Internetowy system wyszukiwania połączeń komunikacyjnych

master
dc.abstract.enThis thesis consists of three parts: database update program, website and elaboration. Designed applications use the Microsoft.NET technologies to solve the shortest path problem and create a functional website. The paper formulates the shortest path problem and shows its solution. There are also shown the most important of used technologies and programming techniques such as WPF, XAML, multithreading, ADO.NET, Silverlight, WCF. The paper also demonstrates the project implementation, presents used libraries and environments, database structure, functional description and a description of programs' classes and methods.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca magisterska składa się z trzech części: programu aktualizującego bazę danych, serwisu internetowego oraz opracowania. Stworzone aplikacje wykorzystują technologie z rodziny Microsoft .NET do rozwiązania problemu wyszukania najkrótszej ścieżki w grafie i stworzenia funkcjonalnego serwisu internetowego. W opracowaniu sformułowano problem wyszukania najkrótszej ścieżki w grafie i przedstawiono sposób jego rozwiązania. Zaprezentowano również najważniejsze z wykorzystanych technologii oraz technik programowania m.in. WPF, XAML, wielowątkowość, ADO.NET, Silverlight, WCF. W dokumencie przedstawiono również sposób realizacji projektu, prezentując wykorzystane biblioteki i środowiska, strukturę bazy danych, opis funkcjonalny oraz opis klas i metod wchodzących w skład programów.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.contributor.advisorCiecholewski, Marcin - 162578 pl
dc.contributor.authorPal, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerBielecki, Andrzej - 127319 pl
dc.contributor.reviewerCiecholewski, Marcin - 162578 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:35:38Z
dc.date.available2020-07-21T23:35:38Z
dc.date.submitted2011-11-17pl
dc.fieldofstudyinformatyka stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-62962-35208pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176502
dc.subject.enThe shortest path problem, Silverlight, WPF, XAMLpl
dc.subject.otherProblem najkrótszych ścieżek, Silverlight, WPF, XAMLpl
dc.titleInternetowy system wyszukiwania połączeń komunikacyjnychpl
dc.title.alternativeInternet search system for public transport connectionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis consists of three parts: database update program, website and elaboration. Designed applications use the Microsoft.NET technologies to solve the shortest path problem and create a functional website. The paper formulates the shortest path problem and shows its solution. There are also shown the most important of used technologies and programming techniques such as WPF, XAML, multithreading, ADO.NET, Silverlight, WCF. The paper also demonstrates the project implementation, presents used libraries and environments, database structure, functional description and a description of programs' classes and methods.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca magisterska składa się z trzech części: programu aktualizującego bazę danych, serwisu internetowego oraz opracowania. Stworzone aplikacje wykorzystują technologie z rodziny Microsoft .NET do rozwiązania problemu wyszukania najkrótszej ścieżki w grafie i stworzenia funkcjonalnego serwisu internetowego. W opracowaniu sformułowano problem wyszukania najkrótszej ścieżki w grafie i przedstawiono sposób jego rozwiązania. Zaprezentowano również najważniejsze z wykorzystanych technologii oraz technik programowania m.in. WPF, XAML, wielowątkowość, ADO.NET, Silverlight, WCF. W dokumencie przedstawiono również sposób realizacji projektu, prezentując wykorzystane biblioteki i środowiska, strukturę bazy danych, opis funkcjonalny oraz opis klas i metod wchodzących w skład programów.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.contributor.advisorpl
Ciecholewski, Marcin - 162578
dc.contributor.authorpl
Pal, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Bielecki, Andrzej - 127319
dc.contributor.reviewerpl
Ciecholewski, Marcin - 162578
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:35:38Z
dc.date.available
2020-07-21T23:35:38Z
dc.date.submittedpl
2011-11-17
dc.fieldofstudypl
informatyka stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-62962-35208
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176502
dc.subject.enpl
The shortest path problem, Silverlight, WPF, XAML
dc.subject.otherpl
Problem najkrótszych ścieżek, Silverlight, WPF, XAML
dc.titlepl
Internetowy system wyszukiwania połączeń komunikacyjnych
dc.title.alternativepl
Internet search system for public transport connections
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Lodz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available