Opieka nad pacjentką z zagrażającym porodem przedwczesnym z powodu niewydolności cieśniowo - szyjkowej.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Cervical insufficiency is identified as the cause of 15% of preterm births. It affects about 1% of pregnant women. It is defined as painless dilation of the cervix in the II and early III trimester of pregnancy. Its etiology is multifactorial. Thanks to continuous progress in the diagnosis of cervical insufficiency, identification of risk factors, collection of obstetric history and the use of ultrasound techniques, it is possible to identify patients in the at-risk group and cover them with specialist care. By choosing the right treatment method, the risk of preterm birth is significantly reduced in patients affected by cervical insufficiency. Aim: The aim of the study was to analyze the case of a patient with a threatened premature birth caused by carotid insufficiency and to develop nursing and obstetric diagnoses and a plan of obstetric care for the time of hospitalization. Materials and methods: The paper uses the method of an individual case study in which a pregnant patient during hospitalization was examined. The techniques used in the work were: interview, participant observation, measurements of basic vital signs and analysis of medical records. Summary: The greatest threat to a patient with cervical insufficiency is miscarriage or preterm birth. Isolating patients at risk of cervical insufficiency, diagnosis and implementation of appropriate treatment is crucial and allows you to maintain pregnancy. Patients affected by this disease face enormous stress and anxiety about their own and their child's health. Conclusions: In the examined patient, thanks to the planned and implemented interventions, the above-mentioned complications did not occur, and the live pregnancy was maintained. The role of midwives turned out to be important, as they supported the patient emotionally and helped her in all daily activities during the bed regime.pl
dc.abstract.plWstęp: Niewydolność cieśniowo – szyjkowa jest identyfikowana jako przyczyna 15% porodów przedwczesnych. Dotyka ona około 1% ciężarnych. Definiowana jest jako bezbolesne rozwieranie się szyjki macicy w II i wczesnym III trymestrze ciąży. Jej etiologia jest wieloczynnikowa. Dzięki ciągłemu postępowi w diagnostyce niewydolności cieśniowo – szyjkowej, zidentyfikowaniu czynników ryzyka, zebraniu wywiadu położniczego i zastosowaniu technik ultrasonografii, można wskazać pacjentki znajdujące się w zagrożonej grupie i objąć je specjalistyczną opieką. Poprzez dobór właściwej metody leczenia, u pacjentek dotkniętych niewydolnością cieśniowo – szyjkową ryzyko porodu przedwczesnego znacząco się zmniejsza. Cel pracy: Celem pracy była analiza przypadku pacjentki z zagrażającym porodem przedwczesnym spowodowanym niewydolnością cieśniowo – szyjową oraz opracowanie diagnoz pielęgniarsko – położniczych i planu opieki położniczej na czas hospitalizacji. Materiały i metody: W pracy została użyta metoda studium indywidualnego przypadku, w którym badaną była ciężarna pacjentka w tracie hospitalizacji. Technikami zastosowanymi w pracy były: wywiad, obserwacja uczestnicząca, wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych oraz analiza dokumentacji medycznej. Podsumowanie: Największym zagrożeniem dla pacjentki z niewydolnością cieśniowo – szyjkową jest poronienie lub wystąpienie porodu przedwczesnego. Wyodrębnienie pacjentek zagrożonych niewydolnością cieśniowo – szyjkową, diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia jest kluczowe i pozwala utrzymać ciążę. Pacjentki dotknięte tym schorzeniem mierzą się z ogromnym stresem i niepokojem o zdrowie swoje i dziecka. Wnioski: U badanej pacjentki, dzięki zaplanowanym i wdrożonym interwencjom, nie doszło do wyżej wymienionych powikłań, a żywa ciąża została utrzymana. Istotna okazała się rola położnych, które wspierały pacjentkę emocjonalnie oraz pomagały jej we wszystkich codziennych czynnościach podczas reżimu łóżkowego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.contributor.authorKwatera, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMatuszyk, Dorota - 130901 pl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2023-07-04T21:37:51Z
dc.date.available2023-07-04T21:37:51Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-166487-289955pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313946
dc.languagepolpl
dc.subject.enpregnancy, cervical insufficiency, threatening preterm birthpl
dc.subject.plciąża, niewydolność cieśniowo – szyjkowa, zagrażający poród przedwczesnypl
dc.titleOpieka nad pacjentką z zagrażającym porodem przedwczesnym z powodu niewydolności cieśniowo - szyjkowej.pl
