Problem bezrobocia na lokalnym rynku pracy-studium przypadku na przykładzie gminy Brzyska i powiatu jasielskiego w latach 2006-2011.

master
dc.abstract.enThe master's thesis presents the issue of unemployment in the borough of Brzyska and Jasło's district in 2006 – 2011. The aim of the thesis is to analyze the reasons, consequances and methods of combating this phenomenon on the local labour market. Also, the initial hypothesis that: in 2006 – 2011 the level of unemployment in Jasło's district was growing because of the deficiency in creating jobs in this area, is proven. Moreover, the issue of structure of unemployment is described, taking into consideration the following criteria: education, age, seniority and time needed for getting a job. In addition, the profile of a person who is the most endangered by the unemployment is created. In adding, implements and services offerred by job centre in Jasło are presented.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono zagadnienie bezrobocia na przykładzie gminy Brzyska oraz powiatu jasielskiego w latach 2006 – 2011. Celem pracy jest dokonanie szczegółowej analizy przyczyn, skutków i sposobów zwalczania tego zjawiska na lokalnym rynku pracy oraz uzyskanie odpowiedzi na postawioną hipotezę: w latach 2006-2011 poziom bezrobocia w powiecie jasielskim wzrastał z powodu braku tworzenia nowych miejsc pracy w tym regionie. Dokonano charakterystyki struktury bezrobocia, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wykształcenie, wiek, czas oczekiwania na pracę oraz staż pracy. Ponadto, stworzono profil osoby najbardziej zagrożonej bezrobociem. Dokładnie przyjrzano się instrumentom i usługom oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, których celem jest niwelowanie tego problemu społecznego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.authorWarchoł, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZąbkowicz, Anna - 132880 pl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T07:52:20Z
dc.date.available2020-07-24T07:52:20Z
dc.date.submitted2012-07-05pl
dc.fieldofstudyekonomia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-66487-81673pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179963
dc.languagepolpl
dc.subject.enJasło's district, labour market, the borough of Brzyska, unemployment.pl
dc.subject.plbezrobocie, gmina Brzyska, rynek pracy, powiat jasielskipl
dc.titleProblem bezrobocia na lokalnym rynku pracy-studium przypadku na przykładzie gminy Brzyska i powiatu jasielskiego w latach 2006-2011.pl
dc.title.alternativeThe problem of unemployment on local labour market – case study in the borough of Brzyska and Jasło's district in 2006 – 2011.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis presents the issue of unemployment in the borough of Brzyska and Jasło's district in 2006 – 2011. The aim of the thesis is to analyze the reasons, consequances and methods of combating this phenomenon on the local labour market. Also, the initial hypothesis that: in 2006 – 2011 the level of unemployment in Jasło's district was growing because of the deficiency in creating jobs in this area, is proven. Moreover, the issue of structure of unemployment is described, taking into consideration the following criteria: education, age, seniority and time needed for getting a job. In addition, the profile of a person who is the most endangered by the unemployment is created. In adding, implements and services offerred by job centre in Jasło are presented.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono zagadnienie bezrobocia na przykładzie gminy Brzyska oraz powiatu jasielskiego w latach 2006 – 2011. Celem pracy jest dokonanie szczegółowej analizy przyczyn, skutków i sposobów zwalczania tego zjawiska na lokalnym rynku pracy oraz uzyskanie odpowiedzi na postawioną hipotezę: w latach 2006-2011 poziom bezrobocia w powiecie jasielskim wzrastał z powodu braku tworzenia nowych miejsc pracy w tym regionie. Dokonano charakterystyki struktury bezrobocia, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wykształcenie, wiek, czas oczekiwania na pracę oraz staż pracy. Ponadto, stworzono profil osoby najbardziej zagrożonej bezrobociem. Dokładnie przyjrzano się instrumentom i usługom oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, których celem jest niwelowanie tego problemu społecznego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.authorpl
Warchoł, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ząbkowicz, Anna - 132880
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.date.accessioned
2020-07-24T07:52:20Z
dc.date.available
2020-07-24T07:52:20Z
dc.date.submittedpl
2012-07-05
dc.fieldofstudypl
ekonomia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-66487-81673
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179963
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Jasło's district, labour market, the borough of Brzyska, unemployment.
dc.subject.plpl
bezrobocie, gmina Brzyska, rynek pracy, powiat jasielski
dc.titlepl
Problem bezrobocia na lokalnym rynku pracy-studium przypadku na przykładzie gminy Brzyska i powiatu jasielskiego w latach 2006-2011.
dc.title.alternativepl
The problem of unemployment on local labour market – case study in the borough of Brzyska and Jasło's district in 2006 – 2011.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Dukla
1
Gdynia
1
Limanowa
1
Lodz
1
Nienaszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available