Prognoza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na lata 2020 i 2030

master
dc.abstract.enThe main aim of this thesis is to examine the influence of changes in the demographic structure and the size of the population in Poland on the National Health Fund expenses spent on the provision of such health resort. During writing this thesis, there were used mainly two methods: forecast and analysis. In 2012, the biggest expenses for spa treatment was observed for age groups 50-79. By 2020, the women's treatment expenses will increase by approximately 10%, and by 2030 about 11%, while among men by 2020 expenses will increase by 17%, and by 2030 about 28%. Forecast in population points to an aging population, and the forecast of expenditure shows that the highest costs for health resort in 2020 and 2030 will be incurred for the elderly.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest zbadanie wpływu zmian struktury demograficznej oraz wielkości populacji w Polsce na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczane na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Podczas pisania pracy posłużono się przede wszystkim dwiema metodami: prognoza i analiza. W 2012 roku największe wydatki na leczenie uzdrowiskowe odnotowano dla grup wiekowych 50-79. Do roku 2020 wydatki na leczenie kobiet wzrosną o około 10%, a do 2030 roku o 11%, natomiast wśród mężczyzn do 2020 roku nastąpi wzrost wydatków o 17%, a do 2030 roku o 28%. Prognoza liczby ludności wskazuje na starzenie się społeczeństwa, a prognoza wydatków pokazuje, iż największe koszty na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2020 oraz 2030 zostaną poniesione na osoby starsze.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKocot, Ewa - 130194 pl
dc.contributor.authorWiniarska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKocot, Ewa - 130194 pl
dc.contributor.reviewerSurówka, Krzysztof - 133544 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T21:31:58Z
dc.date.available2020-07-24T21:31:58Z
dc.date.submitted2013-10-21pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-83170-96824pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192642
dc.languagepolpl
dc.subject.enspa treatment, financing, NHF, forecast, expensespl
dc.subject.plleczenie uzdrowiskowe, finansowanie, NFZ, prognoza ,wydatkipl
dc.titlePrognoza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na lata 2020 i 2030pl
dc.title.alternativeForecast of National Health Fund expenses to provide spa treatment for the years 2020 and 2030.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this thesis is to examine the influence of changes in the demographic structure and the size of the population in Poland on the National Health Fund expenses spent on the provision of such health resort. During writing this thesis, there were used mainly two methods: forecast and analysis. In 2012, the biggest expenses for spa treatment was observed for age groups 50-79. By 2020, the women's treatment expenses will increase by approximately 10%, and by 2030 about 11%, while among men by 2020 expenses will increase by 17%, and by 2030 about 28%. Forecast in population points to an aging population, and the forecast of expenditure shows that the highest costs for health resort in 2020 and 2030 will be incurred for the elderly.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest zbadanie wpływu zmian struktury demograficznej oraz wielkości populacji w Polsce na wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczane na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Podczas pisania pracy posłużono się przede wszystkim dwiema metodami: prognoza i analiza. W 2012 roku największe wydatki na leczenie uzdrowiskowe odnotowano dla grup wiekowych 50-79. Do roku 2020 wydatki na leczenie kobiet wzrosną o około 10%, a do 2030 roku o 11%, natomiast wśród mężczyzn do 2020 roku nastąpi wzrost wydatków o 17%, a do 2030 roku o 28%. Prognoza liczby ludności wskazuje na starzenie się społeczeństwa, a prognoza wydatków pokazuje, iż największe koszty na lecznictwo uzdrowiskowe w latach 2020 oraz 2030 zostaną poniesione na osoby starsze.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kocot, Ewa - 130194
dc.contributor.authorpl
Winiarska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kocot, Ewa - 130194
dc.contributor.reviewerpl
Surówka, Krzysztof - 133544
dc.date.accessioned
2020-07-24T21:31:58Z
dc.date.available
2020-07-24T21:31:58Z
dc.date.submittedpl
2013-10-21
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-83170-96824
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/192642
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
spa treatment, financing, NHF, forecast, expenses
dc.subject.plpl
leczenie uzdrowiskowe, finansowanie, NFZ, prognoza ,wydatki
dc.titlepl
Prognoza wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na lata 2020 i 2030
dc.title.alternativepl
Forecast of National Health Fund expenses to provide spa treatment for the years 2020 and 2030.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available