Kolejność spłacania długów spadkowych

master
dc.abstract.enThis master's thesis describes the order reimbursement of the debts by the heir, who accepted the decline to a certain height and by the beneficiary of the recovery procedures. Both The Code of Civil and The Code of Civil Procedures do not regulate that problem sufficiently. The Code of Civil contains only one provision, wchich does not give the answer in what way the creditors of the succession should be obtained. On the basis of the views showed in the doctrine, the proposal addressing the order reimbursement of the inherited debts was presented. Furthemore the thesis contains a discussion of the problems that may arise on the procedural grounds.pl
dc.abstract.plPraca opisuje problematykę kolejności spłacania długów spadkowych przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza oraz przez beneficjenta zapisu windykacyjnego. Zarówno w prawie cywilnym materialnym jak i procesowym zagadnienie to nie zostało wystarczająco uregulowane. Kodeks cywilny zawiera tylko jeden przepis, który jednak nie daje odpowiedzi w jaki sposób powinni zostać zaspokojeni wierzyciele spadku. W oparciu o poglądy prezentowane w doktrynie została przedstawiona propozycja rozwiązania kwestii kolejności spłacania długów spadkowych. Ponadto praca zawiera omówienie problemów, które mogą pojawić się na gruncie proceduralnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDrozd, Edward - 127762 pl
dc.contributor.authorJafernik, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTruszkiewicz, Zygmunt - 132426 pl
dc.contributor.reviewerDrozd, Edward - 127762 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:47:43Z
dc.date.available2020-07-24T09:47:43Z
dc.date.submitted2012-09-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-68422-81766pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181745
dc.languagepolpl
dc.subject.eninherited debt, liability for debts, law of succession, heir, creditor of an inheritancepl
dc.subject.pldługi spadkowe, odpowiedzialność za długi, prawo spadkowe, spadkobierca, wierzyciele spadkupl
dc.titleKolejność spłacania długów spadkowychpl
dc.title.alternativeThe order reimbursement of the inherited debtspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis describes the order reimbursement of the debts by the heir, who accepted the decline to a certain height and by the beneficiary of the recovery procedures. Both The Code of Civil and The Code of Civil Procedures do not regulate that problem sufficiently. The Code of Civil contains only one provision, wchich does not give the answer in what way the creditors of the succession should be obtained. On the basis of the views showed in the doctrine, the proposal addressing the order reimbursement of the inherited debts was presented. Furthemore the thesis contains a discussion of the problems that may arise on the procedural grounds.
dc.abstract.plpl
Praca opisuje problematykę kolejności spłacania długów spadkowych przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza oraz przez beneficjenta zapisu windykacyjnego. Zarówno w prawie cywilnym materialnym jak i procesowym zagadnienie to nie zostało wystarczająco uregulowane. Kodeks cywilny zawiera tylko jeden przepis, który jednak nie daje odpowiedzi w jaki sposób powinni zostać zaspokojeni wierzyciele spadku. W oparciu o poglądy prezentowane w doktrynie została przedstawiona propozycja rozwiązania kwestii kolejności spłacania długów spadkowych. Ponadto praca zawiera omówienie problemów, które mogą pojawić się na gruncie proceduralnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Drozd, Edward - 127762
dc.contributor.authorpl
Jafernik, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Truszkiewicz, Zygmunt - 132426
dc.contributor.reviewerpl
Drozd, Edward - 127762
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:47:43Z
dc.date.available
2020-07-24T09:47:43Z
dc.date.submittedpl
2012-09-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-68422-81766
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181745
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
inherited debt, liability for debts, law of succession, heir, creditor of an inheritance
dc.subject.plpl
długi spadkowe, odpowiedzialność za długi, prawo spadkowe, spadkobierca, wierzyciele spadku
dc.titlepl
Kolejność spłacania długów spadkowych
dc.title.alternativepl
The order reimbursement of the inherited debts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Goes
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available