Instytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej : wyzwania i dylematy

2012
book section
article
dc.abstract.enEvaluation practice with varying degrees of durability, institutionalization and professional advancement still enjoys great popularity among researchers and reformers of Polish society. Within time, it gradually adapts to a language of analysis and strategy to support the overall quality of the Polish system of social assistance or social work. Its popularity, much sooner noticeable under Polish reform of the education system, is a consequence of the processes of democratization, marketization and rationalization of management systems, which took place in Poland in the nineties. It resulted in the emergence of EU funds and with them the ability to change the situation of disadvantaged groups and the functioning of public institutions. Such an open approach to the use of external support (mainly financial) was associated with the need to adapt our country to the EU requirements. The purpose of this paper is to discuss the basic assumptions of thinking in terms of evaluation in the context of social welfare and social work; as well as the analysis of the process of institutionalization in these contexts.pl
dc.abstract.plDziałalność ewaluacyjna o różnym stopniu trwałości, zinstytucjonalizowania i zaawansowania profesjonalnego nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród badaczy i reformatorów polskiego życia społecznego i wszystko wskazuje na to, że stopniowo wchodzi ona na trwałe w język analizy i strategii wspierania szeroko pojętej jakości polskiego systemu pomocy społecznej czy pracy socjalnej. Jej popularność, znacznie wcześniej zauważalna na gruncie reform polskiego systemu edukacji, jest konsekwencją procesów demokratyzacji, urynkowienia i racjonalizacji systemów zarządzania, jakie miały miejsce w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Wpłynęło na nią również pojawienie się funduszy unijnych a wraz z nimi możliwość zmiany sytuacji grup defaworyzowanych czy sposobu funkcjonowania instytucji publicznych. Takie otwarte podejście do korzystania z zewnętrznego wsparcia (głównie finansowego) związane było z koniecznością dostosowywania się naszego kraju do unijnych wymogów. Celem niniejszego opracowania jest omówienie podstawowych założeń myślenia w kategoriach ewaluacyjnych w kontekście pomocy społecznej i pracy socjalnej; jak również analiza procesu instytucjonalizacji w tychże kontekstach.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorOrnacka, Katarzyna - 131189 pl
dc.contributor.editorŻukiewicz, Arkadiusz - 186362 pl
dc.date.accessioned2015-04-08T15:48:57Z
dc.date.available2015-04-08T15:48:57Z
dc.date.issued2012pl
dc.description.physical97-117pl
dc.description.seriesProblemy Pracy Socjalnej
dc.identifier.isbn978-83-63955-00-7pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4652
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoToruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapitpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.uri*
dc.subject.enevaluationpl
dc.subject.ensocial workpl
dc.subject.ensocial welfarepl
dc.subject.eninstitutionalizationpl
dc.subject.plewaluacjapl
dc.subject.plpraca socjalnapl
dc.subject.plpomoc społecznapl
dc.subject.plinstytucjonalizacjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleInstytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej : wyzwania i dylematypl
dc.title.alternativeThe institutionalization of evaluation in social welfare : challenges and dilemmaspl
dc.title.containerPraca socjalna w służbie ludziompl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Evaluation practice with varying degrees of durability, institutionalization and professional advancement still enjoys great popularity among researchers and reformers of Polish society. Within time, it gradually adapts to a language of analysis and strategy to support the overall quality of the Polish system of social assistance or social work. Its popularity, much sooner noticeable under Polish reform of the education system, is a consequence of the processes of democratization, marketization and rationalization of management systems, which took place in Poland in the nineties. It resulted in the emergence of EU funds and with them the ability to change the situation of disadvantaged groups and the functioning of public institutions. Such an open approach to the use of external support (mainly financial) was associated with the need to adapt our country to the EU requirements. The purpose of this paper is to discuss the basic assumptions of thinking in terms of evaluation in the context of social welfare and social work; as well as the analysis of the process of institutionalization in these contexts.
dc.abstract.plpl
Działalność ewaluacyjna o różnym stopniu trwałości, zinstytucjonalizowania i zaawansowania profesjonalnego nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród badaczy i reformatorów polskiego życia społecznego i wszystko wskazuje na to, że stopniowo wchodzi ona na trwałe w język analizy i strategii wspierania szeroko pojętej jakości polskiego systemu pomocy społecznej czy pracy socjalnej. Jej popularność, znacznie wcześniej zauważalna na gruncie reform polskiego systemu edukacji, jest konsekwencją procesów demokratyzacji, urynkowienia i racjonalizacji systemów zarządzania, jakie miały miejsce w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Wpłynęło na nią również pojawienie się funduszy unijnych a wraz z nimi możliwość zmiany sytuacji grup defaworyzowanych czy sposobu funkcjonowania instytucji publicznych. Takie otwarte podejście do korzystania z zewnętrznego wsparcia (głównie finansowego) związane było z koniecznością dostosowywania się naszego kraju do unijnych wymogów. Celem niniejszego opracowania jest omówienie podstawowych założeń myślenia w kategoriach ewaluacyjnych w kontekście pomocy społecznej i pracy socjalnej; jak również analiza procesu instytucjonalizacji w tychże kontekstach.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Ornacka, Katarzyna - 131189
dc.contributor.editorpl
Żukiewicz, Arkadiusz - 186362
dc.date.accessioned
2015-04-08T15:48:57Z
dc.date.available
2015-04-08T15:48:57Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.description.physicalpl
97-117
dc.description.series
Problemy Pracy Socjalnej
dc.identifier.isbnpl
978-83-63955-00-7
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4652
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
evaluation
dc.subject.enpl
social work
dc.subject.enpl
social welfare
dc.subject.enpl
institutionalization
dc.subject.plpl
ewaluacja
dc.subject.plpl
praca socjalna
dc.subject.plpl
pomoc społeczna
dc.subject.plpl
instytucjonalizacja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Instytucjonalizacja ewaluacji w pomocy społecznej : wyzwania i dylematy
dc.title.alternativepl
The institutionalization of evaluation in social welfare : challenges and dilemmas
dc.title.containerpl
Praca socjalna w służbie ludziom
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available