Diagnostyka obrazowa urazów stawu kolanowego - analiza przypadku 64-letniego mężczyzny

licenciate
dc.abstract.enKnee injury occurs when its physiological resistance is exceeded by various external factors. Damage can include both, bones and soft tissues, e.g. meniscus or ligaments. The aim of the essay is to determine an optimal model for the treatment of knee injuries, aimed at the selection of the best diagnostic, therapeutic and rehabilitation methods. Based on the analysis of the case of a 64-year-old patient, it was found that the first medical procedure, which should be performer is an X-ray, which shows the bone structure, followed by a computed tomography, which allows to obtain three-dimensional images. Magnetic resonance imaging and ultrasound can also be helpful in assessing soft tissues. Selection of treatment methods depends on the patient's condition. Where possible, conservative methods should be chosen over the surgical treatment. When these two methods prove to be disadvantageous for the patient, it is necessary to decide on the functional treatment that allows an early implementation of the rehabilitation plan. The most important factor in determining the success of rehabilitation is the stage at which the physical activity is introduced. It should be done as early as the patient's condition allows.pl
dc.abstract.plDo urazu stawu kolanowego dochodzi, gdy jego wytrzymałość fizjologiczna zostanie przekroczona przez różne czynniki zewnętrzne. Uszkodzenia mogą obejmować zarówno kości, jak i tkanki miękkie, np.: łąkotki czy więzadła.Celem pracy jest stworzenie optymalnego modelu postępowania przy urazach stawu kolanowego, mającego na celu dobór najlepszych metod diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Na podstawie analizy przypadku 64-letniego pacjenta, stwierdzono, iż jako pierwszą procedurę medyczną należy wykonać rentgen, uwidaczniający struktury kostne. Następnie tomografię komputerową, pozwalającą na uzyskanie trójwymiarowych obrazów. Rezonans magnetyczny oraz ultrasonografia mogą okazać się pomocne w ocenie tkanek miękkich.Dobór leczenia zależy od stanu pacjenta. Jeżeli to możliwe należy zastosować metody zachowawcze, jeśli nie, operacyjne. Gdy te dwie metody okażą się niekorzystne dla pacjenta, należy zdecydować się na leczenie czynnościowe, które pozwala na wczesne wdrożenie planu rehabilitacyjnego. Najważniejszym czynnikiem determinującym powodzenie rehabilitacji jest czas wprowadzenia aktywności. Należy to zrobić tak wcześnie, jak pozwala na to stan pacjenta.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.contributor.reviewerDubis, Anna - 173912 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:11:59Z
dc.date.available2020-07-28T01:11:59Z
dc.date.submitted2019-07-08pl
dc.fieldofstudyelektroradiologiapl
dc.identifier.apddiploma-133979-236936pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236236
dc.languagepolpl
dc.subject.enknee injury, diagnostic imaging, treatment, rehabilitationpl
dc.subject.pluraz kolana, diagnostyka obrazowa, leczenie, rehabilitacjapl
dc.titleDiagnostyka obrazowa urazów stawu kolanowego - analiza przypadku 64-letniego mężczyznypl
dc.title.alternativeDiagnostics imaging of the knee joints injuries - case study of a 64-year-old manpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Knee injury occurs when its physiological resistance is exceeded by various external factors. Damage can include both, bones and soft tissues, e.g. meniscus or ligaments. The aim of the essay is to determine an optimal model for the treatment of knee injuries, aimed at the selection of the best diagnostic, therapeutic and rehabilitation methods. Based on the analysis of the case of a 64-year-old patient, it was found that the first medical procedure, which should be performer is an X-ray, which shows the bone structure, followed by a computed tomography, which allows to obtain three-dimensional images. Magnetic resonance imaging and ultrasound can also be helpful in assessing soft tissues. Selection of treatment methods depends on the patient's condition. Where possible, conservative methods should be chosen over the surgical treatment. When these two methods prove to be disadvantageous for the patient, it is necessary to decide on the functional treatment that allows an early implementation of the rehabilitation plan. The most important factor in determining the success of rehabilitation is the stage at which the physical activity is introduced. It should be done as early as the patient's condition allows.
dc.abstract.plpl
Do urazu stawu kolanowego dochodzi, gdy jego wytrzymałość fizjologiczna zostanie przekroczona przez różne czynniki zewnętrzne. Uszkodzenia mogą obejmować zarówno kości, jak i tkanki miękkie, np.: łąkotki czy więzadła.Celem pracy jest stworzenie optymalnego modelu postępowania przy urazach stawu kolanowego, mającego na celu dobór najlepszych metod diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych. Na podstawie analizy przypadku 64-letniego pacjenta, stwierdzono, iż jako pierwszą procedurę medyczną należy wykonać rentgen, uwidaczniający struktury kostne. Następnie tomografię komputerową, pozwalającą na uzyskanie trójwymiarowych obrazów. Rezonans magnetyczny oraz ultrasonografia mogą okazać się pomocne w ocenie tkanek miękkich.Dobór leczenia zależy od stanu pacjenta. Jeżeli to możliwe należy zastosować metody zachowawcze, jeśli nie, operacyjne. Gdy te dwie metody okażą się niekorzystne dla pacjenta, należy zdecydować się na leczenie czynnościowe, które pozwala na wczesne wdrożenie planu rehabilitacyjnego. Najważniejszym czynnikiem determinującym powodzenie rehabilitacji jest czas wprowadzenia aktywności. Należy to zrobić tak wcześnie, jak pozwala na to stan pacjenta.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.contributor.reviewerpl
Dubis, Anna - 173912
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:11:59Z
dc.date.available
2020-07-28T01:11:59Z
dc.date.submittedpl
2019-07-08
dc.fieldofstudypl
elektroradiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-133979-236936
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236236
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
knee injury, diagnostic imaging, treatment, rehabilitation
dc.subject.plpl
uraz kolana, diagnostyka obrazowa, leczenie, rehabilitacja
dc.titlepl
Diagnostyka obrazowa urazów stawu kolanowego - analiza przypadku 64-letniego mężczyzny
dc.title.alternativepl
Diagnostics imaging of the knee joints injuries - case study of a 64-year-old man
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Bialystok
1
Komprachcice
1
Lublin
1
Mesto Albrechtice
1
Opole
1
Wisła
1

No access

No Thumbnail Available