Cechy teksturalne osadów korytowych Wilgi (Polska Południowa) jako odzwierciedlenie zróżnicowania struktury koryta i źródeł dostawy materiału do systemu fluwialnego

2022
journal article
article
dc.abstract.enThe structure and functioning of river bed are conditioned by the natural environment and human activity. These conditions significantly affect the texture of the channel material. The main aim of the research was to study the texture of bed material and their variability in the present-day alluvium in the channel of Wilga River. The structure of the Wilga River bed was described. The main focus was on the distribution and location of accumulation and erosion forms. On four study sites, related to sediment sources, grain size distributions, petrographic composition, and degree of rounding were analysed. The obtained results show how the sources of material differ in the longitudinal profile. In the foothills sources are connected with lateral erosion and occurrence of channel steps. The alluvial material is angular and has a larger grain size. In lower part of the catchment, bed material is fine and builds a wide, flat valley floor. Research shows that the biggest changes in the longitudinal profile are connected with grain size and degree of rounding and to a lesser extent in the petrographic composition.pl
dc.abstract.plWykształcenie i funkcjonowanie koryt rzecznych uwarunkowane jest cechami środowiska przyrodniczego zlewni oraz antropopresją. Uwarunkowania te mają zasadnicze znaczenie w kształtowaniu cech osadów aluwialnych. Głównym celem badań było poznanie zróżnicowania cech teksturalnych współczesnych osadów korytowych Wilgi w nawiązaniu do zróżnicowania struktury jej koryta oraz źródeł dostawy materiału do systemu fluwialnego. Scharakteryzowano strukturę koryta Wilgi ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i cech form akumulacyjnych oraz erozyjnych. Na czterech stanowiskach badawczych, powiązanych z różnymi źródłami dostawy, określono uziarnienie osadów korytowych, ich skład petrograficzny i stopień obróbki. Uzyskane wyniki pokazały zróżnicowanie źródeł dostawy materiału wzdłuż profilu podłużnego koryta. W pogórskim odcinku źródłami dostawy są podcięcia erozji bocznej oraz progi w dnie koryta. Materiał aluwialny w korycie jest ostrokrawędzisty i grubofrakcyjny. W niżej położonej części zlewni, do koryta dostarczany jest materiał drobnoziarnisty budujący szerokie, płaskie dno doliny. Stwierdzono również, że wzdłuż profilu podłużnego koryta największym zmianom ulega uziarnienie oraz stopień obróbki materiału, w mniejszym stopniu skład petrograficzny.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.contributor.authorGołąb, Agata - 260583 pl
dc.contributor.authorPiątek, Dawid - 243841 pl
dc.contributor.authorMichno, Anna - 130544 pl
dc.date.accession2022-09-07pl
dc.date.accessioned2022-09-19T06:03:12Z
dc.date.available2022-09-19T06:03:12Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 14-16. Nieaktywne DOI 10.12657/landfana-041-001pl
dc.description.physical3-16pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume41pl
dc.identifier.eissn2081-5980pl
dc.identifier.issn1429-799Xpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299686
dc.identifier.weblinkhttp://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA41/landfana-041-001.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationMichno, Anna: 20%; Piątek, Dawid: 20%; Gołąb, Agata: 60%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki o Ziemi i środowiskupl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enstructure of the river bedpl
dc.subject.ensediment sourcespl
dc.subject.entexture of alluvial sedimentspl
dc.subject.enWilga Riverpl
dc.subject.plstruktura korytapl
dc.subject.plźródła dostawypl
dc.subject.pltekstura osadów korytowychpl
dc.subject.plWilgapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCechy teksturalne osadów korytowych Wilgi (Polska Południowa) jako odzwierciedlenie zróżnicowania struktury koryta i źródeł dostawy materiału do systemu fluwialnegopl
dc.title.alternativeTextural features of bed material of the Wilga River as a reflection of the channel structure diversity and sources of material supply to the fluvial systempl
dc.title.journalLandform Analysispl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The structure and functioning of river bed are conditioned by the natural environment and human activity. These conditions significantly affect the texture of the channel material. The main aim of the research was to study the texture of bed material and their variability in the present-day alluvium in the channel of Wilga River. The structure of the Wilga River bed was described. The main focus was on the distribution and location of accumulation and erosion forms. On four study sites, related to sediment sources, grain size distributions, petrographic composition, and degree of rounding were analysed. The obtained results show how the sources of material differ in the longitudinal profile. In the foothills sources are connected with lateral erosion and occurrence of channel steps. The alluvial material is angular and has a larger grain size. In lower part of the catchment, bed material is fine and builds a wide, flat valley floor. Research shows that the biggest changes in the longitudinal profile are connected with grain size and degree of rounding and to a lesser extent in the petrographic composition.
