Polska piłka nożna klubowa na łamach „Przeglądu Sportowego” w latach 1945-1956

master
dc.abstract.en"Przegląd Sportowy" is currently the most important Polish sports journal. This journal was established in 1921 and very quickly became one of the most important sports titles in Poland. "Przegląd Sportowy" was reactivated in July 1945 in Łódź and quickly gained popularity again. The changes that took place in Poland in 1945-1956 affected all aspects of political, economic and social life. They concerned both press titles, which gradually came under strict control of the authorities, and sport, which until 1949 was fully subordinated to the communist authorities. It was also felt by "Przegląd Sportowy", which from 1949 was openly controlled by state authorities. In 1950, the first post-war editor-in-chief of this title, Tadeusz Maliszewski, was released. In 1951, this position was received by Edward Strzelecki, who was in favor of the communist authorities. On the one hand, he strictly cared for the clearly favorable communist profile of the title, on the other hand, he contributed to the development of Przegląd Sportowy, which once again became the most important Polish press magazine.While writing this work, I would like to reflect on the importance of Polish club football in "Przegląd Sportowy". Another important issue is the evolution of the published content (both in terms of content and propaganda). I would also like to assess the degree of credibility of the content of "Przegląd Sportowy" in the years 1945-1956 and answer the question to what extent it is possible to reconstruct the reality of football in those years on its basis.In the first chapter of the work I will present a short history of the Polish sports press and the "Przegląd Sportowy" itself. In the second chapter, I will present the process of rebuilding Polish sport after World War II, its organizational and political changes. I also presented the most important results of Polish sportsmen during this period. In the third and fourth chapter of the work, I will present an attempt to analyze the image of Polish club football in the years 1945-1956 in "Przegląd Sportowy". It was conducted in terms of the way it presents the process of rebuilding Polish football, national games, regional games, foreign contacts of Polish teams, and friendly matches. I also undertook an analysis of the content of Przegląd Sportowy in terms of political and propaganda information contained therein.pl
dc.abstract.pl„Przegląd Sportowy” jest obecnie najważniejszym polskim dziennikiem sportowym. Czasopismo to powstało w 1921 roku i bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych tytułów sportowych w Polsce. „Przegląd Sportowy” został reaktywowany w lipcu 1945 roku w Łodzi i szybko zdobył na nowo popularność. Przemiany , jakie dokonały się w Polsce w latach 1945-1956 dotknęły jednak wszystkich aspektów w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Dotyczyły one zarówno tytułów prasowych, które stopniowo przechodziły pod ścisłą kontrolę władz, jak i sportu, który do 1949 roku został w całości podporządkowany władzom komunistycznym. Odczuł je również „Przegląd Sportowy”, który od 1949 roku był wręcz jawnie kontrolowany przez organy państwowe. W 1950 roku zwolniony został pierwszy powojenny redaktor naczelny tego tytułu, Tadeusz Maliszewski. W 1951 roku to stanowisko otrzymał przychylny władzom komunistycznym Edward Strzelecki. Z jednej strony ściśle dbał on o jednoznacznie przychylny komunistom profil tytułu, z drugiej strony jednak przyczynił się do rozwoju „Przeglądu Sportowego”, który ponownie stał się najważniejszym polskim czasopismem prasowym. Pisząc tę pracę, chciałbym zastanowić się nad wagą polskiej klubowej piłki nożnej w „Przeglądzie Sportowym”. Istotna jest również kwestia ewolucji publikowanych treści (zarówno merytorycznie, jak i propagandowo). Chciałbym też ocenić stopień wiarygodności zawartości „Przeglądu Sportowego” w latach 1945-1956 oraz odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia można na jej podstawie zrekonstruować piłkarską rzeczywistość w tych latach. W pierwszym rozdziale pracy przedstawię krótką historię polskiej prasy sportowej, oraz samego „Przeglądu Sportowego”. W rozdziale drugim przedstawię proces odbudowy polskiego sportu po II wojnie światowej, jego przemiany organizacyjne i polityczne. Zaprezentowałem też najważniejsze wyniki polskich sportowców w tym okresie. W trzecim i czwartym rozdziale pracy natomiast przedstawię próbę analizy obrazu polskiej piłki nożnej klubowej w latach 1945-1956 w „Przeglądzie Sportowym”. Została ona przeprowadzona pod kątem sposobu przedstawienia w nim procesu odbudowy polskiej piłki nożnej, rozgrywek ogólnopolskich, rozgrywek regionalnych, kontaktów zagranicznych polskich drużyn, meczów towarzyskich. Podjąłem się również analizy treści „Przeglądu Sportowego” pod kątem informacji politycznych i propagandowych, jakie w nich zawierano.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.authorBiernat, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.contributor.reviewerZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.date.accessioned2022-09-06T21:32:55Z
dc.date.available2022-09-06T21:32:55Z
dc.date.submitted2021-07-05pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-151668-225040pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298906
dc.languagepolpl
dc.subject.enFootball, Press, Media, Polish People's Republic, Propaganda, "Przegląd Sportowy", Stalinism, Sports clubs, Journalismpl
dc.subject.plPiłka Nożna, Prasa, Media, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Propaganda, "Przegląd Sportowy", Stalinizm, Kluby sportowe, Dziennikarstwopl
dc.titlePolska piłka nożna klubowa na łamach „Przeglądu Sportowego” w latach 1945-1956pl
dc.title.alternativePolish club football in "Przegląd Sportowy" between 1945 and 1956pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
