Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia kształtowania relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie International Paper.

licenciate
dc.abstract.enThe concept of corporate social responsibility is becoming an increasingly important element of the strategy of building the organization's relations with the environment. The purpose of the following diploma thesis is to analyze the implementation of the corporate social responsibility in the context of building relationships with stakeholders on the example of International Paper. The work consists of three chapters. The first chapter deals with the idea of corporate social responsibility in the business management process. In the second chapter, models and tools of corporate social responsibility are characterized. The second chapter presents the case study of International Paper as a corporation implementing the CSR strategy. The work was based on literature analysis and Internet resources. In the research part the methods of analysis of organization’s documentation, intelligence and observation were used.pl
dc.abstract.plKoncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu staje się coraz ważniejszym elementem strategii kształtowania relacji organizacji otoczeniem. Celem poniższej pracy dyplomowej jest przeprowadzenie analizy realizacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w kontekście budowania relacji z interesariuszami na przykładzie International Paper. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy idei społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie zarządzania przedsiębiorstwami. W rozdziale drugim scharakteryzowano modele i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozdział drugi prezentuje studium przypadku International Paper jako korporacji realizującej strategię CSR. Praca powstała w oparciu o analizę literatury oraz zasoby internetowe Część badawcza została opracowana z wykorzystaniem metody analizy dokumentacji organizacji, wywiadu oraz obserwacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorJagła, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:07:22Z
dc.date.available2020-07-27T23:07:22Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-131699-231429pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234313
dc.languagepolpl
dc.subject.encorporate social responsibility – strategy – business environmentpl
dc.subject.plspołeczna odpowiedzialność biznesu – strategia – otoczenie przedsiębiorstwapl
dc.titleSpołeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia kształtowania relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie International Paper.pl
dc.title.alternativeCorporate social responsibility as a strategy for building the business’s relationship with the environment on the example of International Paper.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The concept of corporate social responsibility is becoming an increasingly important element of the strategy of building the organization's relations with the environment. The purpose of the following diploma thesis is to analyze the implementation of the corporate social responsibility in the context of building relationships with stakeholders on the example of International Paper. The work consists of three chapters. The first chapter deals with the idea of corporate social responsibility in the business management process. In the second chapter, models and tools of corporate social responsibility are characterized. The second chapter presents the case study of International Paper as a corporation implementing the CSR strategy. The work was based on literature analysis and Internet resources. In the research part the methods of analysis of organization’s documentation, intelligence and observation were used.
dc.abstract.plpl
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu staje się coraz ważniejszym elementem strategii kształtowania relacji organizacji otoczeniem. Celem poniższej pracy dyplomowej jest przeprowadzenie analizy realizacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w kontekście budowania relacji z interesariuszami na przykładzie International Paper. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy idei społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie zarządzania przedsiębiorstwami. W rozdziale drugim scharakteryzowano modele i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozdział drugi prezentuje studium przypadku International Paper jako korporacji realizującej strategię CSR. Praca powstała w oparciu o analizę literatury oraz zasoby internetowe Część badawcza została opracowana z wykorzystaniem metody analizy dokumentacji organizacji, wywiadu oraz obserwacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Jagła, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:07:22Z
dc.date.available
2020-07-27T23:07:22Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-131699-231429
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234313
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
corporate social responsibility – strategy – business environment
dc.subject.plpl
społeczna odpowiedzialność biznesu – strategia – otoczenie przedsiębiorstwa
dc.titlepl
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia kształtowania relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem na przykładzie International Paper.
dc.title.alternativepl
Corporate social responsibility as a strategy for building the business’s relationship with the environment on the example of International Paper.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Zator
2
Budzyn
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gora Siewierska
1
Krakow
1
Mielec
1
Stargard
1

No access

No Thumbnail Available