Bajka w wychowaniu i terapii - terapeutyczny wymiar bajki

licenciate
dc.abstract.enThe first chapter is an attempt to determine the value of art in human life. It includes methodological assumptions on which present and I define the purpose of the research, the research problem and the method, which is the analysis of documents. In this chapter, I give and discuss the functions of art. To discuss the impact of fairy tales on the upbringing, education and treatment of children, doing analysis of the concepts in this area. Writing about the role of fairy tales in children's lives, I had to clarify and explain to what age I refer, I present age and is characterized recipients fairy tales.In the second chapter I focus on describing the role of a fairy tale in your chosen audience. I am presenting various functions of fairy tales and their importance in a child's life. For obvious względów- their interests and the studiów- I could not ignore the importance of fairy tales in pedagogy. Hence it indicates where fairy in educational therapy, and present its application. This chapter contains an element praktyczny- lesson plan for a group of preschool children, based on the Brothers Grimm fairy tale "Hansel and Gretel".And the third chapter is devoted to the therapeutic fairy tale. I show him the difference between therapeutic fairy tale and fable in the traditional sense. I make therapeutic characteristics of fairy tales and present the types and application.The fourth chapter is an attempt to draw conclusions and a summary of my work, proving that the story significantly affect the child's development.pl
dc.abstract.plRozdział pierwszy jest próbą określenia wartości sztuki w życiu człowieka. Obejmuje założenia metodologiczne, w których przedstawiam i określam cel badań, problem badawczy i metodę, jaką jest analiza dokumentów. W rozdziale tym, podaję i omawiam funkcje sztuki. Chcąc omówić wpływ bajki na wychowanie, edukację i terapię dzieci, dokonuję analizy pojęć z tego obszaru. Pisząc o roli bajki w życiu dzieci, musiałam sprecyzować i wyjaśnić, do jakiego wieku będę się odnosić, dlatego prezentuję i charakteryzuję wiek odbiorców bajek. W rozdziale drugim skupiam się na opisaniu roli bajki w wybranej przez siebie grupie odbiorców. Prezentuję różnorodne funkcje bajek i ich znaczenie w życiu dziecka. Z oczywistych względów- swoich zainteresowań i kierunku studiów- nie mogłam pominąć znaczenia bajki w pedagogice. Stąd też wskazuje miejsce bajki w terapii pedagogicznej i przedstawiam jej zastosowanie. Rozdział ten zawiera element praktyczny- scenariusz zajęć dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym, bazujący na baśni Braci Grimm „Jaś i Małgosia”.Natomiast rozdział trzeci poświęcony jest bajce terapeutycznej. Ukazuję w nim różnice między bajką terapeutyczną a bajką w tradycyjnym rozumieniu. Dokonuję charakterystyki bajek terapeutycznych oraz przedstawiam jej rodzaje i zastosowanie. Rozdział czwarty jest próbą wyciągnięcia wniosków i podsumowaniem mojej pracy, udowadniając, że bajka znacząco wpływa na rozwój dziecka.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTurlejska, Barbara - 132449 pl
dc.contributor.authorPłocica, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGołek, Bartłomiej - 143175 pl
dc.contributor.reviewerTurlejska, Barbara - 132449 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:42:49Z
dc.date.available2020-07-26T22:42:49Z
dc.date.submitted2016-06-29pl
dc.fieldofstudyanimacja społeczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-105998-179056pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212330
dc.languagepolpl
dc.subject.enfairy tale ,education , fairy tale therapeutic therapy pedagogical educationpl
dc.subject.plbaśń, bajka, wychowanie, bajka terapeutyczna, terapia pedagogiczna, edukacjapl
dc.titleBajka w wychowaniu i terapii - terapeutyczny wymiar bajkipl
