Wpływ polityki Chińskiej Republiki Ludowej na sytuację wewnętrzną i międzynarodową Wenezueli

licenciate
dc.abstract.enIn the light of devolving economic and political situation in Venezuela and the rising power of People's Republic of China, questions about origins and nature of the cooperation between the two states occur. It also leads to questions about the influence of these relations in Venezuela in both international and domestic dimensions, and the consequences for the China and its foreign policy. This thesis focuses on the comprehensive analysis of Sino-Venezuelan cooperation from its beginning to present, with particular reference to Venezuelan crisis. The first chapter is dedicated to Chinese foreign policy. The next chapter contains the theoretical foundations of Sino-Venezuelan relations and their development. In the third chapter the economic, financial, military and political cooperation are discussed. The last chapter is devoted to the analysis of China's actions during the crisis in Venezuela in accordance with the assumptions of the rational actor model.pl
dc.abstract.plW świetle pogarszającej się sytuacji gospodarczej i politycznej w Wenezueli oraz wzrastającej potęgi Chińskiej Republiki Ludowej rodzą się pytania o genezę i naturę współpracy między tymi dwoma państwami. Prowadzi to także do rozważań na temat wpływu tych stosunków w aspekcie międzynarodowym i wewnętrznym na Wenezuelę oraz, jakie wynikają z tego implikacje dla Chin, a zwłaszcza dla ich polityki zagranicznej. Niniejsza praca skupia się na kompleksowej analizie tej współpracy od momentu jej zawiązania po czasy obecne, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu wenezuelskiego. Rozdział pierwszy poświęcony został chińskiej polityce zagranicznej. W rozdziale kolejnym opisane zostały teoretyczne podstawy stosunków chińsko-wenezuelskich i ich rozwój. Rozdział trzeci zawiera omówienie poszczególnych rodzajów współpracy – gospodarczej, finansowej, wojskowej, politycznej. Rozdział ostatni poświęcony jest analizie działań Chin w dobie kryzysu w Wenezueli zgodnie z założeniami modelu racjonalnego aktora.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrabowski, Marcin - 148186 pl
dc.contributor.authorKaczmarczyk, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGrabowski, Marcin - 148186 pl
dc.contributor.reviewerPugacewicz, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:50:03Z
dc.date.available2020-07-28T07:50:03Z
dc.date.submitted2020-07-08pl
dc.fieldofstudydyplomacja współczesnapl
dc.identifier.apddiploma-143002-246691pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242186
dc.languagepolpl
dc.subject.enChina, Venezuela, crisis in Venezuela, crude oil, foreign direct investment, debt-trap diplomacy, rational actor modelpl
dc.subject.plChiny, Wenezuela, kryzys w Wenezueli, ropa naftowa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, dyplomacja pułapki długu, model racjonalnego aktorapl
dc.titleWpływ polityki Chińskiej Republiki Ludowej na sytuację wewnętrzną i międzynarodową Wenezuelipl
dc.title.alternativeThe influence of People's Republic of China in domestic and international situation of Venezuelapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the light of devolving economic and political situation in Venezuela and the rising power of People's Republic of China, questions about origins and nature of the cooperation between the two states occur. It also leads to questions about the influence of these relations in Venezuela in both international and domestic dimensions, and the consequences for the China and its foreign policy. This thesis focuses on the comprehensive analysis of Sino-Venezuelan cooperation from its beginning to present, with particular reference to Venezuelan crisis. The first chapter is dedicated to Chinese foreign policy. The next chapter contains the theoretical foundations of Sino-Venezuelan relations and their development. In the third chapter the economic, financial, military and political cooperation are discussed. The last chapter is devoted to the analysis of China's actions during the crisis in Venezuela in accordance with the assumptions of the rational actor model.
dc.abstract.plpl
W świetle pogarszającej się sytuacji gospodarczej i politycznej w Wenezueli oraz wzrastającej potęgi Chińskiej Republiki Ludowej rodzą się pytania o genezę i naturę współpracy między tymi dwoma państwami. Prowadzi to także do rozważań na temat wpływu tych stosunków w aspekcie międzynarodowym i wewnętrznym na Wenezuelę oraz, jakie wynikają z tego implikacje dla Chin, a zwłaszcza dla ich polityki zagranicznej. Niniejsza praca skupia się na kompleksowej analizie tej współpracy od momentu jej zawiązania po czasy obecne, ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu wenezuelskiego. Rozdział pierwszy poświęcony został chińskiej polityce zagranicznej. W rozdziale kolejnym opisane zostały teoretyczne podstawy stosunków chińsko-wenezuelskich i ich rozwój. Rozdział trzeci zawiera omówienie poszczególnych rodzajów współpracy – gospodarczej, finansowej, wojskowej, politycznej. Rozdział ostatni poświęcony jest analizie działań Chin w dobie kryzysu w Wenezueli zgodnie z założeniami modelu racjonalnego aktora.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grabowski, Marcin - 148186
dc.contributor.authorpl
Kaczmarczyk, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Grabowski, Marcin - 148186
dc.contributor.reviewerpl
Pugacewicz, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:50:03Z
dc.date.available
2020-07-28T07:50:03Z
dc.date.submittedpl
2020-07-08
dc.fieldofstudypl
dyplomacja współczesna
dc.identifier.apdpl
diploma-143002-246691
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242186
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
China, Venezuela, crisis in Venezuela, crude oil, foreign direct investment, debt-trap diplomacy, rational actor model
dc.subject.plpl
Chiny, Wenezuela, kryzys w Wenezueli, ropa naftowa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, dyplomacja pułapki długu, model racjonalnego aktora
dc.titlepl
Wpływ polityki Chińskiej Republiki Ludowej na sytuację wewnętrzną i międzynarodową Wenezueli
dc.title.alternativepl
The influence of People's Republic of China in domestic and international situation of Venezuela
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Sosnowiec
16
Dublin
2
Otmuchow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Gliwice
1
Katowice
1
Korfantow
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available