania i rozwoju pielęgniarstwa zawodowego w Polsce były pochodzące z inteligenckich rodzin, wszechstronnie wykształcone, działaczki Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Ich wielkie dzieło kontynuowane było z wielkim poświęceniem przez następnie pokolenia pielęgniarek, którym zawdzięczamy obecną pozycję w społeczeństwie. W działalności na rzecz rozwoju pielęgniarstwa znaczący udział przypada także współczesnym pielęgniarkom, m.in. Sewerynie Mikuckiej.Cel pracy: Celem pracy było ukazanie wszechstronnej działalności Seweryny Mikuckiej na rzecz kształcenia pielęgniarek oraz jej wkładu w rozwój pielęgniarstwa. Metody: W pracy zastosowano metody: sondażu diagnostycznego z techniką wywiadu oraz badania dokumentów z narzędziami w postaci protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Szkoły Zawodowych Pielęgniarek z lat 1911-1917, publikacji zamieszczanych w czasopismach pielęgniarskich z lat 1971-1988 oraz dokumentów znajdujących się w prywatnych zbiorach Seweryny Mikuckiej. Podstawę napisania pracy stanowiły wywiady przeprowadzone z Seweryną Mikucką, Jej współpracowniczkami i uczniami. Wyniki: Seweryna Mikucka wykonywała zawód nauczyciela pielęgniarstwa z wielkim zaangażowaniem, oddaniem, pasją i odpowiedzialnością. Doświadczenie i ustawiczne dokształcanie było podstawą do podejmowania działań innowacyjnych w zakresie kształcenia pielęgniarek. Korzystając ze współpracy międzynarodowej, wprowadziła zmiany w dokumentowaniu opieki nad chorym dzieckiem. Uczestnicząc aktywnie w doskonaleniu nauczycieli, upowszechniła model procesu pielęgnowania w pielęgniarstwie polskim. Stanowiło to znaczący postęp w rozwoju zawodu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Kruszka, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Majda, Anna - 130794
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:04:18Z
dc.date.available
2020-07-24T23:04:18Z
dc.date.submittedpl
2014-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85262-178271
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194079
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
education of nurses, Seweryna Mikucka, professional development
dc.subject.plpl
kształcenie pielęgniarek, Seweryna Mikucka, rozwój zawodowy
dc.titlepl
Działalność Seweryny Mikuckiej na rzecz doskonalenia i kształcenia pielęgniarek oraz jej wkład w rozwój pielęgniarstwa zawodowego.
dc.title.alternativepl
The activity of Seweryna Mikucka for the benefit of the in-service training and education of nurses and her contribution to the development of professional nursing.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
49
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Wroclaw
7
Bialystok
4
Krakow
4
Katowice
3
Lodz
2
Chicago
1
Chojnice
1
Dublin
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available