Innowacyjność jako czynnik rozwoju branży farmaceutycznej w latach 2007-2017

master
dc.abstract.enThe aim of the dissertation is to analyse the level of innovation in pharmaceuticalindustry in Poland from 2007 to 2017. The main motivation for pursuing that topic is the currenteconomic situation in Poland and the willingness to deepen the knowledge aboutpharmaceutical sector from economic perspective.Pharmaceutical industry develops dynamically, what has an impact on the increase oftests concerning new medicines. It allows for the incurable diseases to be cured. It is beneficialfor the state as well, mainly because it leads to higher income for government budget.The dissertation describes the meaning of pharmaceutical industry for the society andthe national economy. Then, the types of several medical innovations and their developmentmodels are analysed. Afterwards, the financial results of the pharmaceutical sector and variouseconomic indicators are presented. In addition, the Polish pharmaceutical industry is comparedto the pharmaceutical sectors in other European countries.The next part of dissertation presents entities that act on the pharmaceutical market,things that have impact on their innovativeness and the available methods of raising funds. Thefinal section examines innovation projects presently undertaken by several Polishpharmaceutical companies.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest przeanalizowanie poziomu innowacyjnościw branży farmaceutycznej w Polsce w latach 2007-2017. Motywacją do podjęcia tematuinnowacyjności w tym segmencie rynku jest sytuacja gospodarcza kraju oraz chęć poznaniasektora z perspektywy ekonomicznej.Branża rozwija się w dynamicznym tempie, co przekłada się na nowe badania nadinnowacyjnymi lekami, dzięki którym nieuczczone dotąd choroby stają się możliwe dowyleczenia. Korzyści czerpie także państwo, gdyż generowane są wyższe wpływy do budżetu.Niniejsza praca opisuje znaczenie przemysłu farmaceutycznego zarówno dlaspołeczeństwa, jak i dla gospodarki kraju. W pracy zostały omówione rodzaje poszczególnychinnowacji, modele ich rozwoju oraz źródła. Następnie przedstawione zostały wyniki finansowebranży oraz inne wskaźniki ekonomiczne. Przyrównany został polski przemysł farmaceutycznydo innych rynków międzynarodowych.Kolejna część pracy przedstawia podmioty na rynku farmaceutycznym, co wpływa naich innowacyjność oraz sposób pozyskiwania funduszy. Ostatnia część bada jakie innowacyjneprojekty prowadzone są obecnie w wybranych polskich spółkach farmaceutycznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.authorSieprawska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.reviewerOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:37:31Z
dc.date.available2020-07-27T21:37:31Z
dc.date.submitted2019-10-15pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-129491-251280pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232938
dc.languagepolpl
dc.subject.enpharmacy, innovation, industrypl
dc.subject.plfarmacja, innowacja, przemysłpl
dc.titleInnowacyjność jako czynnik rozwoju branży farmaceutycznej w latach 2007-2017pl
dc.title.alternativeInnovation as a factor of pharmaceutical industry development in years 2007-2017pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the dissertation is to analyse the level of innovation in pharmaceuticalindustry in Poland from 2007 to 2017. The main motivation for pursuing that topic is the currenteconomic situation in Poland and the willingness to deepen the knowledge aboutpharmaceutical sector from economic perspective.Pharmaceutical industry develops dynamically, what has an impact on the increase oftests concerning new medicines. It allows for the incurable diseases to be cured. It is beneficialfor the state as well, mainly because it leads to higher income for government budget.The dissertation describes the meaning of pharmaceutical industry for the society andthe national economy. Then, the types of several medical innovations and their developmentmodels are analysed. Afterwards, the financial results of the pharmaceutical sector and variouseconomic indicators are presented. In addition, the Polish pharmaceutical industry is comparedto the pharmaceutical sectors in other European countries.The next part of dissertation presents entities that act on the pharmaceutical market,things that have impact on their innovativeness and the available methods of raising funds. Thefinal section examines innovation projects presently undertaken by several Polishpharmaceutical companies.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeanalizowanie poziomu innowacyjnościw branży farmaceutycznej w Polsce w latach 2007-2017. Motywacją do podjęcia tematuinnowacyjności w tym segmencie rynku jest sytuacja gospodarcza kraju oraz chęć poznaniasektora z perspektywy ekonomicznej.Branża rozwija się w dynamicznym tempie, co przekłada się na nowe badania nadinnowacyjnymi lekami, dzięki którym nieuczczone dotąd choroby stają się możliwe dowyleczenia. Korzyści czerpie także państwo, gdyż generowane są wyższe wpływy do budżetu.Niniejsza praca opisuje znaczenie przemysłu farmaceutycznego zarówno dlaspołeczeństwa, jak i dla gospodarki kraju. W pracy zostały omówione rodzaje poszczególnychinnowacji, modele ich rozwoju oraz źródła. Następnie przedstawione zostały wyniki finansowebranży oraz inne wskaźniki ekonomiczne. Przyrównany został polski przemysł farmaceutycznydo innych rynków międzynarodowych.Kolejna część pracy przedstawia podmioty na rynku farmaceutycznym, co wpływa naich innowacyjność oraz sposób pozyskiwania funduszy. Ostatnia część bada jakie innowacyjneprojekty prowadzone są obecnie w wybranych polskich spółkach farmaceutycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.authorpl
Sieprawska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.reviewerpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:37:31Z
dc.date.available
2020-07-27T21:37:31Z
dc.date.submittedpl
2019-10-15
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-129491-251280
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232938
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pharmacy, innovation, industry
dc.subject.plpl
farmacja, innowacja, przemysł
dc.titlepl
Innowacyjność jako czynnik rozwoju branży farmaceutycznej w latach 2007-2017
dc.title.alternativepl
Innovation as a factor of pharmaceutical industry development in years 2007-2017
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Lodz
2
Sanok
2
Wroclaw
2
Darłowo
1
Dublin
1
Gdansk
1
Kutno
1
Wałbrzych
1
Zmigrod
1

No access

No Thumbnail Available