Pobranie płynów przez dzieci i młodzież szkolną z uwzględnieniem poziomu aktywności ruchowej - przegląd piśmiennictwa

licenciate
dc.abstract.enIntroduction The subject of this work is fluid intake by children and adolescents depending on the physical activity. The reason why this topic was raised is the importance of caring about health and development of children and adolescents. Aim An evaluation the results of literature review of fluid intake by children and adolescents depending on the physical activity. Material and method The research material is selected Polish-language and English-language scientific publications from 2009-2019 concerning children and adolescents from Poland. The research method is empirical analysis of publications, aimed at getting answers to the research questions. Results Children and adolescents who are active and inactive don’t have right nutritional preferences for drinking fluids. There were no differences between the intake of fluids by children active and inactive. The most commonly consumed liquid is mineral water. The consumption of fruits is higher than consumption of vegetables. The frequency of consumption of energy drinks increases and consumption of milk and milk products is decreasing. The knowledge children and adolescents active and inactive about proper eating habits related to fluid intake is low. Conclusions All kind of actions should be implemented to increase children’s education regarding correct fluid choices.pl
dc.abstract.plWstęp Tematem niniejszej pracy jest pobranie płynów przez dzieci i młodzież szkolną z uwzględnieniem poziomu aktywności fizycznej. Powodem, dla którego poruszono ten temat jest niezwykła istotność dbania o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Cel pracy Celem pracy jest ocena wyników badań dotyczących pobrania płynów przez dzieci i młodzież szkolną w Polsce w zależności od poziomu ich aktywności ruchowej. Materiał i metoda badawcza Materiałem badawczym są wyselekcjonowane polskojęzyczne i anglojęzyczne badania z lat 2009-2019 dotyczące dzieci i młodzieży z Polski. Metodę badawczą stanowi analiza publikacji empirycznych, mająca na celu uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wyniki Dzieci i młodzież szkolna aktywna i nieaktywna fizycznie nie ma wykształconych odpowiednich preferencji żywieniowych odnośnie spożywanych płynów. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy spożyciem płynów przez dzieci i młodzież z klas ogólnych oraz uprawiających sport. Najczęściej spożywanym płynem dla badanych jest woda mineralna. Spożycie owoców jest zdecydowanie wyższe niż spożycie warzyw. Wzrasta częstotliwość spożycia napojów energetycznych, a maleje spożycie mleka i jego przetworów. Wiedza dzieci i młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo na temat prawidłowych nawyków żywieniowych odnoszących się do spożycia płynów jest niska. Wnioski Należy wdrożyć działania mające na celu zwiększenie edukacji dzieci odnośnie prawidłowych wyborów płynów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorMaciaś, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerBłaszczyk-Bębenek, Ewapl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:44:32Z
dc.date.available2020-07-28T02:44:32Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-135543-231959pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237637
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: fluid intake, eating habits, physical activity, children and adolescents, Poland.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: spożycie płynów, nawyki żywieniowe, aktywność ruchowa, dzieci i młodzież, Polska.pl
dc.titlePobranie płynów przez dzieci i młodzież szkolną z uwzględnieniem poziomu aktywności ruchowej - przegląd piśmiennictwapl
dc.title.alternativeFluid intake by children and adolescents depending on the physical activity level - literature review.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction The subject of this work is fluid intake by children and adolescents depending on the physical activity. The reason why this topic was raised is the importance of caring about health and development of children and adolescents. Aim An evaluation the results of literature review of fluid intake by children and adolescents depending on the physical activity. Material and method The research material is selected Polish-language and English-language scientific publications from 2009-2019 concerning children and adolescents from Poland. The research method is empirical analysis of publications, aimed at getting answers to the research questions. Results Children and adolescents who are active and inactive don’t have right nutritional preferences for drinking fluids. There were no differences between the intake of fluids by children active and inactive. The most commonly consumed liquid is mineral water. The consumption of fruits is higher than consumption of vegetables. The frequency of consumption of energy drinks increases and consumption of milk and milk products is decreasing. The knowledge children and adolescents active and inactive about proper eating habits related to fluid intake is low. Conclusions All kind of actions should be implemented to increase children’s education regarding correct fluid choices.
dc.abstract.plpl
Wstęp Tematem niniejszej pracy jest pobranie płynów przez dzieci i młodzież szkolną z uwzględnieniem poziomu aktywności fizycznej. Powodem, dla którego poruszono ten temat jest niezwykła istotność dbania o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Cel pracy Celem pracy jest ocena wyników badań dotyczących pobrania płynów przez dzieci i młodzież szkolną w Polsce w zależności od poziomu ich aktywności ruchowej. Materiał i metoda badawcza Materiałem badawczym są wyselekcjonowane polskojęzyczne i anglojęzyczne badania z lat 2009-2019 dotyczące dzieci i młodzieży z Polski. Metodę badawczą stanowi analiza publikacji empirycznych, mająca na celu uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Wyniki Dzieci i młodzież szkolna aktywna i nieaktywna fizycznie nie ma wykształconych odpowiednich preferencji żywieniowych odnośnie spożywanych płynów. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy spożyciem płynów przez dzieci i młodzież z klas ogólnych oraz uprawiających sport. Najczęściej spożywanym płynem dla badanych jest woda mineralna. Spożycie owoców jest zdecydowanie wyższe niż spożycie warzyw. Wzrasta częstotliwość spożycia napojów energetycznych, a maleje spożycie mleka i jego przetworów. Wiedza dzieci i młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo na temat prawidłowych nawyków żywieniowych odnoszących się do spożycia płynów jest niska. Wnioski Należy wdrożyć działania mające na celu zwiększenie edukacji dzieci odnośnie prawidłowych wyborów płynów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Maciaś, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Błaszczyk-Bębenek, Ewa
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:44:32Z
dc.date.available
2020-07-28T02:44:32Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-135543-231959
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237637
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: fluid intake, eating habits, physical activity, children and adolescents, Poland.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: spożycie płynów, nawyki żywieniowe, aktywność ruchowa, dzieci i młodzież, Polska.
dc.titlepl
Pobranie płynów przez dzieci i młodzież szkolną z uwzględnieniem poziomu aktywności ruchowej - przegląd piśmiennictwa
dc.title.alternativepl
Fluid intake by children and adolescents depending on the physical activity level - literature review.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Bobrowniki Male
1
Lodz
1
Lublin
1
Poznan
1
Przeworsk
1
Sosnowiec
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available