Ukryte teorie związków a władza, zaangażowanie i potrzeba domknięcia poznawczego

master
dc.abstract.enThe main goal of the study was to verificate whether Implicit Theories of Relationships has a connection with the Need for Cognitive Closure, and functioning within the current relationship – in regard to power and commitment. 109 people were examined, among them 84 women and 25 men, aged 18 to 65, currently involved in close relationships, both marital and cohabiting. The data from self-report questionnaires were obtained to verify Implicit Theories of Relationships, power, the need for cognitive closure, commitment, and its components. Tested hypotheses were partly confirmed. Growth theorists invest more in their relationships despite what they are not more commited. Destiny theorists are less commited, have more costs and better alternatives quality. Their beliefs are connected with the predictability preference – the component of the need for cognitive closure. None of the beliefs is related to the power assessment within the relationship.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy ukryte teorie związków, czyli zgeneralizowane przekonania co do natury bliskich relacji interpersonalnych, mają związek z potrzebą domknięcia poznawczego, a także z funkcjonowaniem w obecnej relacji - władzą oraz zaangażowaniem odczuwanym w stosunku do partnera. W badaniu wzięło udział 109 osób, w tym 84 kobiety i 25 mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat, będących w związkach małżeńskich oraz nieformalnych. Użyto kwestionariuszy do pomiaru ukrytych teorii związków, władzy, potrzeby domknięcia poznawczego, zaangażowania oraz jego komponentów. Zakładane hipotezy częściowo znalazły potwierdzenie w wynikach badania. Udowodniono, że osoby przekonane o możliwości rozwoju związku wkładają w niego więcej inwestycji, nie są jednak bardziej zaangażowane. Teoretycy przeznaczenia są mniej zaangażowani, ponoszą większe koszty bycia w relacji oraz dostrzegają lepszą jakość alternatyw. Ich przekonania wiążą się również z preferencją przewidywalności – składową potrzeby domknięcia poznawczego. Żadne z przekonań nie ma powiązań ze sprawowaniem przez partnerów silniejszej władzy w związku.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚmieja-Nęcka, Magdalena - 132332 pl
dc.contributor.authorKotwica, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerOrzechowski, Jarosław - 131195 pl
dc.contributor.reviewerŚmieja-Nęcka, Magdalena - 132332 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:41:31Z
dc.date.available2020-07-26T12:41:31Z
dc.date.submitted2015-06-25pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-95682-127546pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203205
dc.languagepolpl
dc.subject.enimplicit theories of relationships, power, commitment, need for cognitive closure, close relationshipspl
dc.subject.plukryte teorie związków, władza, zaangażowanie, potrzeba domknięcia poznawczego, bliskie związki, relacje interpersonalnepl
dc.titleUkryte teorie związków a władza, zaangażowanie i potrzeba domknięcia poznawczegopl
dc.title.alternativeImplicit theories of relationships and their connection with power, commitment, and the need for cognitive closurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of the study was to verificate whether Implicit Theories of Relationships has a connection with the Need for Cognitive Closure, and functioning within the current relationship – in regard to power and commitment. 109 people were examined, among them 84 women and 25 men, aged 18 to 65, currently involved in close relationships, both marital and cohabiting. The data from self-report questionnaires were obtained to verify Implicit Theories of Relationships, power, the need for cognitive closure, commitment, and its components. Tested hypotheses were partly confirmed. Growth theorists invest more in their relationships despite what they are not more commited. Destiny theorists are less commited, have more costs and better alternatives quality. Their beliefs are connected with the predictability preference – the component of the need for cognitive closure. None of the beliefs is related to the power assessment within the relationship.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, czy ukryte teorie związków, czyli zgeneralizowane przekonania co do natury bliskich relacji interpersonalnych, mają związek z potrzebą domknięcia poznawczego, a także z funkcjonowaniem w obecnej relacji - władzą oraz zaangażowaniem odczuwanym w stosunku do partnera. W badaniu wzięło udział 109 osób, w tym 84 kobiety i 25 mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat, będących w związkach małżeńskich oraz nieformalnych. Użyto kwestionariuszy do pomiaru ukrytych teorii związków, władzy, potrzeby domknięcia poznawczego, zaangażowania oraz jego komponentów. Zakładane hipotezy częściowo znalazły potwierdzenie w wynikach badania. Udowodniono, że osoby przekonane o możliwości rozwoju związku wkładają w niego więcej inwestycji, nie są jednak bardziej zaangażowane. Teoretycy przeznaczenia są mniej zaangażowani, ponoszą większe koszty bycia w relacji oraz dostrzegają lepszą jakość alternatyw. Ich przekonania wiążą się również z preferencją przewidywalności – składową potrzeby domknięcia poznawczego. Żadne z przekonań nie ma powiązań ze sprawowaniem przez partnerów silniejszej władzy w związku.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Śmieja-Nęcka, Magdalena - 132332
dc.contributor.authorpl
Kotwica, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowski, Jarosław - 131195
dc.contributor.reviewerpl
Śmieja-Nęcka, Magdalena - 132332
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:41:31Z
dc.date.available
2020-07-26T12:41:31Z
dc.date.submittedpl
2015-06-25
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-95682-127546
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203205
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
implicit theories of relationships, power, commitment, need for cognitive closure, close relationships
dc.subject.plpl
ukryte teorie związków, władza, zaangażowanie, potrzeba domknięcia poznawczego, bliskie związki, relacje interpersonalne
dc.titlepl
Ukryte teorie związków a władza, zaangażowanie i potrzeba domknięcia poznawczego
dc.title.alternativepl
Implicit theories of relationships and their connection with power, commitment, and the need for cognitive closure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
6
Wroclaw
4
Gdansk
2
Katowice
2
Szczecin
2
Boardman
1
Dublin
1
Poznan
1
Szczytno
1

No access

No Thumbnail Available