Chronotyp oraz behawioralne systemy aktywacji i hamowania a skłonności do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.

master
dc.abstract.enThe purpose of this dissertation was to examine the associations between Morningness/Eveningness and such factors as the behavioral approach and inhibition system, the tendency to seek for sensations and excitations and also the propensity to use psychoactive substances.The data represent measures from an online study examining the above-mentioned features in 204 young people (21-30 years). The primary measures used for this study include the Morningness/Eveningness scale (Oginska, 2012), the Sensation Seeking scale (Zuckermann, 1978), the BIS/BAS questionnaire (Carver,White, 1994) and author's own substance use survey.Multiple analysis showed that there was a significant interaction between morningness/eveningness and substance use or reward responsiveness. The analysis also pointed out to some relationships, which have not been covered by the dissertation’s thesis, such as sleep problem issues among the evening-oriented individuals.pl
dc.abstract.plCelem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie, jaka jest współzależność pomiędzy orientacją dobową a tendencją do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Sprawdzono także, jak takie czynniki jak poszukiwanie doznań oraz wrażliwość na sygnały kary i nagrody wpływają na tę współzależność. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetu. Wzięły w nim udział 204 osoby.W niniejszej pracy zostało postawionych siedem hipotez badawczych. Zakładały one istnienie różnic między osobami o orientacji porannej i wieczornej w kwestiach przyjmowania substancji psychoaktywnych, poszukiwania doznań i wrażliwości na sygnały nagrody i kary. Hipotezy zostały zweryfikowane przy pomocy takich narzędzi jak Kwestionariusz Chronotypu, Skala Poszukiwania Doznań, Skala BIS/BAS, a także własnej ankiety.Część z postawionych hipotez została potwierdzona (m.in. wykazano istotne różnice między osobami o orientacji porannej i wieczornej w kwestii sięgania po substancje psychoaktywne i wrażliwości na sygnały nagrody), niektórych nie udało się potwierdzić (m.in. nie wykazano istotnych różnic między osobami o odmiennej orientacji dobowej w kwestii poszukiwania doznań czy wrażliwośći na sygnały kary). Zauważono także kilka zależności, których hipotezy badawcze nie objęły (m.in. w kwestii problemów związanych ze snem u przedstawicieli poszczególnych grup). Wnioski, płynące z niniejszego badania w większości potwierdzają dotychczasowe doniesienia przedstawione w literaturze poświęconej tej tematyce. W dużej mierze także możliwe jest znalezienie wytłumaczenia w wypadku wyników, które stoją w opozycji do dotychczas zebranych danych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.authorSulik, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarek, Tadeusz - 102084 pl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:09:51Z
dc.date.available2020-07-24T12:09:51Z
dc.date.submitted2012-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-70790-80339pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183896
dc.languagepolpl
dc.subject.enchronotype addiction sensation seeking psychoactivepl
dc.subject.plchronotyp uzależnienie poszukiwanie doznań psychoaktywnepl
dc.titleChronotyp oraz behawioralne systemy aktywacji i hamowania a skłonności do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.pl
dc.title.alternativeChronotype, behavioral activation and inhibition systems, and the propensity to experiment with psychoactive substances.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this dissertation was to examine the associations between Morningness/Eveningness and such factors as the behavioral approach and inhibition system, the tendency to seek for sensations and excitations and also the propensity to use psychoactive substances.The data represent measures from an online study examining the above-mentioned features in 204 young people (21-30 years). The primary measures used for this study include the Morningness/Eveningness scale (Oginska, 2012), the Sensation Seeking scale (Zuckermann, 1978), the BIS/BAS questionnaire (Carver,White, 1994) and author's own substance use survey.Multiple analysis showed that there was a significant interaction between morningness/eveningness and substance use or reward responsiveness. The analysis also pointed out to some relationships, which have not been covered by the dissertation’s thesis, such as sleep problem issues among the evening-oriented individuals.
dc.abstract.plpl
Celem badań przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy była odpowiedź na pytanie, jaka jest współzależność pomiędzy orientacją dobową a tendencją do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Sprawdzono także, jak takie czynniki jak poszukiwanie doznań oraz wrażliwość na sygnały kary i nagrody wpływają na tę współzależność. Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem internetu. Wzięły w nim udział 204 osoby.W niniejszej pracy zostało postawionych siedem hipotez badawczych. Zakładały one istnienie różnic między osobami o orientacji porannej i wieczornej w kwestiach przyjmowania substancji psychoaktywnych, poszukiwania doznań i wrażliwości na sygnały nagrody i kary. Hipotezy zostały zweryfikowane przy pomocy takich narzędzi jak Kwestionariusz Chronotypu, Skala Poszukiwania Doznań, Skala BIS/BAS, a także własnej ankiety.Część z postawionych hipotez została potwierdzona (m.in. wykazano istotne różnice między osobami o orientacji porannej i wieczornej w kwestii sięgania po substancje psychoaktywne i wrażliwości na sygnały nagrody), niektórych nie udało się potwierdzić (m.in. nie wykazano istotnych różnic między osobami o odmiennej orientacji dobowej w kwestii poszukiwania doznań czy wrażliwośći na sygnały kary). Zauważono także kilka zależności, których hipotezy badawcze nie objęły (m.in. w kwestii problemów związanych ze snem u przedstawicieli poszczególnych grup). Wnioski, płynące z niniejszego badania w większości potwierdzają dotychczasowe doniesienia przedstawione w literaturze poświęconej tej tematyce. W dużej mierze także możliwe jest znalezienie wytłumaczenia w wypadku wyników, które stoją w opozycji do dotychczas zebranych danych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.authorpl
Sulik, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marek, Tadeusz - 102084
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:09:51Z
dc.date.available
2020-07-24T12:09:51Z
dc.date.submittedpl
2012-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-70790-80339
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183896
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
chronotype addiction sensation seeking psychoactive
dc.subject.plpl
chronotyp uzależnienie poszukiwanie doznań psychoaktywne
dc.titlepl
Chronotyp oraz behawioralne systemy aktywacji i hamowania a skłonności do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.
dc.title.alternativepl
Chronotype, behavioral activation and inhibition systems, and the propensity to experiment with psychoactive substances.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Olsztyn
4
Wroclaw
3
Krakow
2
Krasnik
2
Częstochowa
1
Dublin
1
Gdansk
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available