Ocena poziomu aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

master
dc.abstract.enIntroduction: Physical activity is very important in the life of every human being.It has a positive effect on mental, physical and social health. It plays an important role in disease prevention, prevention and prophylaxis. Physical activity is one of the most important components of a healthy lifestyle.Aim of the study: The main purpose of the study was to assess the level of physical activity of students of the Jagiellonian University in the field of physiotherapy and to compare their attitudes for sports activities with a group of students studying at the AGH University of Science and Technology.Material and methods: A total of 105 students participated in the study.Group A were students of the Jagiellonian University (65 respondents aged 26.1 on average),group B consisted of 40 respondents from AGH, aged 25 on average). Both groups were tested with the use of a proprietary questionnaire assessing subjectively physical activity, attitude and motivation to undertake physical effort. The attitude to physical activity represented by physical therapists as a professional group was assessed. The survey was conducted in the period from 02.2021 to 09.2021, via Facebook's social media.Conclusions: The study did not show the expected differences between the two groupsA and B. The level of activity of physiotherapy students was unsatisfactory.Group A's awareness of taking up physical activity and its impact on health is high.pl
dc.abstract.plWstęp: Aktywność fizyczna jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne.Pełni istotną funkcję w zapobieganiu występowania chorób, prewencji i ich profilaktyce. Aktywność ruchowa jest jednym z najważniejszym elementów składowych prozdrowotnego stylu życia. Cel pracy: Głównym celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku fizjoterapia oraz porównanie ich nastawieniado aktywności sportowej z grupą studentów studiujących na Akademii Górniczo-Hutniczej. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział łącznie 105 studentów. Grupę A stanowili studenci UJ (65 respondentów w wieku średnio 26,1 lat), grupę B stanowiło 40 respondentów z AGH w wieku średnio 25 lat). Obydwie grupy zostały poddane badaniu z wykorzystaniem autorskiej ankiety oceniającej subiektywnie aktywność fizyczną , nastawienie i motywacjedo podejmowania wysiłku fizycznego. Ocenie został poddany stosunek do aktywności fizycznej jaki reprezentują fizjoterapeuci jako grupa zawodowa. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 02.2021 do 09.2021 roku, za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook. Wyniki: Prawie połowa wszystkich respondentów (48%) podejmowała aktywność fizyczną codziennie lub co drugi dzień. Średni trening wśród badanych trwał godzinę.Statystycznie istotnie różnice pomiędzy grupami A i B zaobserwowano w odniesieniudo motywacji respondentów do podejmowania aktywności ruchowej. Była to chęć nawiązania nowych znajomości (p= 0,008) oraz chęć redukowania nadmiernej masy ciała (p= 0,024).Wnioski: W pracy nie wykazano spodziewanych różnic pomiędzy dwiema grupami A i B. Poziom aktywności studentów fizjoterapii był niezadowalający. Świadomość grupy A na temat podejmowania aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie jest duża.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.authorWaszkiewicz, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBarłowska-Trybulec, Marta - 138582 pl
dc.contributor.reviewerLeja-Szpak, Anna - 130634 pl
dc.date.accessioned2022-01-21T01:14:58Z
dc.date.available2022-01-21T01:14:58Z
dc.date.submitted2021-09-29pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-152862-279391pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287325
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: physical activity, students, physical effort, physiotherapy.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: aktywność fizyczna, studenci, wysiłek fizyczny, fizjoterapia.pl
dc.titleOcena poziomu aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowiepl
dc.title.alternativeAssessment of the level of physical activity of students of the Jagiellonian University Collegium Medicum and the AGH University of Science and Technology in Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Physical activity is very important in the life of every human being.It has a positive effect on mental, physical and social health. It plays an important role in disease prevention, prevention and prophylaxis. Physical activity is one of the most important components of a healthy lifestyle.Aim of the study: The main purpose of the study was to assess the level of physical activity of students of the Jagiellonian University in the field of physiotherapy and to compare their attitudes for sports activities with a group of students studying at the AGH University of Science and Technology.Material and methods: A total of 105 students participated in the study.Group A were students of the Jagiellonian University (65 respondents aged 26.1 on average),group B consisted of 40 respondents from AGH, aged 25 on average). Both groups were tested with the use of a proprietary questionnaire assessing subjectively physical activity, attitude and motivation to undertake physical effort. The attitude to physical activity represented by physical therapists as a professional group was assessed. The survey was conducted in the period from 02.2021 to 09.2021, via Facebook's social media.Conclusions: The study did not show the expected differences between the two groupsA and B. The level of activity of physiotherapy students was unsatisfactory.Group A's awareness of taking up physical activity and its impact on health is high.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Aktywność fizyczna jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne.Pełni istotną funkcję w zapobieganiu występowania chorób, prewencji i ich profilaktyce. Aktywność ruchowa jest jednym z najważniejszym elementów składowych prozdrowotnego stylu życia. Cel pracy: Głównym celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku fizjoterapia oraz porównanie ich nastawieniado aktywności sportowej z grupą studentów studiujących na Akademii Górniczo-Hutniczej. Materiał i metody: W badaniu wzięło udział łącznie 105 studentów. Grupę A stanowili studenci UJ (65 respondentów w wieku średnio 26,1 lat), grupę B stanowiło 40 respondentów z AGH w wieku średnio 25 lat). Obydwie grupy zostały poddane badaniu z wykorzystaniem autorskiej ankiety oceniającej subiektywnie aktywność fizyczną , nastawienie i motywacjedo podejmowania wysiłku fizycznego. Ocenie został poddany stosunek do aktywności fizycznej jaki reprezentują fizjoterapeuci jako grupa zawodowa. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 02.2021 do 09.2021 roku, za pośrednictwem mediów społecznościowych Facebook. Wyniki: Prawie połowa wszystkich respondentów (48%) podejmowała aktywność fizyczną codziennie lub co drugi dzień. Średni trening wśród badanych trwał godzinę.Statystycznie istotnie różnice pomiędzy grupami A i B zaobserwowano w odniesieniudo motywacji respondentów do podejmowania aktywności ruchowej. Była to chęć nawiązania nowych znajomości (p= 0,008) oraz chęć redukowania nadmiernej masy ciała (p= 0,024).Wnioski: W pracy nie wykazano spodziewanych różnic pomiędzy dwiema grupami A i B. Poziom aktywności studentów fizjoterapii był niezadowalający. Świadomość grupy A na temat podejmowania aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie jest duża.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.authorpl
Waszkiewicz, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Barłowska-Trybulec, Marta - 138582
dc.contributor.reviewerpl
Leja-Szpak, Anna - 130634
dc.date.accessioned
2022-01-21T01:14:58Z
dc.date.available
2022-01-21T01:14:58Z
dc.date.submittedpl
2021-09-29
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-152862-279391
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287325
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: physical activity, students, physical effort, physiotherapy.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, studenci, wysiłek fizyczny, fizjoterapia.
dc.titlepl
Ocena poziomu aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
dc.title.alternativepl
Assessment of the level of physical activity of students of the Jagiellonian University Collegium Medicum and the AGH University of Science and Technology in Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Krakow
5
Sandomierz
3
Warsaw
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Gać
2
Olkusz
2
Wroclaw
2
Biała Podlaska
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available
Collections