dc.title.alternativeA fairy tale in education and therapy - therapeutic dimension of fairy talespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter is an attempt to determine the value of art in human life. It includes methodological assumptions on which present and I define the purpose of the research, the research problem and the method, which is the analysis of documents. In this chapter, I give and discuss the functions of art. To discuss the impact of fairy tales on the upbringing, education and treatment of children, doing analysis of the concepts in this area. Writing about the role of fairy tales in children's lives, I had to clarify and explain to what age I refer, I present age and is characterized recipients fairy tales.In the second chapter I focus on describing the role of a fairy tale in your chosen audience. I am presenting various functions of fairy tales and their importance in a child's life. For obvious względów- their interests and the studiów- I could not ignore the importance of fairy tales in pedagogy. Hence it indicates where fairy in educational therapy, and present its application. This chapter contains an element praktyczny- lesson plan for a group of preschool children, based on the Brothers Grimm fairy tale "Hansel and Gretel".And the third chapter is devoted to the therapeutic fairy tale. I show him the difference between therapeutic fairy tale and fable in the traditional sense. I make therapeutic characteristics of fairy tales and present the types and application.The fourth chapter is an attempt to draw conclusions and a summary of my work, proving that the story significantly affect the child's development.
dc.abstract.plpl
Rozdział pierwszy jest próbą określenia wartości sztuki w życiu człowieka. Obejmuje założenia metodologiczne, w których przedstawiam i określam cel badań, problem badawczy i metodę, jaką jest analiza dokumentów. W rozdziale tym, podaję i omawiam funkcje sztuki. Chcąc omówić wpływ bajki na wychowanie, edukację i terapię dzieci, dokonuję analizy pojęć z tego obszaru. Pisząc o roli bajki w życiu dzieci, musiałam sprecyzować i wyjaśnić, do jakiego wieku będę się odnosić, dlatego prezentuję i charakteryzuję wiek odbiorców bajek. W rozdziale drugim skupiam się na opisaniu roli bajki w wybranej przez siebie grupie odbiorców. Prezentuję różnorodne funkcje bajek i ich znaczenie w życiu dziecka. Z oczywistych względów- swoich zainteresowań i kierunku studiów- nie mogłam pominąć znaczenia bajki w pedagogice. Stąd też wskazuje miejsce bajki w terapii pedagogicznej i przedstawiam jej zastosowanie. Rozdział ten zawiera element praktyczny- scenariusz zajęć dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym, bazujący na baśni Braci Grimm „Jaś i Małgosia”.Natomiast rozdział trzeci poświęcony jest bajce terapeutycznej. Ukazuję w nim różnice między bajką terapeutyczną a bajką w tradycyjnym rozumieniu. Dokonuję charakterystyki bajek terapeutycznych oraz przedstawiam jej rodzaje i zastosowanie. Rozdział czwarty jest próbą wyciągnięcia wniosków i podsumowaniem mojej pracy, udowadniając, że bajka znacząco wpływa na rozwój dziecka.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Turlejska, Barbara - 132449
dc.contributor.authorpl
Płocica, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gołek, Bartłomiej - 143175
dc.contributor.reviewerpl
Turlejska, Barbara - 132449
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:42:49Z
dc.date.available
2020-07-26T22:42:49Z
dc.date.submittedpl
2016-06-29
dc.fieldofstudypl
animacja społeczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-105998-179056
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212330
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fairy tale ,education , fairy tale therapeutic therapy pedagogical education
dc.subject.plpl
baśń, bajka, wychowanie, bajka terapeutyczna, terapia pedagogiczna, edukacja
dc.titlepl
Bajka w wychowaniu i terapii - terapeutyczny wymiar bajki
dc.title.alternativepl
A fairy tale in education and therapy - therapeutic dimension of fairy tales
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
216
Views per month
Views per city
Warsaw
39
Krakow
18
Wroclaw
16
Poznan
10
Katowice
5
Szczecin
5
Gdansk
4
Lodz
4
Zabrze
4
Bielsko-Biala
3

No access

No Thumbnail Available