Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji i konsumenta

licenciate
dc.abstract.enPublic and legal aspects of competition and consumer protection are not only found in the antitrust law, but are also a part of the public economic law teaching. Knowledge of this field is extremely important for any lawyer or administrator, but also for economists, due to the combination of economic and administrative issues. The provisions relating to the protection of competition and the consumer can not be properly interpreted without attempting to understand the market purpose of that legislation, as well as many various references to concepts governed by administrative law. This work aims to show the public law aspect of competition and consumer protection. The wide scope of the issue allows to indicate both the public aspect and the legal aspect of competition and consumer protection. The work also shows the proceedings that are conducted in antimonopoly cases, as well as on competition and consumer protection. The issues presented in the work include references to Polish law as well as European Union law. The work consists of three chapters that describe the public law aspects of competition and consumer protection, as well as the course of proceedings in these matters. Ninejsza work was prepared on the basis of current and recommended works, textbooks and laws in the field of antimonopoly law.pl
dc.abstract.plPublicznoprawne aspekty ochrony konkurencji i konsumenta znajdują się nie tylko w ustawie antymonopolowej, ale także są swoistą częścią w ramach nauczania publicznego prawa gospodarczego. Znajomość tej dziedziny jest niezwykle ważna dla każdego prawnika czy administratywisty, ale również dla ekonomistów, ze względu na łączenie w sobie zagadnień ekonomicznych i administracyjnych. Nie można bowiem właściwie interpretować przepisów odnoszących się do ochrony konkurencji i konsumenta bez próby zrozumienia rynkowego celu tego ustawodawstwa, a także wielu rozmaitych odwołań do pojęć unormowanych w prawie administracyjnym. Niniejsza praca ma na celu ukazanie publicznoprawnego aspektu ochrony konkurencji i konsumenta. Szeroki zakres zagadnienia pozwala na wskazanie zarówno publicznego aspektu jak i prawnego aspektu ochrony konkurencji i konsumenta. Praca również ukazuje postępowania, które są prowadzone w sprawach antymonopolowych, a także dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów. Prezentowana w pracy problematyka zawiera odwołania do prawa polskiego, jak i również prawa Unii Europejskiej. Praca składa się z 3 rozdziałów, które opisują publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji i konsumenta, a także przebieg postępowania w tych sprawach. Ninejsza praca została przygotowana na podstawie aktualnych i rekomendowanych prac, podręczników oraz ustaw z dziedziny prawa antymonopolowego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.authorPączek, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T00:55:00Z
dc.date.available2020-07-28T00:55:00Z
dc.date.submitted2019-07-02pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-133698-231504pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235975
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Public and legal aspect of competition and consumer protection, competition, consumer, competition and consumer protection, proceeding, proceedings in antimonopoly cases, agreements restricting competition, practices restricting competition, control, search, self-monitoring, revocation, protection of collective consumer interests, constitutional grounds for consumer protection, concentrations of entrepreneurs, enterpreneur,President of the Competition and Consumer Protection Office,authorities competent in matters of consumer protection.pl
dc.subject.plKonsument, konkurencja, ochrona konkurencji i konsumenta, publiczno prawny aspekt ochrony konkurencji i konsumenta, postępowanie w sprawach antymonopolowych, postępowanie, porozumienia ograniczające konkurencję, praktyki ograniczajace konkurencję, kontrola, przeszukanie, samokontrola, odwołanie, zażalenie,ochrona zbiorowych interesów konsumentów, konstytucyjne podstawy ochrony konsumentów, koncentrację przedsiębiorców, Prezes UOKiK, organy właściwie w sprawach ochrony konsumentów, przedsiębiorca.pl
dc.titlePublicznoprawne aspekty ochrony konkurencji i konsumentapl
dc.title.alternativeThe Public and legal aspect of competition and consumer protectionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Public and legal aspects of competition and consumer protection are not only found in the antitrust law, but are also a part of the public economic law teaching. Knowledge of this field is extremely important for any lawyer or administrator, but also for economists, due to the combination of economic and administrative issues. The provisions relating to the protection of competition and the consumer can not be properly interpreted without attempting to understand the market purpose of that legislation, as well as many various references to concepts governed by administrative law. This work aims to show the public law aspect of competition and consumer protection. The wide scope of the issue allows to indicate both the public aspect and the legal aspect of competition and consumer protection. The work also shows the proceedings that are conducted in antimonopoly cases, as well as on competition and consumer protection. The issues presented in the work include references to Polish law as well as European Union law. The work consists of three chapters that describe the public law aspects of competition and consumer protection, as well as the course of proceedings in these matters. Ninejsza work was prepared on the basis of current and recommended works, textbooks and laws in the field of antimonopoly law.
dc.abstract.plpl
Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji i konsumenta znajdują się nie tylko w ustawie antymonopolowej, ale także są swoistą częścią w ramach nauczania publicznego prawa gospodarczego. Znajomość tej dziedziny jest niezwykle ważna dla każdego prawnika czy administratywisty, ale również dla ekonomistów, ze względu na łączenie w sobie zagadnień ekonomicznych i administracyjnych. Nie można bowiem właściwie interpretować przepisów odnoszących się do ochrony konkurencji i konsumenta bez próby zrozumienia rynkowego celu tego ustawodawstwa, a także wielu rozmaitych odwołań do pojęć unormowanych w prawie administracyjnym. Niniejsza praca ma na celu ukazanie publicznoprawnego aspektu ochrony konkurencji i konsumenta. Szeroki zakres zagadnienia pozwala na wskazanie zarówno publicznego aspektu jak i prawnego aspektu ochrony konkurencji i konsumenta. Praca również ukazuje postępowania, które są prowadzone w sprawach antymonopolowych, a także dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów. Prezentowana w pracy problematyka zawiera odwołania do prawa polskiego, jak i również prawa Unii Europejskiej. Praca składa się z 3 rozdziałów, które opisują publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji i konsumenta, a także przebieg postępowania w tych sprawach. Ninejsza praca została przygotowana na podstawie aktualnych i rekomendowanych prac, podręczników oraz ustaw z dziedziny prawa antymonopolowego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.authorpl
Pączek, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.date.accessioned
2020-07-28T00:55:00Z
dc.date.available
2020-07-28T00:55:00Z
dc.date.submittedpl
2019-07-02
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-133698-231504
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/235975
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Public and legal aspect of competition and consumer protection, competition, consumer, competition and consumer protection, proceeding, proceedings in antimonopoly cases, agreements restricting competition, practices restricting competition, control, search, self-monitoring, revocation, protection of collective consumer interests, constitutional grounds for consumer protection, concentrations of entrepreneurs, enterpreneur,President of the Competition and Consumer Protection Office,authorities competent in matters of consumer protection.
dc.subject.plpl
Konsument, konkurencja, ochrona konkurencji i konsumenta, publiczno prawny aspekt ochrony konkurencji i konsumenta, postępowanie w sprawach antymonopolowych, postępowanie, porozumienia ograniczające konkurencję, praktyki ograniczajace konkurencję, kontrola, przeszukanie, samokontrola, odwołanie, zażalenie,ochrona zbiorowych interesów konsumentów, konstytucyjne podstawy ochrony konsumentów, koncentrację przedsiębiorców, Prezes UOKiK, organy właściwie w sprawach ochrony konsumentów, przedsiębiorca.
dc.titlepl
Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji i konsumenta
dc.title.alternativepl
The Public and legal aspect of competition and consumer protection
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Szczecin
5
Wroclaw
5
Bydgoszcz
3
Gdansk
2
Krakow
2
Ostrów Wielkopolski
2
Białogard
1
Bielsko-Biala
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available