Synteza nowych pochodnych aza-heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej

master
dc.abstract.enThis work is a continuation of chemical and pharmacological studies in the group of 1,2,3-triazole derivatives. The aim of this work was to obtain a series of triazole derivatives designed for the purpose of chemical and biological studies conducted at the Department of Organic Chemistry, Jagiellonian University – Medical College and in cooperation with other laboratories. The main method of synthesis of the 1,2,3-triazole system of the final compounds was the Huisgen cycloaddition reaction occurring between alkynes and azides in presence of copper (I) ions. Most of the substrates were commercially unavailable and were synthesized in house. As a result of the work 11 substrates and 17 final compounds were obtained. The obtained substrates are azide and alkyne derivatives containing aryl and alkyl moieties. The final compounds comprise 1,4-disubstituted derivatives of 1,2,3-triazole and containing various aliphatic and aromatic moieties. In most cases, the reactions proceeded with satisfactory yield (about 50-90%).Identity and purity of final products were confirmed by chromatographic methods and 1H NMR spectra. Derived derivatives will be used in chemical and biological studies carried out at the Department of Organic Chemistry of the Jagiellonian University.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi kontynuację badań chemiczno-farmakologicznych w grupie pochodnych 1,2,3-triazolu. Celem pracy było otrzymanie szeregu pochodnych triazolu zaprojektowanych na potrzeby badań chemicznych i biologicznych prowadzonych w Katedrze Chemii Organicznej UJ-CM oraz we współpracy z innymi zespołami naukowymi. Podstawową metodą syntezy układu 1,2,3-triazolu związków finalnych była reakcja cykloaddycji Huisgena zachodząca między alkinami i azydkami w obecności jonów miedzi(I). Jako substraty posłużyły różne pochodne alkiny i azydki. Większość z użytych substratów była niedostępna komercyjnie i została zsyntezowana we własnym zakresie. W wyniku wykonanych prac otrzymano 11 związków wyjściowych oraz 17 związków finalnych. Otrzymane substraty obejmują szereg pochodnych azydkowych i alkinowych różnych układów alifatycznych i aromatycznych. Związki finalne stanowią serię 1,4-dipodstawionych pochodnych 1,2,3-triazolu zawierających różne ugrupowania alifatyczne i aromatyczne. W większości przypadków reakcje przebiegały z zadowalającą wydajnością (około 50-90%).Tożsamość oraz czystość produktów finalnych potwierdzono metodami chromatograficznymi oraz pomocą analizy widm 1H NMR. Otrzymane pochodne zostaną wykorzystane w badaniach chemicznych i biologicznych w ramach projektów prowadzonych w Katedrze Chemii Organiczne UJ-CM.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWięckowski, Krzysztofpl
dc.contributor.authorRaś, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerWięckowski, Krzysztofpl
dc.contributor.reviewerCegła, Marek - 128972 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:39:14Z
dc.date.available2020-07-27T21:39:14Z
dc.date.submitted2019-07-16pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-129526-178700pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232965
dc.languagepolpl
dc.subject.ensynthesis, cycloaddition, 1,2,3-triazolespl
dc.subject.plsynteza, cykloaddycja, 1,2,3-triazolepl
dc.titleSynteza nowych pochodnych aza-heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznejpl
dc.title.alternativeSynthesis of new derivatives of aza-heterocycles with potential biological activitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is a continuation of chemical and pharmacological studies in the group of 1,2,3-triazole derivatives. The aim of this work was to obtain a series of triazole derivatives designed for the purpose of chemical and biological studies conducted at the Department of Organic Chemistry, Jagiellonian University – Medical College and in cooperation with other laboratories. The main method of synthesis of the 1,2,3-triazole system of the final compounds was the Huisgen cycloaddition reaction occurring between alkynes and azides in presence of copper (I) ions. Most of the substrates were commercially unavailable and were synthesized in house. As a result of the work 11 substrates and 17 final compounds were obtained. The obtained substrates are azide and alkyne derivatives containing aryl and alkyl moieties. The final compounds comprise 1,4-disubstituted derivatives of 1,2,3-triazole and containing various aliphatic and aromatic moieties. In most cases, the reactions proceeded with satisfactory yield (about 50-90%).Identity and purity of final products were confirmed by chromatographic methods and 1H NMR spectra. Derived derivatives will be used in chemical and biological studies carried out at the Department of Organic Chemistry of the Jagiellonian University.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi kontynuację badań chemiczno-farmakologicznych w grupie pochodnych 1,2,3-triazolu. Celem pracy było otrzymanie szeregu pochodnych triazolu zaprojektowanych na potrzeby badań chemicznych i biologicznych prowadzonych w Katedrze Chemii Organicznej UJ-CM oraz we współpracy z innymi zespołami naukowymi. Podstawową metodą syntezy układu 1,2,3-triazolu związków finalnych była reakcja cykloaddycji Huisgena zachodząca między alkinami i azydkami w obecności jonów miedzi(I). Jako substraty posłużyły różne pochodne alkiny i azydki. Większość z użytych substratów była niedostępna komercyjnie i została zsyntezowana we własnym zakresie. W wyniku wykonanych prac otrzymano 11 związków wyjściowych oraz 17 związków finalnych. Otrzymane substraty obejmują szereg pochodnych azydkowych i alkinowych różnych układów alifatycznych i aromatycznych. Związki finalne stanowią serię 1,4-dipodstawionych pochodnych 1,2,3-triazolu zawierających różne ugrupowania alifatyczne i aromatyczne. W większości przypadków reakcje przebiegały z zadowalającą wydajnością (około 50-90%).Tożsamość oraz czystość produktów finalnych potwierdzono metodami chromatograficznymi oraz pomocą analizy widm 1H NMR. Otrzymane pochodne zostaną wykorzystane w badaniach chemicznych i biologicznych w ramach projektów prowadzonych w Katedrze Chemii Organiczne UJ-CM.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Więckowski, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Raś, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Więckowski, Krzysztof
dc.contributor.reviewerpl
Cegła, Marek - 128972
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:39:14Z
dc.date.available
2020-07-27T21:39:14Z
dc.date.submittedpl
2019-07-16
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-129526-178700
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232965
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
synthesis, cycloaddition, 1,2,3-triazoles
dc.subject.plpl
synteza, cykloaddycja, 1,2,3-triazole
dc.titlepl
Synteza nowych pochodnych aza-heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej
dc.title.alternativepl
Synthesis of new derivatives of aza-heterocycles with potential biological activity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
2
Strzegom
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Lukow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available