The Use of English Borrowings in the Polish Corporate Speech in Social Media

master
dc.abstract.enThe purpose of this MA project is to investigate the Polish corporate speech used by Polish users of social media. This relatively new variety of Polish, deeply rooted into the business environment, characterises the frequent incorporation of English lexical elements into the Polish language. A special attention is brought to the borrowing process of English linguistic components by Polish Internet users. The particular interest in the subject has two reasons. Firstly, the universality of the phenomenon in the virtual reality, and secondly, the “free character” of the content shared on websites which enters the public domain outside any control and may be incorporated into the usage. This research paper was divided into two parts, namely into a theoretical and a practical part. The first section focuses on the examination of the corporate community in the sociolinguistic framework, the language contact phenomenon and the borrowing process as well as on the classification of loanwords. The practical section presents the sources used for the analyses and studies of the data derived from different online platforms. It also provides its readers with some general comments on the graphic, morphological, semantic adaptations observed in the examples.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu zbadanie korporacyjnej odmiany języka polskiego stosowanej przez polskich użytkowników mediów społecznościowych. Ta stosunkowo nowa odmiana polszczyzny, trwale zakorzeniona w środowisku biznesowym, cechuje się częstą obecnością angielskich elementów leksykalnych wplatanych do języka rodzimego. Główną uwagę zwrócono na proces zapożyczania angielskich komponentów językowych przez polskich użytkowników Internetu. Zainteresowanie wybranym zagadnieniem wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, z powszechności tego zjawiska w wirtualnej rzeczywistości, po drugie z braku kontroli nad treściami udostępnianymi do domeny internetowej, które ze względu na szerokie grono odbiorców i swą trwałą obecność z łatwością mogą stawać się częścią uzusu. Praca badawcza została podzielona na dwie części, tj. na część opisową oraz część praktyczną. Ta pierwsza skupia się na przedstawieniu wspólnoty korporacyjnej w ujęciu socjolingwistycznym, zagadnieniu kontaktu językowego oraz na procesie zapożyczania i klasyfikacji zapożyczeń językowych. Natomiast ta druga zawiera prezentacje źródeł, analizę danych pochodzących z fanpage’ów, blogów i portali informacyjnych, oraz ogólny komentarz odnośnie modyfikacji zaobserwowanych na poziomie graficznym, morfologicznym i semantycznym.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700 pl
dc.contributor.authorCzerwińska, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700 pl
dc.contributor.reviewerSzczyrbak, Magdalena - 127656 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:16:17Z
dc.date.available2020-07-28T08:16:17Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-143541-211612pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242576
dc.languageengpl
dc.subject.enEnglish borrowings, corporate speech, new variety of Polish, social media, corporate culturepl
dc.subject.plzapożyczenia angielskie, korpomowa, nowa odmiana polszczyzny, media społecznościowe, kultura korporacyjnapl
dc.titleThe Use of English Borrowings in the Polish Corporate Speech in Social Mediapl
dc.title.alternativeZapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej używanej w mediach społecznościowychpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this MA project is to investigate the Polish corporate speech used by Polish users of social media. This relatively new variety of Polish, deeply rooted into the business environment, characterises the frequent incorporation of English lexical elements into the Polish language. A special attention is brought to the borrowing process of English linguistic components by Polish Internet users. The particular interest in the subject has two reasons. Firstly, the universality of the phenomenon in the virtual reality, and secondly, the “free character” of the content shared on websites which enters the public domain outside any control and may be incorporated into the usage. This research paper was divided into two parts, namely into a theoretical and a practical part. The first section focuses on the examination of the corporate community in the sociolinguistic framework, the language contact phenomenon and the borrowing process as well as on the classification of loanwords. The practical section presents the sources used for the analyses and studies of the data derived from different online platforms. It also provides its readers with some general comments on the graphic, morphological, semantic adaptations observed in the examples.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu zbadanie korporacyjnej odmiany języka polskiego stosowanej przez polskich użytkowników mediów społecznościowych. Ta stosunkowo nowa odmiana polszczyzny, trwale zakorzeniona w środowisku biznesowym, cechuje się częstą obecnością angielskich elementów leksykalnych wplatanych do języka rodzimego. Główną uwagę zwrócono na proces zapożyczania angielskich komponentów językowych przez polskich użytkowników Internetu. Zainteresowanie wybranym zagadnieniem wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, z powszechności tego zjawiska w wirtualnej rzeczywistości, po drugie z braku kontroli nad treściami udostępnianymi do domeny internetowej, które ze względu na szerokie grono odbiorców i swą trwałą obecność z łatwością mogą stawać się częścią uzusu. Praca badawcza została podzielona na dwie części, tj. na część opisową oraz część praktyczną. Ta pierwsza skupia się na przedstawieniu wspólnoty korporacyjnej w ujęciu socjolingwistycznym, zagadnieniu kontaktu językowego oraz na procesie zapożyczania i klasyfikacji zapożyczeń językowych. Natomiast ta druga zawiera prezentacje źródeł, analizę danych pochodzących z fanpage’ów, blogów i portali informacyjnych, oraz ogólny komentarz odnośnie modyfikacji zaobserwowanych na poziomie graficznym, morfologicznym i semantycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700
dc.contributor.authorpl
Czerwińska, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta - 102700
dc.contributor.reviewerpl
Szczyrbak, Magdalena - 127656
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:16:17Z
dc.date.available
2020-07-28T08:16:17Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-143541-211612
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242576
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
English borrowings, corporate speech, new variety of Polish, social media, corporate culture
dc.subject.plpl
zapożyczenia angielskie, korpomowa, nowa odmiana polszczyzny, media społecznościowe, kultura korporacyjna
dc.titlepl
The Use of English Borrowings in the Polish Corporate Speech in Social Media
dc.title.alternativepl
Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej używanej w mediach społecznościowych
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Poznan
10
Krakow
7
Warsaw
6
Wachock
3
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Kielce
2
Międzyrzec Podlaski
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available