dc.title.alternativeCare of patient with threatened preterm birth due to cervical insufficiency.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Cervical insufficiency is identified as the cause of 15% of preterm births. It affects about 1% of pregnant women. It is defined as painless dilation of the cervix in the II and early III trimester of pregnancy. Its etiology is multifactorial. Thanks to continuous progress in the diagnosis of cervical insufficiency, identification of risk factors, collection of obstetric history and the use of ultrasound techniques, it is possible to identify patients in the at-risk group and cover them with specialist care. By choosing the right treatment method, the risk of preterm birth is significantly reduced in patients affected by cervical insufficiency. Aim: The aim of the study was to analyze the case of a patient with a threatened premature birth caused by carotid insufficiency and to develop nursing and obstetric diagnoses and a plan of obstetric care for the time of hospitalization. Materials and methods: The paper uses the method of an individual case study in which a pregnant patient during hospitalization was examined. The techniques used in the work were: interview, participant observation, measurements of basic vital signs and analysis of medical records. Summary: The greatest threat to a patient with cervical insufficiency is miscarriage or preterm birth. Isolating patients at risk of cervical insufficiency, diagnosis and implementation of appropriate treatment is crucial and allows you to maintain pregnancy. Patients affected by this disease face enormous stress and anxiety about their own and their child's health. Conclusions: In the examined patient, thanks to the planned and implemented interventions, the above-mentioned complications did not occur, and the live pregnancy was maintained. The role of midwives turned out to be important, as they supported the patient emotionally and helped her in all daily activities during the bed regime.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Niewydolność cieśniowo – szyjkowa jest identyfikowana jako przyczyna 15% porodów przedwczesnych. Dotyka ona około 1% ciężarnych. Definiowana jest jako bezbolesne rozwieranie się szyjki macicy w II i wczesnym III trymestrze ciąży. Jej etiologia jest wieloczynnikowa. Dzięki ciągłemu postępowi w diagnostyce niewydolności cieśniowo – szyjkowej, zidentyfikowaniu czynników ryzyka, zebraniu wywiadu położniczego i zastosowaniu technik ultrasonografii, można wskazać pacjentki znajdujące się w zagrożonej grupie i objąć je specjalistyczną opieką. Poprzez dobór właściwej metody leczenia, u pacjentek dotkniętych niewydolnością cieśniowo – szyjkową ryzyko porodu przedwczesnego znacząco się zmniejsza. Cel pracy: Celem pracy była analiza przypadku pacjentki z zagrażającym porodem przedwczesnym spowodowanym niewydolnością cieśniowo – szyjową oraz opracowanie diagnoz pielęgniarsko – położniczych i planu opieki położniczej na czas hospitalizacji. Materiały i metody: W pracy została użyta metoda studium indywidualnego przypadku, w którym badaną była ciężarna pacjentka w tracie hospitalizacji. Technikami zastosowanymi w pracy były: wywiad, obserwacja uczestnicząca, wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych oraz analiza dokumentacji medycznej. Podsumowanie: Największym zagrożeniem dla pacjentki z niewydolnością cieśniowo – szyjkową jest poronienie lub wystąpienie porodu przedwczesnego. Wyodrębnienie pacjentek zagrożonych niewydolnością cieśniowo – szyjkową, diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia jest kluczowe i pozwala utrzymać ciążę. Pacjentki dotknięte tym schorzeniem mierzą się z ogromnym stresem i niepokojem o zdrowie swoje i dziecka. Wnioski: U badanej pacjentki, dzięki zaplanowanym i wdrożonym interwencjom, nie doszło do wyżej wymienionych powikłań, a żywa ciąża została utrzymana. Istotna okazała się rola położnych, które wspierały pacjentkę emocjonalnie oraz pomagały jej we wszystkich codziennych czynnościach podczas reżimu łóżkowego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.contributor.authorpl
Kwatera, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Matuszyk, Dorota - 130901
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2023-07-04T21:37:51Z
dc.date.available
2023-07-04T21:37:51Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-166487-289955
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313946
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pregnancy, cervical insufficiency, threatening preterm birth
dc.subject.plpl
ciąża, niewydolność cieśniowo – szyjkowa, zagrażający poród przedwczesny
dc.titlepl
Opieka nad pacjentką z zagrażającym porodem przedwczesnym z powodu niewydolności cieśniowo - szyjkowej.
dc.title.alternativepl
Care of patient with threatened preterm birth due to cervical insufficiency.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Rzeszów
3
Sosnowiec
2
Boardman
1
Casablanca
1
Krakow
1
Lublin
1
Masłów
1
Radom
1
Rogowo
1

No access

No Thumbnail Available