dc.abstract.plpl
Wykształcenie i funkcjonowanie koryt rzecznych uwarunkowane jest cechami środowiska przyrodniczego zlewni oraz antropopresją. Uwarunkowania te mają zasadnicze znaczenie w kształtowaniu cech osadów aluwialnych. Głównym celem badań było poznanie zróżnicowania cech teksturalnych współczesnych osadów korytowych Wilgi w nawiązaniu do zróżnicowania struktury jej koryta oraz źródeł dostawy materiału do systemu fluwialnego. Scharakteryzowano strukturę koryta Wilgi ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i cech form akumulacyjnych oraz erozyjnych. Na czterech stanowiskach badawczych, powiązanych z różnymi źródłami dostawy, określono uziarnienie osadów korytowych, ich skład petrograficzny i stopień obróbki. Uzyskane wyniki pokazały zróżnicowanie źródeł dostawy materiału wzdłuż profilu podłużnego koryta. W pogórskim odcinku źródłami dostawy są podcięcia erozji bocznej oraz progi w dnie koryta. Materiał aluwialny w korycie jest ostrokrawędzisty i grubofrakcyjny. W niżej położonej części zlewni, do koryta dostarczany jest materiał drobnoziarnisty budujący szerokie, płaskie dno doliny. Stwierdzono również, że wzdłuż profilu podłużnego koryta największym zmianom ulega uziarnienie oraz stopień obróbki materiału, w mniejszym stopniu skład petrograficzny.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
dc.contributor.authorpl
Gołąb, Agata - 260583
dc.contributor.authorpl
Piątek, Dawid - 243841
dc.contributor.authorpl
Michno, Anna - 130544
dc.date.accessionpl
2022-09-07
dc.date.accessioned
2022-09-19T06:03:12Z
dc.date.available
2022-09-19T06:03:12Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 14-16. Nieaktywne DOI 10.12657/landfana-041-001
dc.description.physicalpl
3-16
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
41
dc.identifier.eissnpl
2081-5980
dc.identifier.issnpl
1429-799X
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299686
dc.identifier.weblinkpl
http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA41/landfana-041-001.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Michno, Anna: 20%; Piątek, Dawid: 20%; Gołąb, Agata: 60%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych : nauki o Ziemi i środowisku
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
structure of the river bed
dc.subject.enpl
sediment sources
dc.subject.enpl
texture of alluvial sediments
dc.subject.enpl
Wilga River
dc.subject.plpl
struktura koryta
dc.subject.plpl
źródła dostawy
dc.subject.plpl
tekstura osadów korytowych
dc.subject.plpl
Wilga
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Cechy teksturalne osadów korytowych Wilgi (Polska Południowa) jako odzwierciedlenie zróżnicowania struktury koryta i źródeł dostawy materiału do systemu fluwialnego
dc.title.alternativepl
Textural features of bed material of the Wilga River as a reflection of the channel structure diversity and sources of material supply to the fluvial system
dc.title.journalpl
Landform Analysis
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
5
Downloads
golab_piatek_michno_cechy_teksturalne_osadow_2022.pdf
3