"Przegląd Sportowy" is currently the most important Polish sports journal. This journal was established in 1921 and very quickly became one of the most important sports titles in Poland. "Przegląd Sportowy" was reactivated in July 1945 in Łódź and quickly gained popularity again. The changes that took place in Poland in 1945-1956 affected all aspects of political, economic and social life. They concerned both press titles, which gradually came under strict control of the authorities, and sport, which until 1949 was fully subordinated to the communist authorities. It was also felt by "Przegląd Sportowy", which from 1949 was openly controlled by state authorities. In 1950, the first post-war editor-in-chief of this title, Tadeusz Maliszewski, was released. In 1951, this position was received by Edward Strzelecki, who was in favor of the communist authorities. On the one hand, he strictly cared for the clearly favorable communist profile of the title, on the other hand, he contributed to the development of Przegląd Sportowy, which once again became the most important Polish press magazine.While writing this work, I would like to reflect on the importance of Polish club football in "Przegląd Sportowy". Another important issue is the evolution of the published content (both in terms of content and propaganda). I would also like to assess the degree of credibility of the content of "Przegląd Sportowy" in the years 1945-1956 and answer the question to what extent it is possible to reconstruct the reality of football in those years on its basis.In the first chapter of the work I will present a short history of the Polish sports press and the "Przegląd Sportowy" itself. In the second chapter, I will present the process of rebuilding Polish sport after World War II, its organizational and political changes. I also presented the most important results of Polish sportsmen during this period. In the third and fourth chapter of the work, I will present an attempt to analyze the image of Polish club football in the years 1945-1956 in "Przegląd Sportowy". It was conducted in terms of the way it presents the process of rebuilding Polish football, national games, regional games, foreign contacts of Polish teams, and friendly matches. I also undertook an analysis of the content of Przegląd Sportowy in terms of political and propaganda information contained therein.
dc.abstract.plpl
„Przegląd Sportowy” jest obecnie najważniejszym polskim dziennikiem sportowym. Czasopismo to powstało w 1921 roku i bardzo szybko stał się jednym z najważniejszych tytułów sportowych w Polsce. „Przegląd Sportowy” został reaktywowany w lipcu 1945 roku w Łodzi i szybko zdobył na nowo popularność. Przemiany , jakie dokonały się w Polsce w latach 1945-1956 dotknęły jednak wszystkich aspektów w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Dotyczyły one zarówno tytułów prasowych, które stopniowo przechodziły pod ścisłą kontrolę władz, jak i sportu, który do 1949 roku został w całości podporządkowany władzom komunistycznym. Odczuł je również „Przegląd Sportowy”, który od 1949 roku był wręcz jawnie kontrolowany przez organy państwowe. W 1950 roku zwolniony został pierwszy powojenny redaktor naczelny tego tytułu, Tadeusz Maliszewski. W 1951 roku to stanowisko otrzymał przychylny władzom komunistycznym Edward Strzelecki. Z jednej strony ściśle dbał on o jednoznacznie przychylny komunistom profil tytułu, z drugiej strony jednak przyczynił się do rozwoju „Przeglądu Sportowego”, który ponownie stał się najważniejszym polskim czasopismem prasowym. Pisząc tę pracę, chciałbym zastanowić się nad wagą polskiej klubowej piłki nożnej w „Przeglądzie Sportowym”. Istotna jest również kwestia ewolucji publikowanych treści (zarówno merytorycznie, jak i propagandowo). Chciałbym też ocenić stopień wiarygodności zawartości „Przeglądu Sportowego” w latach 1945-1956 oraz odpowiedzieć na pytanie, do jakiego stopnia można na jej podstawie zrekonstruować piłkarską rzeczywistość w tych latach. W pierwszym rozdziale pracy przedstawię krótką historię polskiej prasy sportowej, oraz samego „Przeglądu Sportowego”. W rozdziale drugim przedstawię proces odbudowy polskiego sportu po II wojnie światowej, jego przemiany organizacyjne i polityczne. Zaprezentowałem też najważniejsze wyniki polskich sportowców w tym okresie. W trzecim i czwartym rozdziale pracy natomiast przedstawię próbę analizy obrazu polskiej piłki nożnej klubowej w latach 1945-1956 w „Przeglądzie Sportowym”. Została ona przeprowadzona pod kątem sposobu przedstawienia w nim procesu odbudowy polskiej piłki nożnej, rozgrywek ogólnopolskich, rozgrywek regionalnych, kontaktów zagranicznych polskich drużyn, meczów towarzyskich. Podjąłem się również analizy treści „Przeglądu Sportowego” pod kątem informacji politycznych i propagandowych, jakie w nich zawierano.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.authorpl
Biernat, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.contributor.reviewerpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.date.accessioned
2022-09-06T21:32:55Z
dc.date.available
2022-09-06T21:32:55Z
dc.date.submittedpl
2021-07-05
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-151668-225040
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298906
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Football, Press, Media, Polish People's Republic, Propaganda, "Przegląd Sportowy", Stalinism, Sports clubs, Journalism
dc.subject.plpl
Piłka Nożna, Prasa, Media, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Propaganda, "Przegląd Sportowy", Stalinizm, Kluby sportowe, Dziennikarstwo
dc.titlepl
Polska piłka nożna klubowa na łamach „Przeglądu Sportowego” w latach 1945-1956
dc.title.alternativepl
Polish club football in "Przegląd Sportowy" between 1945 and 1956
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available
Collections